FASE B (JUNI 2006 - JULI 2009): AANBESTEDING 'ONTWERPWEDSTRIJD'

De Europese aanbesteding van het project A2 Maastricht startte eind 2006. De basis was de Samenwerkingsovereenkomst van juni 2006 tussen Rijk, Provincie en de gemeenten Maastricht en Meerssen. In deze samenwerkingsovereenkomst werden alle projectonderdelen, rechten, plichten en risico’s voor realisatie vastgelegd.
Belanghebbenden en geïnteresseerden konden sinds 2004 al vier maal hun mening geven over A2 Maastricht. Tijdens de ‘ontwerpwedstrijd’ vond een stadsbrede consultatie op de drie plannen voor A2 Maastricht plaats.

Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat maakte in 2009, namens de stuurgroep A2 Maastricht, bekend dat het project gerealiseerd wordt door de marktpartij Avenue2 (aannemerscombinatie van Ballast Nedam en Strukton). Met dit gunningsbesluit werd gekozen voor het plan ‘de Groene Loper’ en is duidelijk hoe ondermeer de autoweg in de toekomst onder de grond gaat en de leefkwaliteit in Maastricht-Oost totaal verandert.