GEUSSELT

Meerssenerweg en Viaductweg

Wist je dat...

de officiële naam van kunstwerk Viaductweg Noord ‘Noorderpoort Noord’ is? Waarom twee namen? Lees dat hier.

Avond- en nachtwerkzaamheden

De bouw van Viaductweg Noord is in volle gang. Werkzaamheden vinden niet alleen overdag plaats, maar soms ook ’s nachts. Dit geldt ook voor de bouw van Viaductweg Zuid. Wilt u weten wanneer deze avond- en nachtwerkwerkzaamheden plaatsvinden? Klik dan hier verder.

Op de nieuwe luchtfoto's van 18 juli 2014 zijn de bouwterreinen rondom kruispunt Meerssenerweg en Viaductweg goed zichtbaar. Op de nieuwe luchtfoto's van 18 juli 2014 zijn de bouwterreinen rondom kruispunt Meerssenerweg en Viaductweg goed zichtbaar.

Fotoboeken werkzaamheden

KUNSTWERK VIADUCTWEG NOORD

Gewijzigd op 02 oktober 2014

De bouw van de A2-tunnel is in volle gang. Maar A2 Maastricht is meer dan alleen een tunnel. Zo passen we kruispunt Geusselt en kruispunt Meerssenerweg/Viaductweg aan om de doorstroming van het verkeer in de toekomst te verbeteren.

Ongelijkvloerse kruising kijkende vanaf de Meerssenerweg richting het zuiden bij Nazareth Ongelijkvloerse kruising kijkende vanaf de Meerssenerweg richting het zuiden bij Nazareth

Waarom passen we het kruispunt aan?

Een groot deel van het autoverkeer, dat via het kruispunt rijdt, gaat richting Centrum Maastricht of komt vanuit het Centrum en rijdt vervolgens naar de A2 en de A79, richting noorden. De drukte op het kruispunt neemt af als dit verkeer niet meer hoeft te wachten voor de verkeerslichten ter hoogte van de kruising. Voor dit verkeer bouwen we twee kunstwerken, Viaductweg Noord en Viaductweg Zuid.

Kunstwerken Viaductweg Noord en Zuid Kunstwerken Viaductweg Noord en Zuid

De kunstwerken worden parallel aan de Viaductweg gerealiseerd. Kunstwerk ‘Viaductweg Noord’ is bedoeld voor verkeer dat naar Centrum Maastricht rijdt. Het andere kunstwerk, ‘Viaductweg Zuid’, is bestemd voor verkeer vanaf Centrum Maastricht naar de A2 en de A79, richting noorden.

Wat gaat er gebeuren?

AF: fase 1 en 2: Voorbereidingen en wegverlegging
In het weekend van vrijdagavond 8 november t/m maandagochtend 11 november 2013 verlegde Avenue2 kruispunt Meerssenerweg / Viaductweg. Wilt u meer weten over hoe de werkzaamheden zijn verlopen, klik dan hier.

AF: fase 3: Bouw kunstwerk Viaductweg Noord deel 1

Vanaf 11 november 2013 konden de werkzaamheden starten aan het noordelijke viaduct. Hiervoor was de Meerssenerweg ten noorden van de Viaductweg tijdelijk voor 6 weken afgesloten voor alle verkeer. In de periode tot 20 december is er veel gebeurd. Wilt u meer weten over hoe de werkzaamheden zijn verlopen, klik dan hier.
Huidige fase 4: Bouwen kunstwerk Viaductweg Noord deel 2
Periode 20 december 2013 t/m oktober 2014
Op 20 december werd de Meerssenerweg weer opengesteld voor gemotoriseerd verkeer. De verkeerssituatie is sindsdien wel veranderd.
Bouwmethode tijdens fase 4:
Landhoofden en tussensteunpunten:
Tijdens fase 3 hebben we een groot gedeelte van de landhoofden en de tussensteunpunten gebouwd. Vervolgens volgde in fase 4 de afwerking.

Bouw betonnen dek:
Om het brugdek van het viaduct te bouwen, is eerst een ondersteuning nodig voor de  bekisting tussen de landhoofden en de tussensteunpunten. Twee weken later volgde de ondersteuning tussen de twee tussensteunpunten. De afbeelding hiernaast geeft de locatie van de landhoofden en de tussensteunpunten weer.

Werken op en rond het viaduct was passen en meten, want de ruimte was krap. Werkzaamheden vonden daarom niet alleen overdag plaats, maar soms ook ’s nachts. Denk hierbij aan het plaatsen van de stalen ondersteuning van het brugdek in maart 2014. Bekijk hier de foto's van het nachtwerk.

Op de stalen ondersteuning plaatsten we bekisting waarin we vervolgens het vlechtwerk aanbrachten. In de nacht van 23 april op 24 april 2014 stortten we het brugdek dat circa 7 meter breed, 70 meter lang is en een hoogte heeft van 1 meter. Bekijk hier de foto's van de betonstort van het brugdek.

Afwerken betonnen dek:
Na de betonstort brachten we de randelementen aan en haalden we na circa 4 weken de stalen ondersteuning weg. Nu ligt het brugdek op z'n plekje. Bekijk hier de fotoreportage van het aflaten van het brugdek.

Afwerken viaduct:
Net als veel andere bruggen en viaducten van A2 Maastricht, kleden we ook de landhoofden van Viaductweg Noord aan met schanskorven. Daarnaast kleden we de stalen damwandplanken - omdat deze in de grond achterblijven - aan met gaas en beplanting.
In gebruik nemen viaduct:
Het kunstwerk wordt niet direct in gebruik genomen als we kruispunt Meerssenerweg/Viaductweg opnieuw gaan verleggen. Het tussentijds in gebruik nemen van kunstwerk Viaductweg Noord zal de afwikkeling van het verkeer niet ten goede komen en zorgen voor een langere reistijd. Lees hier verder.
Schanskorven en gaas voor kunstwerk Viaductweg Noord. Schanskorven en gaas voor kunstwerk Viaductweg Noord.
Fase 5: Bouwen kunstwerk Viaductweg Zuid
Periode oktober 2014 t/m najaar 2015
Als het kunstwerk Viaductweg Noord gereed is, verleggen we het kruispunt opnieuw. Ditmaal richting het noorden. Zo komt ruimte vrij voor de bouw van kunstwerk Viaductweg Zuid.

Wat zijn de gevolgen?

Hinder voor omwonenden
Omdat met machines wordt gewerkt, ondervinden omwonenden overlast. Denk aan geluidshinder door het opbreken van asfalt of lichthinder door bouwlampen. Deze worden zoveel mogelijk op het werk zelf gericht. Tijdens het intrillen van damwandplanken kunnen omwonenden trillingshinder ervaren, zoals rammelende kopjes in de kast. Bouwer Avenue2 probeert hinder zoveel mogelijk te vermijden, maar soms overlast onvermijdelijk: denk bijvoorbeeld aan de wettelijk verplichte 'achteruitrijpiep' van vrachtverkeer.

Kijk voor actuele reisinformatie, wegafsluitingen en omleidingsroutes op de website van Maastricht Bereikbaar.

Werktijden

De werkzaamheden vinden van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 19.00 uur plaats. Maar er kan langer doorgewerkt worden. Sommige werkzaamheden moeten namelijk doorgaan. Het kan daarom voorkomen dat we ook in de avonden of nachten, net als op zaterdag moeten doorwerken.

Alle informatie is naar huidige inzichten. Planningen kunnen wijzigen en zijn, onder andere, afhankelijk van weersomstandigheden.

Houdt u onze website, digitale voortgangsberichten en onze wekelijkse A2-Actueelpagina in de Ster in de gaten voor meer informatie.