WYCKERPOORT-NOORD

WERKZAAMHEDEN IN NOORMANNENSINGEL, KONINGSPLEIN EN ORANJEPLEIN

Geplaatst op 19 mei 2011

Op dit moment vinden aanvullende voorbereidende werkzaamheden plaats voor het plan de Groene Loper van uitvoerder Avenue2. Zo werkt firma HAK in opdracht van energieleverancier Enexis de komende maanden aan het verleggen van kabels en leidingen in de Noormannensingel, het Koningsplein en het Oranjeplein.

De werkzaamheden zijn afgestemd met de woningcorporaties in Wyckerpoort.
Op woensdag 13 juli werden de werkzaamheden aan de Noormannensingel en het Koningsplein afgerond. De straat werd op symbolische wijze vrijgegeven voor het verkeer. Omwonenden werden uitgenodigd voor een kop koffie en een versgebakken wafel van een buurtbewoonster. Bedankt voor de lekkere wafels!

Maar...
op de kop van het Koningsplein en Scharnerweg wordt wel nog doorgewerkt. Minstens tot 22 juli en na de bouwvak (vanaf 15 augustus) wordt daar verder gewerkt. De toegang naar het Koningsplein vanaf de Scharnerweg wordt dan weer afgesloten. De woningen en parkeerplaatsen aan het Koningsplein blijven bereikbaar via de Prof. Pieter Willemsstraat en de Noormannensingel.
Waarom deze werkzaamheden?
Voor de bouw van de A2-tunnel moeten kabels en leidingen worden verlegd. Dit gebeurt op verschillende locaties in het A2-plangebied. Vanaf maandag 23 mei 2011 start Enexis in de Noormannensingel, het Koningsplein en het Oranjeplein.

Waar en wanneer?
Vanaf maandag 23 mei start Enexis met de werkzaamheden in:

 • Noormannensingel, vanaf de Professor Cobbenhagenstraat tot aan het Sint Maartenscollege;
 • Koningsplein, hoek Scharnerweg richting het Sint Maartenscollege;
 • Oranjeplein

De werkzaamheden voor het gebouw van het Sint Maartenscollege worden uitgesteld tot woensdag 1 juni 2011 in verband met de eindexamens. De werkzaamheden duren in elk geval tot en met week 29 (22 juli 2011). Door onvoorziene omstandigheden kunnen de werkzaamheden uitlopen.
Actuele werkzaamheden en planning vindt u ook op www.a2maastricht.nl > Wanneer > 2011.

Wat zijn de gevolgen van het verkeer?
Om de kabels en leidingen te kunnen verleggen, moeten straten worden opengebroken en afgesloten. Dit heeft gevolgen voor het verkeer:

 • Vanaf de Professor Cobbenhagenstraat tot aan het Sint Maartenscollege is in de Noormannensingel één rijrichting beschikbaar naar het Thorbeckeplantsoen;
 • Vanaf het Sint Maartenscollege tot aan de Scharnerweg is het Koningsplein geheel afgesloten;
 • De ANWB-flat blijft bereikbaar via rijplaten;
 • Het Oranjeplein is in de omgeving van het tankstation afgesloten. Het tankstation blijft bereikbaar via de Scharnerweg en kop Oranjeplein.
 • De Scharnerweg blijft opengesteld voor alle verkeer;

Zie voor de afsluitingen en rijrichtingen ook de hieronder.

Wat zijn de gevolgen voor parkeren?
In overleg met de gemeente Maastricht zijn alternatieve parkeerplekken aangewezen voor
omwonenden (zie kaart hierboven voor afsluitingen en alternatieve parkeerlocaties).

 • Leerkrachten van het Sint Maartenscollege kunnen gebruik blijven maken van het voormalige sportterrein van de school. Dit parkeerterrein blijft bereikbaar via de noordzijde van de Noormannensingel;
 • Voor bewoners van de Noormannensingel en het Koningsplein wordt een parkeerterrein gerealiseerd op het terrein grenzend aan de ANWB-flat waar tot voor kort de proefsleuven werden getest. Hier komt een toegang tot het terrein. Het terrein is uitsluitend bestemd voor deze groep bewoners;
 • Bewoners van het Oranjeplein kunnen in de directe omgeving parkeren.
 • Bewoners van de ANWB-flat kunnen vóór hun flat blijven parkeren.
Fietsers en voetgangers
Ter hoogte van het Koningsplein/Scharnerweg wordt een voetpad gerealiseerd tussen de bomenlaan. Fietsers kunnen daar gebruik van maken, maar moeten hier wel afstappen. Dit wordt ter plaatse met borden aangegeven.

Sint-Maartenscollege (geplaatst 24 mei 2011)
Avenue2 heeft regelmatig overleg met school om goede afspraken te maken bijvoorbeeld over de veiligheid van de scholieren. Zo is in verband met de eindexamens afgesproken, dat er geen overlast gevend werkzaamheden plaatsvinden vóór het Sint-Maartenscollege. Na afloop van de examens worden ook voor het Sint-Maartenscollege de werkzaamheden uitgevoerd. Leerlingen en leerkrachten van het Sint-Maartenscollege betreden en verlaten de school via de volgende routes:
- Leerlingen vanaf het zuiden via de Professor Pieter Willemsstraat;
- Leerlingen vanaf het noorden via de Noormannensingel en reguliere ingang;
- Leerkrachten rijden via de Noormannensingel naar het parkeerterrein en
  vertrekken via het Thorbeckeplantsoen.
Professor Pieter Willemsstraat (geplaatst 9 juni 2011)
Bewoners en doorgaand verkeer ondervindt hinder van de werkzaamheden in de Professor Pieter Willemsstraat. In deze straat is doorgaand verkeer gestremd en geldt een stopverbod.
Op verzoek van bewoners en na afstemming met de gemeente zal de fima HAK Overdag een voetgangersoversteekplaats vrijgeven en tijdens de weekenden het kruispunt Professor Pieter Willemsstraat-Koningsplein openstellen. Dit is alleen mogelijk als de werkzaamheden dit toelaten.
Afvalinzameling
Bewoners kunnen hun afval aanbieden bij de dichtstbijzijnde doorgaande weg. U kunt uw afval buiten de hekken klaarzetten.
Openbaar vervoer (geplaatst 24 mei 2011)
Veolia heeft wegens de werkzaamheden aan de Noormannensingel-Oranjeplein-Koningsplein de volgende omleidingsroute ingesteld:
Nijpelsstraat - Meerssenerweg - Sphinxlunet
Eventuele overlast
Enexis, Avenue2 en Projectbureau A2 Maastricht doen er alles aan om eventuele overlast tot een minimum te beperken. Voordeuren en toegangspoorten blijven gewoon bereikbaar en waar nodig worden zogenaamde loopschotten geplaatst om de doorgang te garanderen. Uiteraard blijft uw woning altijd bereikbaar voor hulpdiensten. Het werkterrein ligt tijdens de aangegeven periode open en wordt om veiligheidsredenen afgesloten. U kunt tenslotte geluidhinder ondervinden, omdat de werkzaamheden machinaal worden uitgevoerd.
Informatie en vragen
Wilt u meer informatie over deze werkzaamheden of andere voorbereidende werkzaamheden? Kijk op www.a2maastricht.nl voor actuele en aanvullende informatie. Of neem contact op met de Servicelijn Maastricht Oost via 043-350 7150 of servicelijnmaastrichtoost@maastricht.nl.