STUURGROEP A2 MAASTRICHT

Opdrachtgever voor A2 Maastricht zijn het ministerie van Infrastructuur en Milieu en gemeente Maastricht. In de Stuurgroep A2 Maastricht werken Rijkswaterstaat, gemeente Maastricht, Provincie Limburg en gemeente Meerssen samen.

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

De minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz van Haegen, heeft het definitieve besluit over de Maastrichtse A2 genomen. Namens Rijkswaterstaat directie Zuid-Nederland heeft Hoofdingenieur-directeur Jannita Robberse zitting in de A2-stuurgroep.

Provincie Limburg

Namens de Provincie maakt gedeputeerde Patrick van der Broeck deel uit van de stuurgroep. Verder volgt de Statencommissie Ruimte, Infrastructuur en Financiën de A2-verrichtingen.

Gemeente Meerssen

Wethouder Guido Houben is lid van de stuurgroep. Leden van de raad houden zich bezig met A2 Maastricht.

Gemeente Maastricht

Wethouders John Aarts en Gerdo van Grootheest nemen deel aan de stuurgroep. John Aarts als voorzitter. Raadsbesluiten worden voorbereid door de commissie Stadsbeheer, Milieu en Mobiliteit (SMM). Gezien de complexiteit van het project heeft de gemeenteraad - en in het bijzonder de raadscommissie SMM - in 2003 een A2-werkgroep ingesteld onder voorzitterschap van Peter Geelen. De A2-werkgroep adviseert gevraagd en ongevraagd de raadscommissie SMM en de gemeenteraad.