Verkeersmaatregelen

Tijdens de werkzaamheden voor de verlegging van de N2 en de aanpassingen aan kruispunt Scharnerweg zijn gedurende twee weekenden verkeersmaatregelen van kracht. Klik op de links hieronder voor meer informatie.

Let op!

Tijdens de werkweekenden voor de ombouw van kruispunt Scharnerweg (29 juni t/m 2 juli en 6 t/m 9 juli) is voor autoverkeer zowel kruispunt Scharnerweg afgesloten als de oversteek Voltastraat - Professor Cobbenhagenstraat. Verkeer wordt omgeleid via de John F. Kennedysingel. (Brom)fietsers en voetgangers kunnen tijdens de weekenden wel gebruik maken van de oversteek bij de Voltastraat (of bij de brug Regentesselaan).

Extra verkeersmaatregelen door gemeente Maastricht

De aanpassingen aan het kruispunt Scharnerweg gebeuren in nauw overleg met de gemeente Maastricht. Voor de doorstroming en verkeersveiligheid heeft de gemeente Maastricht daarom in diverse straten verkeers-
maatregelen getroffen. Dit geldt onder andere voor de volgende straten:

  • Franciscus Romanusweg: hier is een aparte rijstrook gerealiseerd (linksaffer) voor verkeer dat linksaf wil slaan naar het winkelcentrum;
  • Limburglaan en Randwycksingel: beide straten zijn heringericht. Zo zijn doseerlichten geplaatst en zijn in de Limburglaan diverse aanpassingen uitgevoerd. Deze maatregelen bevorderen de verkeersdoorstroming;
  • Noormannensingel: in de Noormannensingel is kort geleden eenrichtingsverkeer ingesteld.
Omleidingsroutes afsluiting kruispunt Scharnerweg Omleidingsroutes afsluiting kruispunt Scharnerweg
Verkeersmaatregelen A2/N2 - 29 juni - 2 juli 2012 Verkeersmaatregelen A2/N2 - 29 juni - 2 juli 2012
Omleidingsroute afsluiting kruispunt Scharnerweg Omleidingsroute afsluiting kruispunt Scharnerweg
Verkeersmaatregelen A2/N2 - 6 juli - 9 juli 2012 Verkeersmaatregelen A2/N2 - 6 juli - 9 juli 2012

WEGVERLEGGING A2/N2 EN AANPASSINGEN KRUISPUNT SCHARNERWEG

Bijgewerkt op 8 juli 2012

Sinds eind 2011 werkt Avenue2 ter hoogte van de ANWB-flat aan de zogenaamde ‘wanden-dakconstructie’: een in de grond aangelegde, betonnen bouwkuip in omgekeerde U-vorm. De constructie is te vergelijken met een tafel. De betonnen U-vorm is het tafelblad en vormt als het ware een brede brug over de toekomstige bouwkuip heen. Bovenop het tafelblad komt de tijdelijke N2, eronder wordt de A2-tunnel gegraven. Tussen de tafelpoten komen de wanden van de bouwkuip. 
De wanden-dakconstructie is nodig, omdat bij de ANWB-flat en de Gemeenteflat te weinig ruimte is om de tijdelijke N2 en de volledige bouwkuip voor de A2-tunnel naast elkaar te leggen, zoals dat bij bijvoorbeeld Geusselt wel het geval is. Daarom wordt de wanden-dakconstructie ook in twee fasen gebouwd. De eerste fase – bij de ANWB-flat (rijrichting Geusselt-Europaplein) – is eind juni klaar. Fase twee start begin augustus bij de Gemeenteflat.
Verleggen N2
Voordat het werk bij de Gemeenteflat kan beginnen, moet hier eerst ruimte worden vrijgemaakt. Daarom wordt de N2 tussen Oranjeplein en de Lourdeskerk vanaf vrijdag 29 juni 2012 naar het westen verlegd, over de bestaande bouwkuip bij de ANWB-flat heen. De N2 wordt daarmee smaller, maar blijft uit 2x2 rijstroken bestaan. De nieuwe verkeerssituatie is sinds zaterdag 7 juli 2012 van kracht.
Ombouw kruispunt Scharnerweg
Om ruimte vrij te maken voor de werkzaamheden bij de Gemeenteflat, moet ook het kruispunt Scharnerweg worden aangepast. Dat gebeurt vanaf 29 juni 2012.
Let op: Vanaf vrijdag 29 juni 2012, 19.00 uur, is afslaan vanaf de A2/N2 richting Scharnerweg – en vice versa – niet meer mogelijk.
 
Door de krappe ruimte, kan het huidige kruispunt Scharnerweg met alle afslaande bewegingen niet blijven bestaan. Er zouden dan extra opstelstroken nodig zijn, maar daarvoor is geen plaats. Daar komt bij dat de rijstrookwisselingen die voor de afslaande bewegingen nodig zijn, bijdragen aan verkeersgevaarlijke situaties en een verminderde doorstroming van het verkeer.
Wanneer?
De werkzaamheden vinden plaats in de periode van 29 juni tot en met 9 juli 2012. Tijdens de weekenden zijn de verkeerslichten bij het kruispunt Scharnerweg uitgeschakeld en is de Scharnerweg aan weerszijden van de N2 afgesloten. Op de N2  gelden in de avonden en nachten aanvullende verkeersmaatregelen in de vorm van rijbaanafsluitingen of rijstrookafzettingen.
Waar?
N2
Werkzaamheden voor de verlegging van de N2 vinden plaats tussen de Voltastraat en Prinsenlaan.
Scharnerweg
Voor de aanpassingen aan het kruispunt Scharnerweg wordt gewerkt tussen Koningsplein en de Noormannensingel.
 
Wat zijn de gevolgen?
Omwonenden
Omdat met machines wordt gewerkt, kunnen omwonenden overlast ervaren. Bijvoorbeeld van geluid veroorzaakt door werkzaamheden (zoals het opbreken van asfalt) of licht door bouwlampen.
 
Verkeer
Tijdens de werkzaamheden zelf gelden verkeersmaatregelen tussen kruispunt Geusselt en knooppunt Europaplein. De verkeerslichten bij het kruispunt Scharnerweg worden gedurende beide weekeinden buiten gebruik gesteld, zodat verkeer op de N2 beter kan doorstromen. Afslaande bewegingen ter hoogte van kruispunt Scharnerweg zijn vanaf vrijdag 29 juni niet meer mogelijk.
 
Er wordt zoveel als mogelijk in de weekenden – ‘s avonds en ’s nachts - gewerkt, om het verkeer zo min mogelijk te hinderen.
A2/N2
Sinds zaterdag 7 juli 2012 rijdt het verkeer over de nieuwe N2. De weg is dan versmald en in westelijke richting verlegd.
 
Afslaand verkeer bij kruispunt Scharnerweg niet meer mogelijk
Vanaf vrijdag 29 juni 2012, 19.00 uur, is afslaand verkeer bij het kruispunt Scharnerweg niet meer mogelijk. Dat betekent dat verkeer niet meer kan afslaan vanaf de A2/N2 richting Scharnerweg en vice versa.

auto

AFGEROND: Verkeersmaatregelen weekend 1: vrijdag 29 juni tot en met maandag 2 juli 2012


Hele weekend
Kruispunt Scharnerweg:
De verkeerslichten bij kruispunt Scharnerweg zijn gedurende het hele weekend uitgeschakeld. Het werkterrein wordt afgezet met hekken. De Scharnerweg - ter hoogte van de aansluiting op de N2 en aan beide zijden van de N2 – is daarom afgesloten voor alle verkeer (ook voetgangers en (brom)fietsers) van:
• vrijdag 29 juni, 19.00 uur, tot en met maandag 2 juli 2012, 07.00 uur.

A2/N2
De bestaande rijstroken - twee per rijrichting - blijven overdag beschikbaar.

Avonden en nachten
A2/N2:
Tussen kruispunt Geusselt en knooppunt Europaplein gelden in beide rijrichtingen verkeersmaatregelen.
 
Verkeer richting Luik
Kan doorgaan, maar moet rekening houden met rijstrookafzettingen:
•  vrijdag 29 juni tot en met zaterdag 30 juni 2012, 
   van 21:00 tot 08:00 uur
•  zaterdag 30 juni tot en met zondag 1 juli 2012, 
   van 19:00 tot 10:00 uur
•  zondag 1 juli tot en met maandag 2 juli 2012, 
   van 20:00 tot 06:00 uur
 
Verkeer richting Eindhoven
Op onderstaande tijdstippen is de rijrichting Eindhoven afgesloten. Verkeer wordt omgeleid via de Akersteenweg, Vijverdalseweg en Terblijterweg.
•  vrijdag 29 juni tot en met zaterdag 30 juni 2012, 
   van 20:00 tot 10:00 uur
•  zaterdag 30 juni tot en met zondag 1 juli 2012, 
   van 19:00 tot 11:00 uur
•  zondag 1 juli tot en met maandag 2 juli 2012, 
   van 20:00 tot 06:00 uur
Maandag 2 juli tot en met vrijdag 6 juli 2012:
Afslaand verkeer bij het kruispunt Scharnerweg is niet meer mogelijk. Dat betekent dat verkeer niet meer kan afslaan vanaf de A2/N2 richting Scharnerweg en vice versa.

auto

Verkeersmaatregelen weekend 2: vrijdag 6 juli tot en met maandag 9 juli 2012


Hele weekend
Kruispunt Scharnerweg
De verkeerslichten bij kruispunt Scharnerweg zijn gedurende het hele weekend uitgeschakeld. Het werkterrein wordt afgezet met hekken. De Scharnerweg is daarom afgesloten voor alle verkeer (ook voetgangers en (brom)fietsers) van:
•  vrijdag 6 juli, 19:00 uur tot en met zondagmiddag 8 juli 2012, middaguur.

A2/N2
De bestaande rijstroken - twee per rijrichting - blijven overdag beschikbaar.

Avonden en nachten:
A2/N2:
Tussen kruispunt Geusselt en knooppunt Europaplein gelden in beide rijrichtingen verkeersmaatregelen.
 
Verkeer richting Luik
Kan doorgaan, maar moet rekening houden met rijstrookafzettingen:
•  vrijdag 6 juli tot en met zaterdag 7 juli 2012,
   van 21:00 tot 08:00 uur
•  zaterdag 7 juli tot en met zondag 8 juli 2012,
   van 19:00 tot 10:00 uur

 
Verkeer richting Eindhoven 
Op onderstaande tijdstippen zijn beide rijstroken afgesloten. Verkeer wordt omgeleid via de Akersteenweg. Vijverdalseweg en Terblijterweg:
•  vrijdag 6 juli tot en met zaterdag 7 juli 2012,
   van 20:00 tot 10:00 uur
•  zaterdag 7 juli tot en met zondag 8 juli 2012,
   van 19:00 tot 11:00 uur
Omleidingsroutes
Automobilisten
Verkeer richting Eindhoven wordt tijdens de afsluitingen omgeleid via de Akersteenweg, Vijverdalseweg en Terblijterweg. Omleidingsroutes worden buiten aangegeven met gele borden.
 
Voetgangers en fietsers
Voetgangers en fietsers kunnen tijdens de afsluiting van kruispunt Scharnerweg gebruik maken van de volgende oversteekplaatsen:
•  Voltastraat-Professor Cobbenhagenstraat
•  Tijdelijke brug tussen Regentesselaan en Prinsenlaan.
 
Openbaar vervoer
Busverkeer volgt tijdens de weekendafsluitingen een omleidingsroute. Kijk op de website van Veolia Transport voor meer informatie.
 
Bereikbaarheid woningen en winkels
Woningen en winkels in de omgeving van de N2 en het kruispunt Scharnerweg blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar. Automobilisten, met bestemming Scharnerweg-Oost hebben vanaf de Scharnerweg-West of de N2 te maken met een omleidingsroute.
Fotografie: Arthur Claessens