AANLEG GROENE LOPER

Herinrichting Dr. Schaepmanstraat en Burg. Bauduinstraat

Fotoboek

Let op!

De planning is onder voorbehoud. Deze is namelijk afhankelijk van diverse omstandigheden, zoals het weer. Bij te koude temperaturen en/of vorst kan het werk vertraging oplopen. We houden u op de hoogte van de voortgang.

Door extra werk zijn we nog niet klaar in de Dr. Schaepmanstraat!

In opdracht van de gemeente Maastricht gaan we de Doctor Schaepmanstraat ook opnieuw inrichten tussen de drempel (ter hoogte van huisnummer 46) en de kruising met de Burgemeester van Oppenstraat. Dit werk voeren we naar verwachting begin 2018 uit. We informeren u hier nog verder over.

Informatieavond op 17 oktober

Op dinsdag 17 oktober organiseerden we een informatieavond over de herinrichting van de Doctor Schaepmanstraat en Burgemeester Bauduinstraat. Omwonenden konden vrij binnenlopen tussen 17.00 en 19.00 uur. We informeerden hen over de werkzaamheden en de toekomstige situatie.

HERINRICHTING DR. SCHAEPMANSTRAAT EN BURG. BAUDUINSTRAAT

Laatste update: 20 december 2017

Sinds april van dit jaar zijn we aan de slag met de inrichting van het openbaar gebied tussen Geusselt en Europaplein. Om de Doctor Schaepmanstraat aan te sluiten op de toekomstige Groene Loper, richten we deze straat en de Burgemeester Bauduinstraat opnieuw in.

Plannen is altijd passen en meten. En dat geldt ook hier weer. Het was zoeken naar een planning én fasering die zo min mogelijk hinder oplevert. Sinds maandag 30 oktober zijn we aan de slag. Het werk duurt naar verwachting tot begin februari 2018.

Het werk in de Doctor Schaepmanstraat is inmiddels afgerond. Nu gaan we verder met de herinrichting van de Burgemeester Bauduinstraat. Daar starten we naar verwachting vanaf maandag 8 januari mee. We verwachten dat dit werk tot eind januari duurt.

Voortgang van het werk

Wat gaat er gebeuren en waar?

We breken de huidige straten tot in de ondergrond af en bouwen deze vervolgens stap voor stap weer opnieuw op. We werken tot halverwege de Doctor Schaepmanstraat. In de Burgemeester Bauduinstraat werken we tot aan de Burgemeester Pijlsstraat.

Werken in fases

We breken niet in één keer het hele werkterrein open. We knippen het werk op en werken in drie fases. Het is echter niet zo dat we één fase helemaal afronden, voordat we overgaan naar de volgende fase. Er zit overlap in.

Hinder voor verkeer

Het is vanaf de start van het werk niet mogelijk om via de Doctor Schaepmanstraat de Bugemeester Bauduinstraat in te rijden. Dit is definitief. Lees meer hierover onder het kopje 'toekomstige situatie'.

Verkeer kan nog tot maandag 8 januari 2018 door de Burgemeester Bauduinstraat en vanuit deze straat de Burgemeester Nierstraszstraat in. Daarna starten de werkzaamheden in de Burgemeester Bauduinstraat en is dit niet meer mogelijk tot eind januari.

Lees hier meer over de bereikbaarheid van de woningen in de Doctor Schaepmanstraat en Burgemeester Bauduinstraat.

Hinder voor omwonenden

Omwonenden moeten rekening houden met geluids- en trillingshinder, doordat we werken met machines en materieel. Daarnaast kan ook vrachtverkeer hinder opleveren. De bouwers van Avenue2 werken van maandag tot en met vrijdag dagelijks van 07.00 tot 17.00 uur. Bij tegenvallers is uitloop tot in de avonduren of in het weekend niet uitgesloten.

Afvalinzameling
U kunt uw huishoudelijke afvalzakken (restafval en plastic, metaal en drankkartons) en oud papier op de gebruikelijke plek en tijd neerzetten. Wij brengen deze naar een plek waar de ophaaldienst erbij kan.

Toekomstige situatie

Doctor Schaepmanstraat
Na de herinrichting sluit de Doctor Schaepmanstraat aan op de Groene Loper en is de toegestane maximale snelheid in de Doctor Schaepmanstraat 50 kilometer per uur.

Aan de kant van de flats in de Doctor Schaepmanstraat komen parkeervakken om recht in te steken, zoals deze er nu ook zijn. De parkeervakken worden wel anders ingericht. Aan de andere kant kunnen auto’s parallel aan de straat parkeren. 

Burgemeester Bauduinstraat
Na de herinrichting sluit de Burgemeester Bauduinstraat aan op de Burgemeester Nierstraszstraat. De Burgemeester Bauduinstraat is dan vanaf de Burgemeester Pijlsstraat een éénrichtingsstraat. Alleen bestemmingsverkeer maakt dan nog gebruik van deze straat.

Nu parkeren auto’s in de Burgemeester Bauduinstraat op straat. Na de herinrichting komen er parkeerhavens waarop de auto’s, parallel aan de straat, parkeren.