A2-WERKGROEP

Gezien de complexiteit van het project heeft de gemeenteraad - en in het bijzonder de raadscommissie SMM - in 2003 een A2-werkgroep ingesteld onder voorzitterschap van Peter Geelen. De A2-werkgroep adviseert gevraagd en ongevraagd de raadscommissie SMM en de gemeenteraad.
Ook in 2014 hield de A2-Werkgroep van de gemeenteraad nauwgezet
en betrokken de vinger aan de pols. De Werkgroep kwam een zestal
keren bij elkaar. Na de verkiezingen in maart 2014 kwam de raad
in de nieuwe samenstelling op bezoek in het Informatiecentrum A2
Maastricht. Behalve de voortgang in het bouwproces van de tunnel en
openstelling van het vernieuwde knooppunt Kruisdonk, werd de raad
in verschillende vervolgsessies o.a. geïnformeerd over de aanpak van
de tunnelveiligheid, de inrichting van het openbaar gebied, de perspectieven
voor de vastgoedontwikkeling alsook de economische kansen.