SAMEN MET BEWONERS

A2-BUURTENPLATFORM

A2 Maastricht stemt regelmatig af met belangrijke partijen in de omgeving en informeert hen over projectvoortgang. Het A2-Buurtenplatform steekt veel energie in het project. Het platform houdt zich bezig met verschillende onderwerpen, variërend van tracékeuze en herinrichting van het plangebied tot overlast tijdens bouw, buurteconomie en informatievoorziening. De deelnemers zorgen verder voor inspraakreacties, zijn van de partij bij bijeenkomsten en overleggen met de projectorganisatie. Sinds september 2003 was er op initiatief van wethouder Aarts regelmatig voortgangsoverleg met buurtraden van verschillende A2-wijken. Vanuit die praktijk ontstond het idee een A2-Buurtenplatform op te richten, om alle buurtraden centraal van dezelfde informatie te voorzien.

Het A2-Buurtenplatform wordt financieel ondersteund door het projectbureau A2 Maastricht, en bestaat uit de buurtkaders van Amby, Limmel, Nazareth, Wyckerpoort, Wittevrouwenveld, Scharn, Heer, Eyldergaard, De Heeg en Randwyck en wel:

  • Buurtplatform Amby
  • Buurtraad Limmel
  • Buurtbelangen Nazareth
  • Wyckerpoort Actief
  • Wittevrouwenveld Actief
  • Buurtplatform Scharn
  • Buurtplatform Heer
  • Buurtplatform Eyldergaard
Onafhankelijk voorzitter: de heer A. Lutters
Secretariaat: mevrouw N. Voorjans van Nivo Secretaresse
Telefoon: 06-23 15 15 64
Mail: nicole@nivosecretaresse.nl
Postadres: Heiligenbergstraat 5, 6241 DG Bunde