TUNNELWERK

Europaplein
Intrillen damwandplanken Intrillen damwandplanken

Bouwmethode

De bouw van de A2-tunnel gebeurt volgens een vaste bouwmethode. Eerst worden de tunnelmonden bij Geusselt en Europaplein gebouwd. Daarna bouwt Avenue2 van zuid naar noord én van noord naar zuid. Twee zogenaamde ‘tunnelbouwtreinen’ werken naar elkaar toe: eentje vanuit het zuiden en eentje vanuit het noorden. Als een trein trekt de bouw van de gestapelde tunnel sinds de zomer 2013 door Maastricht. Elke week vindt een andere bouwactiviteit plaats, van het graafwerk voor de bouwkuipwanden tot en met betonstort. Dat gebeurt moot voor moot. Lees hier meer over de bouwmethode van de A2-tunnel.
In aanbouw: Dienstengebouw Zuid In aanbouw: Dienstengebouw Zuid
6 september 2012: betonstort voor eerste A2-tunneldak 6 september 2012: betonstort voor eerste A2-tunneldak
28 februari 2013: dwarsdoorsnede tunnelbuizen 28 februari 2013: dwarsdoorsnede tunnelbuizen
Diepste punt Europaplein bereikt Diepste punt Europaplein bereikt
Stempels inhijsen Stempels inhijsen
Grondwerk en bemaling Grondwerk en bemaling

BOUWKUIP EUROPAPLEIN

Update 27 november 2013

De bouw van de A2-tunnel in Maastricht begon in het najaar van 2011 bij Europaplein, ten zuiden van de John F. Kennedysingel. Hier bouwen we de zuidelijke in- en uitgangen van de A2-tunnel. De tunnelbouwkuip bestaat uit 30 zogenaamde moten, die elk 24 meter lang zijn. Dat betekent dat de bouwkuip bij Europaplein 720 meter lang is. Inmiddels is de betonnen ruwbouw gereed en een begin gemaakt met het voorbereidende werk voor het aanbrengen van de tunneltechnische installaties.

Terugblik

Bij knooppunt Europaplein werd het allereerste begin gemaakt met de bouw van de A2-tunnel. De eerste mijlpalen tijdens de bouw vonden daarom vooral hier plaats: het eerste graafwerk, de eerste betonstort, het eerste tunneldak en meer. Klik hier voor een overzicht van de mijlpalen bij Europaplein. Sinds medio oktober 2013 is de betonnen ruwbouw gereed en heeft het tunnelwerk bij Europaplein plaats gemaakt voor andere werkzaamheden.

Hoe verder?

De betonnen ruwbouw is dan wel gereed, maar dat geldt nog niet voor de afwerking. Denk daarbij aan het aanbrengen van hekwerken, schanskorven, asfalt en meer. Voorlopig gebeurt dat ook nog niet. Want het werkterrein bij Europaplein gebruiken we nu vooral als opslagterrein voor tal van materialen en grondstoffen. Vrachtverkeer brengt deze via de tunnelbuizen naar de N2-bouwkuip, waar de tunneltrein in volle vaart verder gaat. Naar verwachting start het eerste afbouwwerk voor de tunnelmonden en –buizen omstreeks het najaar van 2014.

Nieuwe fase

Toch wordt er nog altijd hard doorgewerkt in de tunnelbuizen van Europaplein. Want er moet veel voorbereidend werk plaatsvinden voordat de ruim 60 verkeers- en tunneltechnische installaties aan de beurt zijn. En dat begint heel gewoontjes, met het installeren van roostervloeren voor de vlucht- en dienstgangen in het middentunnelkanaal, de tunnel-slagader. We leggen kabelgoten aan als voorbereiding op de installatie van kabels van en naar Dienstengebouw Zuid, het hart en longen van de A2-tunnel. Zo werken we naar de volgende fase toe waarin we, onder andere, systemen voor energievoorziening, communicatie, beveiliging en besturing van de tunnelinstallaties aanbrengen.

Mijlpalen Europaplein

 • 29 februari 2012: eerste graafwerk voor A2-tunnel van start;
 • 27 maart 2012: eerste persbezoek aan A2-bouwkuip;
 • 20 april 2012: eerste betonstort voor A2-tunnel;
 • 2 juni 2012: 5500 belangstellenden brengen tijdens de eerste Dag van de Bouw een bezoekje aan de bouwkuipen bij Geusselt en Europaplein;
 • Eind augustus 2012: eerste wanden voor de A2-tunnelbuizen;
 • 6 september 2012: eerste dak voor A2-tunnel;
 • 16 oktober 2012: eerste tussenvloer voor A2-tunnel;
 • 23 november 2013: eerste wanden voor de N2-tunnelbuizen;
 • 26 januari 2013: betonstort voor eerste gesloten, dubbellaagse tunneldeel;
 • 28 februari 2013: dwarsdoorsnede tunnelbuizen voor de eerste keer zichtbaar;
 • 20 maart 2013: uittrillen eerste damwandplanken tunnelbouwkuip;
 • 1 juni 2013: tijdens de tweede Dag van de Bouw bezoeken 8500 belangstellenden de bouwkuip bij Europaplein;
 • 8 oktober 2013: bezoek van Vlaams-Nederlandse regeringstop aan de bouwkuip bij Europaplein;
 • 11 oktober 2013: laatste grote betonstort voor A2-tunnel bij Europaplein.

Tunnelweetjes

Diepste punt
Onder de tijdelijke viaducten van de John F. Kennedysingel is de bouwkuip 16 meter diep. Dat wil zeggen dat Avenue2 vanaf het maaiveld (het bestaande grondoppervlak) tot 16 meter diep heeft gegraven. Omdat Maastricht hoger ligt dan het noordelijke deel van Nederland, is dit nog altijd 35,20 meter boven NAP (Normaal Amsterdams Peil).
 
Staalwerk
In totaal werd bij de bouwkuip van Europaplein bijna 17 miljoen kilo aan staal en ijzer gebruikt. Dit bestond onder andere uit :
 • Damwandplanken: 62.000m2 of 10 miljoen kilo (vergelijkbaar met negen voetbalvelden)
 • Stempels: 372 stuks of 6,7 miljoen kilo
Ter vergelijking: de Eifeltoren weegt 7300 ton (7.300.000 kilo). Tijdens de bouw van de Eifeltoren werd 9441 ton (9.441.000 kilo) ijzer gebruikt.
 
Grondwerk
In de bouwkuip van Europaplein werd in totaal 270.000 m3 grond weggegraven. Dat zijn 18.000 vrachtwagens (4,5 miljoen kruiwagens) vol met grond. 
Sleuven voor damwanden
Tijdens het graven van de cement-bentonietsleuven werd 14.420 m3 grond weggegraven. Dat zijn 1200 vrachtwagens (of 231.000 kruiwagens) vol met grond.
 
Bemaling
In opdracht van Avenue2 brengt de firma Van Tongeren in en langs de bouwkuip een bemalingsysteem aan. Daarvoor boorde de firma Van Tongeren bij Europaplein bronnen die een totale lengte van 1 kilometer hebben. Per uur kan bij de bouwkuip van Europaplein 250 m3 grondwater weggepompt worden. Dat staat gelijk aan 250.000 liter grondwater per uur (of 25.000 emmers vol).
Fotografie: Reen van Beek, Peter Wijnands en Frans Senden