SLOOP

Who's next?

De eerstvolgende flats die worden gesloopt, zijn de blokken 2, 3 en een deel van 4 aan de President Rooseveltlaan-West. Het gaat dan om de huisnummers 150 t/m 212. Lees verder
Overzicht van nog te slopen flats langs de N2 Overzicht van nog te slopen flats langs de N2

Nulopnames

Bij de woningen die op minder dan 25 meter van de slooppanden liggen, worden er nulopnames uitgevoerd. Een nulopname onderzoekt de bouwkundige staat van de panden door het gebouw van binnen en van buiten te inspecteren. De conclusies van dit onderzoek worden gebundeld in een rapport met het nodige fotomateriaal.

Waarom doen we dit? Niet omdat de A2-werkzaamheden bijzondere risico’s met zich meedragen. Wel om een duidelijke inventaris te hebben van de situatie vóór de werkzaamheden, mocht er zich toch een schadegeval voordoen. Op die manier kan bewezen worden of de geleden schade al dan niet werd veroorzaakt door de werkzaamheden.

SLOOP

Om het project A2 Maastricht te kunnen uitvoeren, moeten heel wat woningen worden gesloopt. De meeste panden zijn aangekocht. Inmiddels heeft ongeveer 93% van de eigenaren hun appartementen of garage verkocht. In december 2011 moeten nog 9 van de 410 appartementen worden verworven.
Appartementen, die nog in eigendom zijn, worden actief verworven door de gemeente Maastricht (Ontwikkelingsbedrijf Maastricht), namens Rijkswaterstaat.

Waar?


Afgerond

Op 1 juli 2011 begon de sloop met de flat aan de Viaductweg. Het naastgelegen tankstation werd vrijwel gelijktijdig gesloopt. Het puin werd gebroken en ter plekke opgeslagen voor hergebruik. De flat aan de Dr. Schaepmanstraat en het voormalige Informatiecentrum A2 Maastricht eind 2011 gesloopt. 

In november 2011 begon Avenue2 met de sloop van blok 6 . Blok 7 volgde in december 2011. In maart 2012 waren de huisnummers 10 t/m 42 in de Burgemeester Bauduinstraat aan de beurt.

Gepland
Naar verwachting worden de blokken 2 en 3 begin 2013 gesloopt. Blok 4 (huisnummers 150a tot en met 160d en garages 45 t/m 52) wordt dan gedeeltelijk gesloopt.

Medio 2013 staat de sloop gepland van de huisnummers 165a t/m 171d aan de President Rooseveltlaan-Oost, plus de garages 21 t/m 28.  

Sloop van de volgende blokken vindt in een later stadium plaats:
  • Blok 4 resterend deel (President Rooseveltlaan 138a t/m 148d en garages 33 t/m 44)
  • Blok 5 (President Rooseveltlaan 102a t/m 132d en garages 1 t/m 32)
  • Blok 8 resterend deel (President Rooseveltlaan 173a t/m 191d en garages 1 t/m 20)
  • Blok 1 (Professor Cobbenhagenstraat 2a t/m 8d en garages 97 t/m 104)

De appartementen in bovenstaande blokken worden hoogstwaarschijnlijk gesloopt in de periode van 2016 tot 2020. De eigenaren en huurders hebben hierover in 2009 al bericht ontvangen van Projectbureau A2 Maastricht. De exacte datum is afhankelijk van de uiteindelijke planning en kan naar voren of achteren schuiven.

Totaaloverzicht van de sloopflats binnen A2 Maastricht. 

Het slopen gebeurt in een aantal stappen

STAP 1: voorbereiding

Vooraleer men begint aan de eigenlijke sloop, zijn er eerst voorbereidende werkzaamheden nodig.
  • Zo moeten de dakpannen van de gebouwen worden verwijderd. Dit gebeurt machinaal.
  • Indien er asbest aanwezig is in de gebouwen, zal er ook een asbestsanering plaatsvinden. Het vrijgekomen materiaal wordt in aparte containers afgevoerd. Dit houdt geen risico in voor de omwonenden.
  • Nadat de gebouwen asbestvrij zijn gemaakt en de dakpannen zijn verwijderd, kan men beginnen met het verwijderen van de stalen platen.

STAP 2: eigenlijke sloop

Wanneer deze voorbereidingen achter de rug zijn, kan men beginnen aan het echte karwei: de sloop. Een puinknijper breekt het gebouw beetje bij beetje af. We gaan hierbij voorzichtig te werk. De materialen worden ter plaatse gesorteerd.

Mogelijke hinder
Tijdens de sloopfase kan er sprake zijn van geluidsoverlast. Bovendien kan er stofhinder zijn, wat we proberen te beperken door gebruik te maken van een sproei-installatie.

STAP 3: opruimen

Tot slot kan er begonnen worden met het opruimen van de gesloopte site. Dit gebeurt met behulp van een puinbreekinstallatie. Het puin wordt beetje bij beetje verpulverd.

Mogelijke hinder
Ook tijdens de opruimfase kan er sprake zijn van geluidsoverlast en stofhinder. Indien nodig wordt de sproei-installatie ingezet om stofoverlast tegen te gaan.
Deze pagina is aangepast op 27 oktober 2015