MIJLPALEN

22 kunstwerken voor A2 Maastricht

Wat zijn kunstwerken?

Als we bij A2 Maastricht praten over een kunstwerk, dan hebben we het niet over de schilderijen die je thuis aan de muur hangt, maar over civiele kunstwerken. Een civiel kunstwerk is een door de mens gemaakt bouwwerk dat niet bestemd is voor bewoning. Zoals een brug, duiker, ecoduct, fly-over en tunnel óf een viaduct. Er zijn nog meer kunstwerken, We vertellen u er hier meer over.

Team kunstwerken neemt afscheid

21 van de 22 kunstwerken hebben ze gebouwd, de mannen van team Kunstwerken. In 2011 begon de bouw van de eerste twee kunstwerken: de ecoducten bij Meerssen. In 2015 werd de ruwbouw van het laatste kunstwerk zo goed als afgerond. Opnieuw een mijlpaal voor A2 Maastricht om trots op te zijn. Lees hier meer over het team dat 21 kunstwerken voor A2 Maastricht realiseerde.

In gebruik

Nog niet in gebruik

Kunstwerken op de kaart

Bekijk hier

De documentaire over de 21 kunstwerken voor A2 Maastricht

Tijdelijke kunstwerken

Tijdens de ruwbouwfase van de A2/tunnel moesten oversteekplaatsen over de N2 plaats maken voor de tunnelbouwkuip. Om ervoor te zorgen dat alle oost-west verkeer tóch door kon gaan, plaatsten we zes tijdelijke bruggen. Eind 2015 waren er nog drie tijdelijke bruggen in gebruik, begin 2017 verdwenen ook deze laatste drie bruggen.
De Bauduinstraatbrug was één van de tijdelijke kunstwerken voor A2 Maastricht De Bauduinstraatbrug was één van de tijdelijke kunstwerken voor A2 Maastricht

Paardentunnel

De Paardentunnel bevindt zich ter hoogte van kruispunt Geusselt en is een onderdeel van de toekomstige Groene Loper. Eind 2017/begin 2018 gaat de tunnel open, na inrichting van de Groene Loper tussen Geusselt en Wielerbaan. Voetgangers en (brom)fietsers kunnen dan via de Paardentunnel onder de Terblijterweg door oversteken. De vrije doorrijdhoogte van de tunnel 2,8 meter, voldoende hoog voor paard en wagen.

Op de kaart: de Paardentunnel  vindt u op de kaart terug onder nummer 19.
De Paardentunnel wordt voorlopig nog gebruikt voor bouwverkeer De Paardentunnel wordt voorlopig nog gebruikt voor bouwverkeer

Nieuwe Limmelderweg

A2 Maastricht is meer dan een tunnel. Een belangrijk onderdeel is de ombouw van knooppunt Kruisdonk tot een volledige verknoping van de autosnelwegen A2 en A79, via een kort stukje onderliggend wegennet. Nu die verknoping is gerealiseerd, kan verkeer eenvoudig van de A2 naar de A79 rijden en omgekeerd. Bovendien is er een rechtstreekse verbinding vanaf de autosnelwegen naar bedrijventerrein Beatrixhaven in Maastricht: de Nieuwe Limmelderweg. Vier kunstwerken waren er nodig om de aanleg van de Nieuwe Limmelderweg mogelijk te maken. Lees hier meer over de verbindingsweg naar de Beatrxhaven.

Kunstwerken en het ruimtelijke ontwerp

Eén visie hebben ze neergezet, de leden van team Ruimtelijk Ontwerp. Een beeld waar voor zowel het bouwteam als voor omwonenden de impuls die Maastricht-Oost krijgt door de realisatie van het plan ‘de Groene Loper’ duidelijk herkenbaar is. Als verkeer straks door de A2-tunnel rijdt, komt er bovengronds ruimte vrij voor groene, glooiende landschappen en vloeiende lijnen. De 22 kunstwerken sluiten daar naadloos op aan met hun vuursteenwanden en afgeronde hoeken.

22 KUNSTWERKEN VOOR A2 MAASTRICHT

Update 19 juni 2017

Tweeëntwintig kunstwerken zijn er gerealiseerd voor A2 Maastricht. Eéntje meer dan vooraf was ingepland, want de Sibematunnel bij Europaplein is er pas later bijgekomen. Het allergrootste kunstwerk is de A2-tunnel zelf, maar de overige 21 kunstwerken zijn net zo belangrijk voor de realisatie van A2 Maastricht. Van klein tot groot gaan we hieronder van kunstwerk naar kunstwerk aan de hand van een overzichtskaart waarop de locaties van de kunstwerken staan aangegeven. 

Kunstwerk Spoorviaduct

Een belangrijk onderdeel van A2 Maastricht is de aanleg van de nieuwe verbindingsweg naar bedrijventerrein Beatrixhaven, de Nieuwe Limmelderweg genaamd. De Nieuwe Limmelderweg loopt vanaf knooppunt Kruisdonk tot aan het bedrijventerrein Beatrixhaven aan de Galjoenweg en kruist daarbij onder andere het spoor. Om een snelle en goede verbinding naar de Beatrixhaven te maken, hebben we ervoor gezorgd dat het treinverkeer en de verbindingsweg elkaar niet hinderen. Daarom bouwden we kunstwerk Spoorviaduct: de Nieuwe Limmelderweg loopt via het spoorviaduct óver het spoor heen. U treft hier meer bouwinformatie en cijfers aan over het spoorviaduct.

Op de kaart: U vindt het spoorviaduct op de overzichtskaart van de kunstwerken terug onder nummer 1.
Het Spoorviaduct in de Beatrixhaven van bovenaf gezien Het Spoorviaduct in de Beatrixhaven van bovenaf gezien

Tunneltje Beukenlaan

Het tunneltje Beukenlaan is één van de vier kunstwerken in de Nieuwe Limmelderweg, de verbindingsweg richting Beatrixhaven. In tegenstelling tot wat de naam ‘tunnel’ doet vermoeden, ligt het tunneltje bij de Beukenlaan niet ondergronds, maar bovenop de bestaande Beukenlaan. De Beukenlaan is en blijft een fiets- en wandelpad, ook met tunneltje. Klik hier voor meer informatie en cijfers over het tunneltje Beukenlaan. 

Op de kaart: Het kleine tunneltje Beukenlaan staat als nummer 2 op de overzichtskaart van de kunstwerken.
Tunneltje Beukenlaan bevindt zich niet ondergronds maar bovengronds (in gebruik genomen 2014) Tunneltje Beukenlaan bevindt zich niet ondergronds maar bovengronds (in gebruik genomen 2014)

Kunstwerk Mariënwaard

Tussen Nazareth en Meerssen verandert de Meerssenerweg van naam: hier hebben we het over de Mariënwaard. Via kunstwerk Mariënwaard gaat de Nieuwe Limmelderweg over de bestaande weg door naar de Beatrixhaven. De ruwbouw van het viaduct Mariënwaard was als één van de eerste gereed. Klik hier voor meer informatie en cijfers over het kunstwerk Mariënwaard.

Op de kaart: Viaduct Mariënwaard vindt u op de kaart onder nummer 3.
.
Kunstwerk Mariënwaard, sinds 2014 in gebruik Kunstwerk Mariënwaard, sinds 2014 in gebruik

Ecoduikers voor dieren

Daar waar de natuur in het gedrang komt, bijvoorbeeld door de aanleg van de verbrede A2 tussen Kruisdonk en Geusselt en de verbindingsweg naar bedrijventerrein Beatrixhaven, is of wordt gezorgd voor compensatie. Om ervoor te zorgen dat dieren veilig onder de rijbanen door kunnen oversteken, hebben we de bestaande ecoduiker ‘Fontein & Tapgraaf’ verlengd tot zo’n 74 meter. Een andere ecoduiker - onder de A2, tussen Nazareth en Kruisdonk - hebben we nieuw aangelegd. Lees hier meer over natuurcompensatie voor A2 Maastricht.

Op de kaart: Klik hier voor het overzicht van A2 Maastricht kunstwerken. U herkent de ecoduikers onder de nummers 4 en 13.
Via de onderdoorgang kunnen dieren in Buitengoed Geul en Maas veilig onder de A2 oversteken Via de onderdoorgang kunnen dieren in Buitengoed Geul en Maas veilig onder de A2 oversteken

Ecoducten Kalverbosch en Bunderbosch

Twee ecoducten overbruggen de A2 bij Meerssen: Bunderbosch bevindt zich boven de rijbaan richting Luik, Kalverbosch boven de rijbaan richting Eindhoven. De ecoducten verbinden de natuurgebieden aan weerszijden van de A2 en waren de eerste 'groene’ bouwwerken voor A2 Maastricht die gebruikt werden. Op 13 september 2013 werden beide ecoducten formeel geopend. 

Op de kaart
: De ecoducten bevinden zich het meest noordelijk op de kaart, onder nummer 5.
De ecoducten waren de eerste twee (groene) elementen van het project A2 Maastricht die in gebruik werden genomen. De ecoducten waren de eerste twee (groene) elementen van het project A2 Maastricht die in gebruik werden genomen.

Kunstwerk kruising Kruisdonk

Tussen Nazareth en Meerssen wijzigt de naam van de Meerssenerweg in Mariënwaard. Maar daar blijft het niet bij, wat naamsveranderingen betreft. Want bij Meerssen wijzigt de naam opnieuw: daar spreken we over Kruisdonk. Hier hebben we - dicht bij rotonde de Witte Hoek- het bestaande kunstwerk kruising Kruisdonk verbreed. Dat was nodig om de
aansluiting tussen de A2 en de Nieuwe Limmelderweg mogelijk te maken. 

Op de kaart
: Nummer 6 op de overzichtskaart is het kunstwerk Kruising Kruisdonk.
Knooppunt Kruisdonk vanuit de lucht Knooppunt Kruisdonk vanuit de lucht

Geluidsscherm Amby

Aan de oostzijde van de A2 – ter hoogte van de Westrand en Ambyerstraat-Noord – heeft bouwer Avenue2 in de zomer van 2013 een geluidsscherm aangelegd.  Voor omwonenden vermindert het scherm de geluidsoverlast in de wijk. Het geluidscherm heeft een lengte van bijna 850 meter en is ruim twee meter hoog. In het najaar van 2013 is langs het hele geluidscherm, aan de kant van de woningen, begroeiing aangeplant, waardoor het scherm over enkele jaren vrijwel onzichtbaar is.
Klik hier voor meer informatie over het geluidsscherm Amby 

Op de kaart: Het geluidsscherm voor Amby vindt u op de kaart terug onder nummer 7.
Geluidsscherm Amby in aanbouw Geluidsscherm Amby in aanbouw

De Severentunnel

De Severentunnel is een bestaande tunnel onder de A2 tussen
Geusselt en Nazareth. Omdat de A2 tussen Kruisdonk en Geusselt in de toekomst uit maar liefst 11 rijstroken bestaat, is de Severentunnel aan de oostzijde verlengd tot een lengte van maar liefst 163 meter. Kunstenaarsgroep ‘De Verfraaiers’ heeft beide wanden beschilderd met afbeeldingen van mosasaurussen - Bèr en Bertha genaamd - die de tunnel voor ’t oog korter maken. In mei 2015 werd de Severentunnel feestelijk geopend door leerlingen van basisschool ’t Spoor.

Op de kaart: De Severentunnel verbindt de wijken Amby en Nazareth en vindt u op de kaart onder nummer 8.
Bèr en Bertha bewaken de Severentunnel, die sinds mei 2015 in gebruik is. Bèr en Bertha bewaken de Severentunnel, die sinds mei 2015 in gebruik is.

De Wielerbaan

De Wielerbaan is een fietsbrug óver de A2. De brug is een onderdeel van de Groene Loper en vormt een rechtstreekse verbinding tussen Maastricht-Oost en Buitengoed Geul en Maas (Landgoederenzone). De Wielerbaan is vooral bestemd voor recreatief verkeer en wordt daar ook op ingericht. Aan weerszijden van het brugdek staan plantvakken met hagen en
langs de op- en afrit hebben we winterlindes aangeplant. Verlichting komt er niet op en rond de Wielerbaan om lichtvervuiling in Buitengoed Geul en Maas te voorkomen. De bouw van de Wielerbaan is sinds medio 2015 afgerond, maar openstelling heeft nog even op zich laten wachten. Sinds vrijdagmiddag 8 april 2016 is de Wielerbaan definitief open voor langzaam verkeer.

Op de kaart: De Wielerbaan ligt tussen Kruisdonk en Geusselt. Op de kaart vindt u de voetgangers- en fietsbrug onder nummer 9.
De Wielerbaan is sinds 8 april 2016 open voor langzaam verkeer De Wielerbaan is sinds 8 april 2016 open voor langzaam verkeer

Geluidsscherm Rothem

Ook voor bewoners van Rothem zijn maatregelen genomen om geluidsoverlast te beperken. Het al bestaande geluidsscherm werd daarom verlengd met een heel nieuw deel. Het nieuwe scherm is bijna 200 meter lang en ruim 4 meter hoog. En ook bij dit geluidsscherm brengen we aan de kant van de woningen begroeiing aan.
Klik hier voor meer informatie over het geluidsscherm Rothem.

Op de kaart: Het geluidsscherm voor Rothem staat onder nummer 10 op de kaart.
Het geluidsscherm Rothem was in 2013 in aanbouw. Het geluidsscherm Rothem was in 2013 in aanbouw.

Fly-over A2/A79

De fly-over A2/A79 is een viaduct dat op een tijdelijke locatie werd gebouwd, en daarna naar zijn definitieve plek werd gereden. Zo werd de verkeershinder tot een minimum beperkt. 

Het kunstwerk staat ook bekend als het ‘Vliegend Viaduct’, omdat het viaduct in de lucht leek te zweven toen het nog niet op zijn definitieve plek stond. Het viaduct werd ruim 50 meter verplaatst; 2 meter per minuut. De verplaatsing gebeurde met speciale karretjes, ‘self-propelled modular trailers’ heten die in het vakjargon. Hier kunt u een timelapse bekijken van de verplaatsing. In oktober 2012 werd de fly-over in gebruik genomen. Klik hier voor meer informatie.

Op de kaart: Het vliegende viaduct – oftewel de fly-over A2/A79 – ziet u op de kaart terug onder nummer 11
Het inrijden van het 'vliegende viaduct' trok honderden kijkers Het inrijden van het 'vliegende viaduct' trok honderden kijkers

Onderdoorgang Kanjel

Eind 2011 is een nieuwe loop voor het bestaande beekje ‘de Kanjel’ ontgraven. Het verleggen van de Kanjel bij kruising ‘de Tapgraaf’ was nodig om ruimte vrij te maken voor de bouw van de Nieuwe Limmelderweg. Onder de nieuwe beekloop zorgen ecoduikers en een ecopassage ervoor dat de natuur aan weerszijden niet in het gedrang komt door de veranderingen voor A2 Maastricht. In januari 2012 werd de verlegde Kanjel officieel in gebruik genomen. Klik hier als u meer wilt weten over natuurcompensatie voor A2 Maastricht. 

Op de kaart: De nieuwe beekloop voor de Kanjel vindt u op de overzichtskaart terug onder nummer 12.
Onderdoorgang 'de Kanjel' bij Kruisdonk Onderdoorgang 'de Kanjel' bij Kruisdonk

Ecoduiker voor dieren onder de A2

Voor A2 Maastricht zijn niet alleen kunstwerken voor weggebruikers gebouwd. Ook met natuurcompensatie is voortdurend rekening gehouden. Bijvoorbeeld door de uitbreiding en bouw van zogenaamde ‘ecoduikers.’ Aan de oostzijde van de A2 bevindt zich de zogenaamde ‘Fontein & Tapgraaf’ ecoduiker. In 2011 is deze bestaande ecoduiker verlengd. Dat was nodig omdat de A2 aan de oostzijde met zo'n 30 meter is verbreed. Tegelijkertijd werd er naast de Fontein & Tapgraaf een nieuwe ecoduiker aangebracht. Zo kunnen dieren veilig oversteken van oost naar west en omgekeerd. De ecoduiker is een 74 meter lange buis van beton met vier lichtdoorlatende putten.

Op de kaart: De ecoduikers voor A2 Maastricht staan onder nummer 13 op
de kaart.
Ecoduiker onder de A2 Ecoduiker onder de A2

Kunstwerk A2 Beatrixhaven

Het viaduct A2 Beatrixhaven - de naam zegt het al- maakt de kruising met de A2 mogelijk. Hier loopt de Nieuwe Limmelderweg onder de A2 door. Het viaduct is dan ook in twee delen gebouwd: eerst de westzijde, daarna het oostelijke deel. Sinds december 2013 rijdt verkeer op de A2 richting Eindhoven over het oostelijke deel van het kunstwerk A2 Beatrixhaven. En dat blijft ook zo. Klik hier voor meer informatie over het kunstwerk Beatrixhaven.

Op de kaart: Kunstwerk A2 Beatrixhaven is nummer 14 op de overzichtskaart met kunstwerken.
Het verkeer naar de Beatrixhaven rijdt vanaf december 2013 onder de A2 door. Het verkeer naar de Beatrixhaven rijdt vanaf december 2013 onder de A2 door.

Fietsbrug Ambyerweg

Via het bestaande viaduct tussen Amby en Rothem sluit de Nieuwe Limmelderweg aan op de A79. Om die aansluiting mogelijk te maken werd de op- en afrit verbreed. Om ervoor te zorgen dat ook (brom)fietsers en voetgangers via het viaduct over kunnen steken tussen Amby en Rothem, is er naast het viaduct een fietsbrug gebouwd. Sinds augustus 2012 maken bromfietsers en voetgangers gebruik van de nieuwe brug. Klik hier voor meer informatie over de fietsbrug Ambyerweg.

Op de kaart: Kijk op de overzichtskaart onder nummer 15: dat is de nieuwe fietsbrug tussen Rothem en Amby.
Fietsers kunnen vanaf augustus 2012 gebruik maken van de Fietsbrug Amby. Fietsers kunnen vanaf augustus 2012 gebruik maken van de Fietsbrug Amby.

Noorderpoort-Zuid

Aan de zuidkant van kruispunt Meerssenerweg/Viaductweg bevindt zich kunstwerk Noorderpoort-Zuid. Via Noorderpoort-Zuid rijdt verkeer vanaf het stadscentrum rechtstreeks door naar de A2 (Eindhoven) en A79 (Heerlen). De ruwbouw van Noorderpoort-Zuid werd afgerond in 2015, ingebruikname volgde op zaterdag 17 juni 2017.

Op de kaart: Noorderpoort-Zuid ligt precies tegenover kunstwerk Noorderpoort-Noord. U herkent Noorderpoort-Zuid op de kaart als nummer 16.
Via Noorderpoort-Zuid rijdt verkeer sinds 17 juni 2017 achter het Dienstengebouw Noord rechtstreeks door naar de A2 en/of A79 Via Noorderpoort-Zuid rijdt verkeer sinds 17 juni 2017 achter het Dienstengebouw Noord rechtstreeks door naar de A2 en/of A79

Noorderpoort-Noord

Dat is de naam van het noordelijke kunstwerk bij kruispunt Meerssenerweg/Viaductweg. Na ingebruikname rijdt verkeer vanaf de A2/A79 via kunstwerk Noorderpoort-Noord rechtstreeks door richting knooppunt Oost en/of stadscentrum. De bouw van Noorderpoort-Noord begon eind 2013 en nam ruim een jaar in beslag. Sinds zaterdag 17 juni 2017 is het viaduct in gebruik.

Op de kaart: wilt u weten waar kunstwerk Noorderpoort-Noord ligt? Bekijk dan het overzicht van A2 Maastricht kunstwerken. Noorderpoort-Noord is nummer 17.

Kolonel Johnsontunnel

De Kolonel Johnsontunnel bevindt zich tussen de wijken Nazareth en Wyckerpoort-Noord. Sinds oktober 2013 kan langzaam verkeer via de Kolonel Johnsontunnel tussen beide wijken oversteken. Omdat de tunnel zich onder de Viaductweg bevindt, is de bouw uitgevoerd in fasen: het noordelijke deel - aan  de kant van Nazareth-  was als eerste aan de beurt. In de zomer van 2013 werd kruispunt Geusselt voor een tweede keer verlegd, waardoor ruimte vrijkwam voor de bouw van het zuidelijke deel van de voetgangers- en fietstunnel. In oktober 2013 werd de Kolonel Johnsontunnel ludiek geopend met een heuse ‘fietspoetsactie’. Klik hier voor meer informatie over de Kolonel Johnsontunnel.

Op de kaart:  U vindt de Kolonel Johnsontunnel tussen Wyckerpoort-Noord en Nazareth op de kaart onder nummer 18.
Vanaf oktober 2013 heeft de kolonel Johnsontunnel een nieuw jasje. Vanaf oktober 2013 heeft de kolonel Johnsontunnel een nieuw jasje.

Fly-over Europaplein

Het meest zuidelijke kunstwerk voor A2 Maastricht is de fly-over Europaplein. De fly-over verbindt de uitrit van de bovenste (N2) tunnelbuizen met de John F. Kennedysingel. Lokaal verkeer kiest in de N2-tunnelbuis voor afrit 54 en rijdt via de fly-over naar de John F. Kennedysingel verder richting stadscentrum en/of Cadier en Keer. De fly-over werd op 9 april 2017 in gebruik genomen, na afronding (grotendeels) van de ombouw van Europaplein.

Op de kaart: Bekijk hier het overzicht van de A2 Maastricht kunstwerken. De fly-over vindt u terug onder nummer 20.
De bouw van de fly-over bij Europaplein werd begin 2014 afgerond, ingebruikname volgde in april 2017 De bouw van de fly-over bij Europaplein werd begin 2014 afgerond, ingebruikname volgde in april 2017

Koning Willem-Alexandertunnel

Het allergrootste kunstwerk voor A2 Maastricht is de Koning Willem Alexandertunnel. Voor de ruwbouw stonden de teams BNSG en Tunnel aan de lat, niet team Kunstwerken. De ruwbouw is eind 2014 afgerond, met de stort van het allerlaatste tunneldak. In 2015 en 2016 werkten de teams Afbouw en VTTI (Verkeers- en Tunnel Technische Installaties) ondergronds hard door aan de afwerking en installatie van meer dan 50 systemen. In de nacht van vrijdag 15 op zaterdag 16 december 2016 is de Koning Willem-Alexandertunnel in gebruik genomen. Het beheer van de tunnel is sindsdien in handen van Rijkswaterstaat.

Op de kaart: de Koning Willem-Alexandertunnel staat twee keer op de overzichtskaart van de kunstwerken. U vindt de tunnelmonden van knooppunt Europaplein en Geusselt onder de nummer 21.
In de nacht van vrijdag 15 op zaterdag 16 december namen we de Koning Willem-Alexandertunnel in gebruik In de nacht van vrijdag 15 op zaterdag 16 december namen we de Koning Willem-Alexandertunnel in gebruik

De Sibematunnel

De Sibematunnel is het tweeëntwintigste kunstwerk voor A2 Maastricht. Een extra kunstwerk dus, gerealiseerd op verzoek van de Fietsersbond en buurtplatform Heer. De tunnel is bestemd voor (brom)fietsverkeer richting Heer en Cadier en Keer en bevindt zich onder de op- en afritten naar de A2 en Koning Willem-Alexandertunnel ter hoogte van de John F. Kennedysingel. Door de nieuwe fietstunnel kon de oorspronkelijke (brom)fietsroute aan de zuidzijde van de Kennedysingel - voor verkeer vanuit het stadscentrum naar Heer en Cadier en Keer - weer aangesloten worden op de Akersteenweg. Op zondag 9 april 2017 werd de fietstunnel in gebruik genomen. U vindt de Sibematunnel niet terug op de overzichtskaart met 21 kunstwerken. De fietstunnel bevindt zich ter hoogte van de zuidelijke tunnelmonden, dichtbij nummer 21.
De Sibematunnel werd op zondag 9 april 2017 in gebruik genomen De Sibematunnel werd op zondag 9 april 2017 in gebruik genomen
Fotografie: Reen van Beek, Peter Wijnands en Jonathan Vos