TUNNELWERK

Actueel

In de week van 15 september is er geen hijswerk in de vroege of late uren gepland. Hijswerkzaamheden gebeuren tijdens de reguliere werktijden (07.00 - 19.00 uur).

Afscheid van torenkranen en traverses

Naarmate de ruwbouw van de A2-tunnel vordert, wordt het hijswerk minder en minder. De traverses en torenkraan verdwijnen daarom één voor één. Lees hier verder om te weten wanneer welke torenkraan en traverse verdwijnt.

HIJSWERK IN DE LATE EN VROEGE UREN

Update 13 augustus 2014

2014 is een druk jaar voor de tunnelbouwers. Twee ‘tunnelbouwtreinen’ werken volgens een vaste werkmethode naar elkaar toe. Eentje van zuid naar noord en de andere van noord naar zuid. Daarbij wordt gewerkt in tunnelmoten. Per week schuift elke bouwtrein één tunnelmoot van 24 meter op. Met 2 bouwtreinen wordt dus 48 meter betonnen tunnel in een week aangelegd. De ploegen komen steeds dichter bij elkaar. Rond de jaarwisseling zal het betonnen casco van de dubbellaagse tunnel af zijn.

Zover is het nu nog niet. Overal tussen Geusselt en Europaplein vinden volop activiteiten plaats in en langs de tunnelbouwkuip. Van het inhijsen van wapening tot het uithijsen van stempels en van het storten van beton tot het aanvullen met grond en het uittrillen van damwandplanken. Al die werkzaamheden brengen heel wat transporten met zich mee. Tegelijkertijd is de werkruimte beperkt. Onder andere om die reden gebeuren sommige werkzaamheden buiten de reguliere werktijden. Denk aan het verwijderen van stempels of het storten van beton in de late of vroege uren.

Avond- en nachtwerk
Het verwijderen én plaatsen van stempels gebeurt inmiddels vrijwel elke week, en daarbij geregeld na 17.00 uur, tot in de late uren of juist heel vroeg. Vanuit veiligheidsoogpunt is het niet toegestaan activiteiten op twee niveaus gelijktijdig uit te voeren: een uitvoerder onderin de bouwkuip mag niet geconfronteerd worden met hijswerk boven zijn hoofd. Bovendien worden de stempels in de meeste gevallen aan- of afgevoerd via de bouwweg, die overdag te druk is vanwege alle transporten. Woont u langs het tunneltracé? Houd u dan rekening met de tunnelwerkzaamheden die zijn toegestaan in de avond en nacht. Ook het storten en afwerken van beton valt hieronder.

Neemt u geregeld een kijkje tijdens het in- en uithijsen van de stempels? Wees dan niet verbaasd als er een rode gloed te zien is. Met name tijdens het uithijsen van stempels, want dan is laswerk nodig om de stempels los te maken van de bouwkuipwanden. De gloed van het laswerk is in de donkere middaguren goed zichtbaar.

Lees meer
Hoe doen we dat?
Wilt u weten hoe we stempels in en uit de bouwkuip hijsen? Kijk dan hieronder naar het filmpje dat collega Bjorn Vink voor ons maakte.
Let op: planningen kunnen altijd veranderen en zijn afhankelijk van de voortgang van werkzaamheden.