FASE C (JULI 2009 EN VERDER): TWEEDE FASE WETTELIJKE PROCEDURES

In 2010 werd de rode draad van het publieke proces weer opgepakt. Hierbij vond een vertaling plaats van het bekende plan 'de Groene Loper' van Avenue2 in een Ontwerp-Tracébesluit, bijbehorend milieueffectrapport en in de Ontwerp-Bestemmingsplannen ‘A2 Traverse’ en ‘A2 Mariënwaard’. Na de inspraak op beide procedures nam het ministerie van Infrastructuur en Milieu een tracébesluit en stelde de gemeenteraad Maastricht de twee bestemmingsplannen vast. 

Op 19 september 2011 behandelde de Raad van State in Den Haag de beroepen die waren ingesteld tegen het Tracébesluit A2 Passage Maastricht. Het Tracébesluit is een besluit als bedoeld in de Crisis- en herstelwet. Op 21 september werden de beroepen behandeld die waren ingesteld tegen de bestemmingsplannen A2 Traverse en Mariënwaard. Eind 2011 verklaarde de Raad van State het tracébesluit en de bestemmingsplannen onherroepelijk.