EUROPAPLEIN

START AANLEG BOUWKUIP EUROPAPLEIN

Bijgewerkt 22 januari 2012

Avenue2 begon in oktober 2011 met de aanleg van de bouwkuip voor de toerit zuid richting knooppunt Europaplein.

Wat
Voor de bouw van toerit zuid richting knooppunt Europaplein moet een bouwkuip worden aangelegd. Als onderdeel van de bouwkuip werden stalen damwandplanken geplaatst. Binnen de damwanden wordt de betonconstructie voor toerit zuid aangelegd. Deze betonconstructie vormt uiteindelijk de zuidelijke tunnelmonden. De damwandplanken worden na realisatie van de toerit verwijderd.

Waar
De werkzaamheden vinden plaats naast de A2 (zijde Randwyck) ter hoogte van de Sibemaweg – Endepolsdomein. Vanaf dit punt werkt Avenue2 eerst richting noorden (zie rode pijl op de afbeelding hiernaast), daarna worden de werkzaamheden vervolgd richting zuiden (zie gele pijl hiernaast).
Hoe worden de werkzaamheden uitgevoerd?
Met behulp van een hoge kraan werden de damwandplanken ingetrild tot circa 22 meter diepte aan beide kanten van de toekomstige toerit.
 
Waarom intrillen?
Avenue2 wil de damwandplanken intrillen omdat deze methode snel en efficiënt is. Als de werkwijze teveel overlast oplevert voor de omgeving, dan wordt deze stopgezet. De locatie waar Avenue2 de werkzaamheden uitvoert, ligt op ruime afstand van de bebouwde kom waardoor overlast naar verwachting minimaal zal zijn.
 
Wanneer?
De werkzaamheden starten maandag 3 oktober en duren tot begin 2012. Er wordt gewerkt van maandag tot en met vrijdag en werktijden zijn van 07.00-17.00 uur. Afhankelijk van de voortgang kunnen deze uitlopen tot 19.00 uur. De damwandplanken worden vanaf woensdag 5 oktober geplaatst.
 
Gevolgen voor de omgeving
Omdat de locatie van de werkzaamheden op ruime afstand van de dichtstbijzijnde bebouwing ligt zal de overlast minimaal zijn. Avenue2 zal geluid- en trillingshinder voortdurend meten. Bij diverse locaties in de omgeving worden trillingsmeters geplaatst. Deze locaties zijn representatief voor de omgeving.

Fotoboek
Wilt u meer foto's zien van de werkzaamheden? Klik dan hier
Fotografie: Reen van Beek