10 UNIEKE EIGENSCHAPPEN VAN HET PLAN DE GROENE LOPER

Kansen creëren
1. de Groene Loper
Recreatief lint van bijna 1800 bomen dat zich van noord naar zuid door de stad slingert, van Landgoed Vaeshartelt tot aan het Centre Céramique.
't hart van de Groene Loper
2. de parklaan
Langgerekte, intieme bomenlaan boven op de gestapelde tunnel. Het verbindend element tussen aanliggende wijken.
Tot op de bodem
3. Gestapelde tunnel
2x2 tunnelbuizen boven elkaar, waardoor bestemmingsverkeer gescheiden is van doorgaand verkeer.
Prettig wonen en werken
4. Vastgoedontwikkeling
Parklaan: vastgoed alsof het door de jaren heen is ontstaan, passend in het hedendaagse straatbeeld.
Europaplein en Geusselt: markante kantoorvilla's en bij elk knooppunt een woontoren.
't Gezicht van Maastricht
5. De tweeherigheid
De groen beboste entrees van Maastricht. De Hertog van Brabant als poort naar het noorden en de Prins-bisschop van Luik als poort naar het zuiden.
Op de kaart
6. Landgoederenzone
De Landgoederenzone krijgt een nieuwe impuls. De Groene Loper verbindt de zone met de rest van de stad.
Inleiding tot de stadsentree
7. Fietsbrug
Een fietsbrug over de A2 zorgt voor een natuurlijke verbinding tussen de Landgoederenzone en Geusselt.
Bereikbaar bouwen
8. Rupsfasering
De tunnelbouwmachine trekt éénmalig 'als een rups' bij omwonenden langs en zorgt voor een optimale bereikbaarheid en veiligheid.
Op adem komen
9. Lucht en geluid
De luchtkwaliteit en geluidhinder blijven duurzaam binnen de normen zonder hinderlijke schermen of kwetsbare technologische kunstgrepen.
Met respect
10. Cultureel erfgoed
De architectonisch waardevolle Gemeenteflat aan het Koningsplein blijft behouden.