SERVICELIJN MAASTRICHT OOST

SERVICELIJN MAASTRICHT OOST

De Servicelijn Maastricht Oost is een centraal meldpunt waar inwoners van Maastricht Oost en omgeving voortaan terecht kunnen met vragen, klachten en schades. De Servicelijn is een initiatief van de gemeente Maastricht en is in het leven geroepen om te voorkomen dat mensen van het kastje naar de muur worden gestuurd. De komende jaren gaat er immers veel gebeuren in Maastricht Oost en dit in opdracht van verschillende instanties. Op 11 juli 2011 ondertekenen de verschillende samenwerkende partners de intentieverklaring voor de Servicelijn Maastricht Oost.
Inwoners van Maastricht Oost kunnen bij de Servicelijn Maastricht Oost terecht met al hun vragen over de Groene Loper voor A2 Maastricht, de wijkontwikkelingsplannen Wittevrouwenveld/Wyckerpoort, Limmel/Nazareth, de bereikbaarheid in de wijk en de A2-school. Ook voor het melden van schade of het indienen van een klacht kunnen ze terecht bij de Servicelijn Maastricht Oost.
Telefoonnummer 24 uur per dag bereikbaar
Op 1 juli is de Servicelijn Maastricht Oost in technische zin al van start gegaan. De Servicelijn is telefonisch bereikbaar op het nummer 350 71 50 en per mail via servicelijnmaastrichtoost@maastricht.nl en dit 24 uur per dag, 7 dagen per week. Vragen die bij de medewerkers van de Servicelijn binnenkomen worden geregistreerd en doorgeleid naar de bevoegde instantie. De medewerkers van de Servicelijn zien erop toe dat iedere vraag, melding of klacht tijdig wordt afgehandeld. Eind 2011 wordt de werking van de Servicelijn geëvalueerd. Als blijkt dat de Servicelijn succesvol is en voldoet aan een behoefte wordt de lijn voortgezet.
Intentieverklaring
De Servicelijn is een initiatief van de gemeente Maastricht en wordt tot stand gebracht in samenwerking met Rijkswaterstaat Limburg, Provincie Limburg, Gemeente Meerssen, Projectbureau A2 Maastricht, Avenue2, GGD Zuid Limburg, Infopunt Schade A2 Maastricht, Waterschap Roer en Overmaas, ProRail, Woningcorporatie ‘Woonpunt’ en Servatius Wonen & Vastgoed. Op 11 juli hebben  deze partners de intentieverklaring ondertekend.