TUNNELWERK

Moten. Wat zijn dat?

De bouwkuip voor de A2-tunnel is onderverdeeld in moten, die elk 24 meter lang zijn. In het zuiden, bij Europaplein ligt moot 1. De laatste tunnelmoot - moot 108 - ligt in het noorden, bij kruispunt Geusselt.

BOUWKUIP N2

Update 8 januari 2015

Het werk voor de A2-tunnel in Maastricht strekt zich uit over een lengte van 2,3 kilometer, dwars door Maastricht-Oost. Het graafwerk voor de tunnelbouwkuip is half mei 2014 afgerond, waarna twee betontreinen vanuit het zuiden en noorden ongehinderd naar elkaar toe konden werken. Op 1 juli 2014 werd de laatste A2-tunnelvloer gestort, ter hoogte van de Lourdeskerk. Gevolgd door de laatste A2-wand op 4 september 2014. En begin oktober 2014 werd het betonwerk voor de onderste tunnelbuizen (A2-buizen) afgerond. De laatste stort voor de ruwbouw van de A2-tunnel vond plaats op 12 december 2014. Toen stortten de tunnelbouwers het dak van tunnelmoot 67, bij de Lourdeskerk.

De ruwbouw is klaar, maar er moet nog veel gebeuren voordat verkeer door de A2-tunnel kan rijden. Ondergronds gaat het werk dan ook gewoon door, met afbouw en inrichting. Bovengronds heeft het storten van beton plaats gemaakt voor het aanvullen met grond en uittrillen van damwandplanken.

Van moot 30 naar moot 84

Moot 31 – 38: Nassaulaan-Oost - januari 2015
In de bouwkuip langs de Nassaulaan is het betonwerk voor de dubbellaagse A2-tunnel inmiddels helemaal gereed. In juli 2014 trilden we damwandplanken uit, tussen Nassaulaan en Regentesselaan. Na de zomervakantie ging het trilwerk verder tussen Regentesselaan en kruispunt Scharnerweg. Het werkterrein ligt er nu rustig bij, want bovenop het tunneldak hoeft er momenteel niet veel werk te worden verzet. Maar ondergronds is team afbouw hard aan het werk, van betonreparaties naar barriers en betonnen wegfundering: er is nog veel werk aan de winkel voordat verkeer door de A2-tunnel kan rijden!

Moot 39-48: Oranjeplein-Oost, januari 2015
Ter hoogte van tunnelmoot 38 eindigt de Nassaulaan en begint Oranjeplein. Hier bevindt zich het diepste punt van de zuidelijke tunnelbouwkuip, bij moot 43. Op twintig meter diepte ligt namelijk de tweede, zuidelijke waterkelder van de A2-tunnel. De bouw van de waterkelder begon in december 2013 en werd in februari 2014 afgerond. De laatste betonstort in dit deel van de A2-bouwkuip vond in augustus plaats. Daarna werd in hoog tempo grond aangevuld, tussen bouwkuip- en tunnelwanden én bovenop het tunneldak. De damwandplanken trilden we van half september tot begin oktober uit. Het tunnelwerk zit er dus op, bij Oranjeplein. Maar dat betekent niet dat omwonenden geen hinder meer ondervinden. De oorspronkelijke voortuinen van de woningen grenzen hier aan het werkterrein: het huidige klinkerpad ligt dus in de eigenlijke voortuinen van de woningen bij Oranjeplein-Oost. Dat was nodig om voldoende ruimte vrij te maken voor de tunnelbouwkuip. Met eigenaren zijn daarom vooraf duidelijke afspraken gemaakt. Nu wordt het tijd om de voortuinen weer terug te geven aan de bewoners. Dat begint met voorbereidend werk, want rioleringsbuizen en kabels en leidingen moeten een plekje krijgen buiten de voortuinen. Het nieuwe riool ligt al netjes in de grond, maar dat geldt nog niet voor de kabels en leidingen. Tot eind januari 2015 is firma BAM nog druk aan het werk. Daarna gaan de mannen van GWW (Grond-, Weg- en Waterbouw) aan de slag en richten we – één voor één – de voortuinen opnieuw in. Dat wordt een langdurige klus en Oranjeplein-Oost is tot in de zomer van 2015 afgesloten voor doorgaand verkeer.
Moot 49 en 50: Kruispunt Scharnerweg - januari 2015
Kruispunt Scharnerweg is een belangrijke verkeersader in Maastricht-Oost en verbindt de wijken aan weerszijden: Scharn, Wittevrouwenveld en Wyckerpoort. Tijdens de ruwbouwfase kon verkeer oversteken via een tijdelijke, gelijkvloerse brug. Na 1,5 jaar graaf- en betonwerk moest de tijdelijke brug in augustus 2014 plaats maken voor de bouw van het tunneldak. Sinds eind september 2014 is kruispunt Scharnerweg weer open voor alle oost-westverkeer. Maar het kruispunt gaat nóg een keer op de schop, want als verkeer door de A2-tunnel rijdt, verandert kruispunt Scharnerweg in een rotonde.
Moot 51-59: tussen ANWB- en Gemeenteflat - januari 2015
Na moot 50 - bij de Scharnerweg - gaat de bouwkuip verder richting wanden-dakconstructie. Dit is een betonnen bouwkuip in omgekeerde U-vorm. Door de krappe ruimte tussen ANWB- en Gemeenteflat was het namelijk niet mogelijk de bouwkuip in één keer aan te leggen. De wanden-dakconstructie werd daarom in twee delen gebouwd: eerst langs de ANWB-flat (voor de tunnelbuizen richting Luik) en vervolgens langs de Gemeenteflat (voor de tunnelbuizen richting Eindhoven). De wanden-dakconstructie strekt zich uit vanaf moot 53 tot en met moot 59 en is een blijvertje: ook na de realisatie en openstelling van de A2-tunnel blijft deze ondergronds achter. Toch moeten we ook hier nog damwandplanken uittrillen: de moten 51 en 52 zijn 'gewone' tunnelmoten. Vanaf 14 januari 2015 start het trilwerk.
Moot 60-83: President Rooseveltlaan, januari 2015
Moot 60 -68: zuidelijk van de Voltastraat
Op vrijdag 16 mei haalden we in dit deel van de bouwkuip de laatste schep tunnelgrond eruit. De tunnelbouwers hebben sindsdien niet stilgezeten, want op precies dezelfde plek - bij tunnelmoot 64 - werd op dinsdag 1 juli de allerlaatste A2-tunnelvloer gestort. Gevolgd door de laatste A2-wand op donderdag 4 september. En begin oktober werden op deze plek de onderste tunnelbuizen gesloten. Weer een bijzonder moment in de aanloop naar de volgende mijlpaal: het gereed zijn van de betonnen ruwbouw van de dubbellaags tunnel. Op 12 december 2014 was het zover: toen werd bij moot 67 het allerlaatste A2-tunneldak gestort!
Moot 69: Voltastraat - januari 2015
Rondom de oversteek tussen Voltastraat en Professor Cobbenhagenstraat zijn de laatste resten tunnelwerk nog in volle gang. Sinds maandavond 5 januari 2015 is de Voltabrug – voor de tweede keer – afgesloten voor alle verkeer van Wittevrouwenveld naar Wyckerpoort-Noord en andersom. Op woensdag 7 januari hesen we de dekken van de Voltabrug voor de tweede – en laatste – keer uit. Het aanvullen van grond tussen tunnel- en bouwkuipwanden én bovenop het tunneldak staat als eerste in de planning. Daarna volgt het uittrillen van de damwandplanken. Straatwerk zet de puntjes op de i: de mannen van Avenue2 zetten alles op alles om de oversteek bij de Voltastraat eind januari definitief open te stellen. Maar let op: de planning is erg strak en vriesweer kan vertragingen opleveren. Via de Ster en onze Voortgangsberichten houden we u op de hoogte!

Moot 70-83: noordelijk van de Voltastraat, januari 2015
In februari vertrok de 'tweede betontrein' vanaf het bouwterrein Geusselt-Zuid naar het zuiden. Inmiddels is het betonwerk langs de President Rooseveltlaan een eind opgeschoten. Het betonwerk voor de onderste tunnelbuizen (A2-buizen) zit er sinds begin oktober op. Maar een niveau hoger gaat het werk voor de bovenste tunnelbuizen (N2-buizen) door. Van het vlechten van wapening tot het storten van beton en van het aanvullen met grond tot het uittrillen van de damwandplanken. Dit laatste gebeurde al ter hoogte van de Schepen Roosenstraat, waar een nieuwe, gelijkvloerse oversteek voor (brom)fietsers en voetgangers is teruggebracht en de tijdelijke loopbrug verdwijnt. Het grootste deel van de damwandpanken langs de President Rooseveltlaan wordt eind 2014 - begin 2015 verwijderd.

Woont u langs het tunneltracé? Sommige werkzaamheden, inclusief bijbehorende transporten, gebeuren regelmatig in de avond of zelfs nacht. Wilt u weten welke activiteiten in de vroege of late uren zijn toegestaan? Kijk dan op www.a2maastricht.nl/vergunning.
Fotografie: Reen van Beek