Ruimte voor Dienstengebouw Zuid

Dichtbij de bestaande John F. Kennedysingel – bovenop de tunnelmoten 20 en 21 - is de bouw van het zuidelijke Dienstengebouw begonnen. Het Dienstengebouw zit heel dichtbij de bestaande John F. Kennedysingel. Zó dichtbij dat een deel van het gebouw onder de huidige Kennedysingel komt. Daarom nemen we maar één weghelft van de bestaande John F. Kennedysingel opnieuw in gebruik: de bestaande rijbanen richting Heer en Cadier/Keer. Vanaf eind september 2013 zijn deze rijbanen bestemd voor verkeer richting Centrum. Verkeer richting Heer en Cadier/Keer blijft over het laatste, tijdelijke viaduct rijden.

NIEUWE WEGVERLEGGING VOOR JOHN F. KENNEDYSINGEL

Bijgewerkt op 20 september 2013

In 2012 plaatste Avenue2 tijdelijke fiets- en autoviaducten langs de John F. Kennedysingel. Zo verschoven de rijbanen in zuidelijke richting en kon de bestaande John F. Kennedysingel boven de bouwkuip gesloopt worden. Hierdoor kwam ruimte vrij om de bouwkuipen Europaplein-Noord en -Zuid op elkaar aan te sluiten.
 
Nu de betonnen ruwbouw van de A2-tunnel bij Europaplein bijna gereed is, past bouwer Avenue2 de John F. Kennedysingel opnieuw aan. De fietsviaducten verdwijnen, net als de drie van de vier autoviaducten. Slechts één autoviaduct – boven de N2 - blijft over: voor de rijrichting Heer en Cadier/Keer.
Waarom?
Nu het A2-tunneldak onder de John F. Kennedysingel gereed is, zijn de tijdelijke viaducten grotendeels overbodig. De oorspronkelijke rijbanen van de Kennedysingel liggen er nog, uitgezonderd de wegdelen boven de bouwkuip. Die zijn in 2012 gesloopt om plaats te maken voor het tunnelwerk. Eén rijbaan gaan we opnieuw in gebruik nemen: de bestaande rijbaan richting Heer/Cadier en Keer. Maar nu nemen we deze in gebruik voor verkeer richting Centrum. Naast de rijbaan – aan de noordzijde – legt Avenue2 een nieuw fietspad aan. Maar let op: ook het nieuwe fietspad is bestemd voor tweerichtingsverkeer.
 
Verkeer richting Heer/Cadier en Keer blijft rijden via het laatste, tijdelijke autoviaduct. Toch verandert ook hier iets: het autoviaduct boven de bouwkuip verwijderen we. bovenop het A2-tunneldak leggen we ook voor deze rijrichting een nieuwe wegfundering en rijbaan aan. Dat betekent dat ook alle verkeer op de John F. Kennedysingel vanaf eind september over het tunneldak rijdt, net als bij de Nassaulaan en Terblijterweg.
Eind september 2013 rijdt ook verkeer op de John F. Kennedysingel over het A2-tunneldak Eind september 2013 rijdt ook verkeer op de John F. Kennedysingel over het A2-tunneldak
Wat gaat er gebeuren?
Bovenop het A2-tunneldak gaan we een fundering voor de nieuwe rijbanen aanleggen en aansluiten op het bestaande wegennet. De tijdelijke fiets- en autoviaducten moeten verwijderd worden. Deze werkzaamheden moeten we in fases uitvoeren, van het ombouwen van het fietspad tot het verwijderen van het laatste viaduct boven de N2.
Fase 1: fietspad (afgerond)
Donderdag 8 augustus verwijderen we allereerst het fietsviaduct richting Centrum. Dat is nodig om plaats te maken voor de aanleg van een heel nieuw fietspad. Vanaf het A2-tunneldak brengt bouwer Avenue2 eerst een deel van de nieuwe wegfundering aan. Daarna trilt de firma Terracon de damwandplanken dichtbij het laatste fietsviaduct uit de grond. Dan kan de aanleg van het nieuwe fietspad beginnen. Vrijdag 6 september gaat het nieuwe fietspad* – voor tweerichtingsverkeer - open. Dat betekent dat fietsers en bromfietsers 4 weken lang in twee richtingen via één fietsviaduct over de bouwkuip bij Europaplein heen fietsen. Overdag zet Avenue2 dan ook verkeersregelaars in.
*Let op: een deel van het fietspad schuift dan wel op in noordelijke richting, maar de fietsroute verandert niet. Zie voor meer informatie de plattegrond hieronder.
Fietsroute Heer en Cadier/Keer - Centrum en omgekeerd Fietsroute Heer en Cadier/Keer - Centrum en omgekeerd
Fase 2: rijrichting Centrum
Zodra het nieuwe fietspad is opengesteld, gaat het werk verder. Nu voor de aanleg van de nieuwe rijbaan voor autoverkeer richting Centrum. Bouwer Avenue2 verwijdert eerst het laatste fietsviaduct en gaat dan verder met het voorbereidende werk voor de nieuwe rijbaan, bovenop het A2-tunneldak bij Europaplein. Er komt een nieuwe fundering, waarna de firma Terracon opnieuw damwandplanken uittrilt, deze keer tussen het nieuwe fietspad en de bestaande autoviaducten. Tot slot start het afbouwwerk aan de rijbaan, zoals asfalteren, aanbrengen van markeringen en lussen voor verkeerslichten. Naar verwachting rijdt verkeer richting Centrum vanaf donderdagochtend 26 september weer over de voormalige John F. Kennedysingel.
Fase 3: rijrichting Heer/Cadier en Keer
Als verkeer richting Centrum over het A2-tunneldak rijdt, start de derde fase: de aanleg van een nieuwe verbinding voor verkeer richting Heer/Cadier en Keer bovenop het A2-tunneldak, aansluitend op het laatste, tijdelijke viaduct. 
Deze werkzaamheden voert bouwer Avenue2 in één weekend uit: van vrijdag 27 september tot en met maandagochtend 30 september. Dan rijdt ook verkeer richting Heer/Cadier en Keer over het tunneldak bij Europaplein.
Fase 4: verwijderen tijdelijke viaduct boven de N2
In het weekend van vrijdag 4 tot en met maandag 7 oktober voeren we de laatste werkzaamheden uit. Dan verwijdert Avenue2 het tijdelijke viaduct - boven de N2 - waar verkeer richting Centrum overheen reed. Het steunpunt van het viaduct ligt direct naast de N2 en slopen we in hetzelfde weekend.

auto

Verkeershinder voor automobilisten


Verkeersmaatregelen John F. Kennedysingel:
Woensdag 25 en donderdag 26 september (avond en nacht):
Rijstrookafzetting in beide rijrichtingen van 20.00 – 06.00 uur.

Vrijdag 27 september, 20.00 uur, tot en met maandag 30 september, 12.00 uur (hele weekend): 
 • Verkeer richting Heer/Cadier en Keer: rijbaan afgesloten. Verkeer wordt omgeleid via gele borden.
 • Verkeer richting Centrum: rijstrookafzetting.

Vrijdagavond 4 oktober, tot en met zondagochtend 6 oktober  (avond en nacht):

 • Verkeer richting Heer/Cadier en Keer: rijbaan afgesloten. Verkeer wordt omgeleid via gele bebording.
 • Verkeer richting Centrum: rijstrookafzetting

Verkeersmaatregelen N2/A2

  Maandag 30 september tot en met donderdag 3 oktober (avond en nacht):
  • Verkeer richting Luik: rijbaan afgesloten. Verkeer wordt omgeleid via gele bebording.
  • Verkeer richting Eindhoven: rijstrookafzetting.
  Vrijdagavond 4 oktober tot en met zondagochtend 6 oktober (avond en nacht):
  • Verkeer richting Luik: rijbaan afgesloten. Verkeer wordt omgeleid via gele bebording.
  • Verkeer richting Eindhoven: rijstrookafzetting.
  • Verkeer in beide rijrichtingen moet rekening houden met verkeersstops
  Planningen kunnen altijd veranderen. Genoemde data en verkeersmaatregelen zijn naar huidige inzichten. Kijk voor actuele reisinformatie, wegafsluitingen en omleidingsroutes op de website van Maastricht Bereikbaar.
  Hinder voor weggebruikers en omwonenden
  Weggebruikers en omwonenden moeten rekening houden met trillingshinder. Niet alleen door het uittrillen van damwandplanken, maar ook door de inzet van een trilwals tijdens het verdichten van de funderingen voor de nieuwe wegdelen. Omdat er met machines gewerkt wordt, is er sprake van geluidshinder. Dat geldt met name 's avonds en 's nachts, als er minder omgevingsgeluid is.
  Vooruitblik
  De huidige John F. Kennedysingel verandert in de eindsituatie, na de realisatie van de A2-tunnel. Dan moeten de rijbanen immers aansluiten op de tunnelmonden bij knooppunt Europaplein en de nieuwe parklaan bovenop de A2-tunnel. Wilt u weten hoe de John F. Kennedysingel er uit gaat zien? Kijk dan op de afbeelding hieronder.
  Rijrichtingen Europaplein na realisatie A2-tunnel Rijrichtingen Europaplein na realisatie A2-tunnel