RIJKSWATERSTAAT

Gepland onderhoud tunnel

Nieuwe tunnel: waarom nu al onderhoud?


Rijkswaterstaat pleegt onderhoud om tunnels in Nederland goed functionerend en veilig te houden. 

Onderhoud is echt niet alleen nodig als er iets kapot is of als iets vervangen moet worden. Het onderhoud per tunnelniveau van de nieuwe Koning Willem-Alexandertunnel wordt vooral ook preventief gedaan. Want ook bij de nieuwe dubbellaagse A2-tunnel moet alles goed blijven werken. Het verkeer rijdt sinds 16 december 2016 door de tunnel. Daarvoor hebben Rijkswaterstaat, Avenue2 en de hulpdiensten alle voorzieningen van de tunnel getest. Bovendien branden de lampen in de tunnel al sinds begin 2015. Daarnaast geeft een nachtelijke afsluiting van een tunnelniveau Rijkswaterstaat ook de mogelijkheid om zonder verkeer in de tunnel bijvoorbeeld updates van de software door te voeren of kleine aanpassingen te doen indien nodig. Dit reguliere onderhoud voert Rijkswaterstaat ook bij alle andere tunnels in het land uit. 

Hoe houden wij u op de hoogte?

Sinds december 2016 is Rijkswaterstaat aan zet voor het dagelijks reilen en zeilen in de Koning Willem Alexandertunnel en de rijkswegen van en naar de tunnel. Oók als het gaat om informeren en beantwoorden van vragen en/of meldingen van weggebruikers. Bij A2 Maastricht kunnen omwonenden en belangstellenden terecht voor meer informatie over de bovengrondse ontwikkelingen en/of specifieke projectinformatie. Actuele reisinformatie, afsluitingen en/of omleidingen vindt u op de website van Maastricht Bereikbaar.

Mark Kuin, projectmanager Avenue2 Instandhouding

"Door uitvoeren van geplande inspecties en onderhoud zorgen wij voor maximale veiligheid en beschikbaarheid voor de gebruikers van de Koning Willem-Alexandertunnel."

ONDERHOUD KONING WILLEM-ALEXANDERTUNNEL

Onderhoud per tunnelniveau Geen volledige afsluiting A2-tunnel

Update: 12 december 2017

Voor goed functionerende en veilige tunnels voert Rijkswaterstaat regelmatig onderhoudswerkzaamheden uit. Ook aan de Koning Willem-Alexandertunnel in de A2 bij Maastricht. De onderhoudsmomenten voor deze tunnel vinden elke maand plaats. Op deze manier blijven de tunnels schoon, werken alle voorzieningen en kunnen we regelmatig controleren hoe alle technische systemen functioneren. Indien nodig voeren we updates van de systemen door.

Twee nachtelijke afsluitingen

Rijkswaterstaat voert het onderhoud uit in de nachtelijke uren om zo min mogelijk hinder voor het verkeer te veroorzaken. Het onderhoud gebeurt ieder maand. De datums wisselen, maar het onderhoud wordt in ieder geval altijd 's nachts ingepland en op vaste dagen van de week:

  • Van woensdagavond 22.00 uur tot donderdagochtend 06.00 uur: afsluiting van de onderste tunnelbuizen (A2)
  • Van donderdagavond 22.00 uur tot vrijdagochtend 06.00 uur: afsluiting van de bovenste tunnelbuizen (N2)

Voordeel dubbellaags

De boven elkaar geplaatste tunnelbuizen bij deze dubbellaagse tunnel in Nederland bieden voordeel tijdens de reguliere onderhoudswerkzaamheden die Rijkswaterstaat meerdere keren per jaar uitvoert. Er wordt bewust de keuze gemaakt om de tunnel niet volledig af te sluiten. Op het moment dat gewerkt wordt in de onderste tunnelbuizen, zal het verkeer via de bovenste tunnelbuizen worden geleid. Wordt er gewerkt aan de bovenste tunnelbuizen, dan kan het verkeer in de onderste buizen rijden. 

Omleidingen voor lokaal verkeer

Voor verkeer met bestemming (binnen)stad Maastricht gelden gedurende het onderhoudswerk enkele omleidingen. De omleidingsroutes worden aangegeven op de informatieborden langs de weg. Meer informatie over omleidingen staat ook op de Slimme Kaart van Maastricht BereikbaarDe verkeershinder is naar verwachting beperkt.

Gepland onderhoud aan de Koning Willem-Alexandertunnel

Bij het plannen van onderhoudswerkzaamheden is onder andere rekening gehouden met vakantieperiodes en feestdagen. De planning is tot stand gekomen met medewerking van de gemeente Maastricht, Maastricht Bereikbaar en onze partners in de regio.

Wie voert het onderhoud uit?

Om de tunnel te onderhouden heeft Rijkswaterstaat een contract afgesloten met Strukton. Onder de naam Avenue2 Instandhouding voeren zij de komende 7 jaar het onderhoud uit van alle installaties en systemen in de tunnel. Denk daarbij aan camera’s, (nood)verlichting, vluchtdeuren, brandblusinstallaties, besturingssoftware en ventilatoren. Andere reguliere marktpartijen met wie Rijkswaterstaat al bestaande contracten heeft, werken aan het onderhoud van bijvoorbeeld de openbare verlichting buiten de tunnel. Ook voeren zij asfalteringswerkzaamheden uit, groenonderhoud en werkzaamheden aan geleiderails en ander wegmeubilair.