Heistelling met trilblok Heistelling met trilblok

Wist u dat?

  • De damwandplanken bij Europaplein- Noord de eerste damwandplanken van de tijdelijke bouwkuip zijn die uitgetrild worden?
  • er tussen 20 en 29 maart 178 damwandplanken uitgetrild worden?
  • De damwandplanken elk ongeveer 1 meter 40 breed zijn?
  • 143 damwandplanken 24 meter lang zijn?
  • en 35 damwandplanken 25 meter lang zijn?
  • Het gewicht van de damwandplanken gemiddeld 6 ton (6.000 kilo) bedraagt?
  • De 178 damwandplanken een totaalgewicht hebben van circa 1025 ton (1.025.000 kilo)?

Wist u dat?

Het niet de eerste keer is dat Avenue2 damwandplanken uittrilt? In april 2011 werd de bouwmethode voor de bouwkuipwanden al uitvoerig getest op het voormalige sportveld achter de ANWB-flat. Wilt u meer weten over de testen die destijds werden uitgevoerd? Klik dan hier. U kunt hier ook een filmpje bekijken waarin u ziet hoe damwandplanken uitgetrild worden.

UITTRILLEN DAMWANDPLANKEN BIJ EUROPAPLEIN

Ruwbouw A2-tunnel bij Europaplein-Noord bijna af

Bijgewerkt op 27 maart 2013

Medio december 2011 startte Avenue2 ten zuiden van de Nassaulaan met de aanleg van de bouwkuip voor de dubbellaagse A2-tunnel. Nu, ruim een jaar later, is de betonnen ruwbouw ten noorden van de John F. Kennedysingel bijna klaar. Dat betekent dat de tijdelijke bouwkuip hier niet meer nodig is en we de stalen damwandplanken - die de bouwkuipwanden vormen – weer verwijderen.
Waarom?
De bouwkuip voor de A2-tunnel is een tijdelijke constructie, bedoeld om de A2-tunnel in een droge omgeving te bouwen. Zodra de betonnen tunneldelen gereed zijn, is de bouwkuip niet meer nodig. De meeste stalen planken kunnen we dan hergebruiken in andere delen van de bouwkuip. Maar hergebruik is niet de enige reden om damwandplanken uit de grond te halen: planken die in de grond achterblijven, vormen een hindernis voor toekomstige werkzaamheden. Daarom verdwijnen uiteindelijk alle damwandplanken in het A2-tunneltracé.
Wat gaat er gebeuren?
De bouwkuipwanden bestaan uit losse, stalen damwandplanken die één voor één in diepe, verticale sleuven zijn afgehangen. De damwandplanken worden nu ook weer afzonderlijk uit de grond getrild. Dat gebeurt met een zogenaamde heistelling: een grote machine met daaraan vast een trilblok (zie afbeelding hiernaast).

Het trilblok bevestigen we aan het uiteinde van de stalen damwandplank. Door het trillen gaat de grond rondom de damwandplank bewegen waardoor de plank langzaam omhoog kan worden getrokken. Soms lukt het niet om de grond met trillen in beweging te krijgen. Dan geven we, met behulp van een heiblok, een klap op de bovenkant van de stalen plank zodat de grond alsnog in beweging komt.
Wanneer?
Woensdag 20 maart werden de eerste damwandplanken uitgetrild. Dit ging sneller dan verwacht waardoor de werkzaamheden al op maandag 25 maart afgerond konden worden.
Waar?
De werkzaamheden vinden plaats in het noordelijke deel van de bouwkuip bij Europaplein: tussen Nassaulaan-West en John F. Kennedysingel. De volgende damwandplanken worden pas over enkele maanden uitgetrild. De laatste planken worden in de zomer van 2013 uitgetrild.
Hinder voor omwonenden
Geluid- en trillingshinder is onvermijdelijk, met name als we gebruik moeten maken van het heiblok. Trillingen kunnen merkbaar zijn door, bijvoorbeeld, rammelende kopjes in de kast. Geluidshinder zorgt met name ’s avonds voor meer hinder omdat er dan minder omgevingsgeluid is. Waar mogelijk probeert Avenue2 de overlast tot een minimum te beperken. Maar soms is hinder onvermijdelijk: zo moet vrachtverkeer, tijdens het achteruit rijden, een voortdurend signaal afgeven, de zogenaamde ‘achteruitrij-piep’.
De gemeente Maastricht ziet er voortdurend op toe dat normen met betrekking tot geluid- en trillingshinder niet overschreden worden. Lees hier meer over de werkwijze van Team Handhaven.
Extra aandacht
Ter hoogte van de Heerderweg - onder het voormalige MTB-gebouw - is de bodem verontreinigd door oplosmiddelen. De verontreiniging is ontstaan in de jaren 1959-1969, toen hier een stomerij was gevestigd. In de loop van de jaren is de verontreiniging verder in de bodem gezakt waardoor een grondwaterverontreiniging is achtergebleven. Van 2006 tot en met 2012 is sanering van de bovenste grondlagen uitgevoerd door de gemeente Maastricht. Op een diepte van 6 tot 13 meter is een grondwaterverontreiniging achtergebleven, die geen risico’s oplevert voor de omgeving. Omdat de stalen damwandplanken een lengte van 25 meter hebben, moeten we er wel rekening mee houden dat deze in contact zijn gekomen met verontreinigd grondwater.Voor de omgeving heeft dit geen gevolgen, wel voor de eigen medewerkers op het werkterrein.
Extra voorzichtig
Tijdens de werkzaamheden meten we voortdurend. Als de meetresultaten daartoe aanleiding geven, adviseren de afdeling Veiligheid, Gezondheid en milieu (VGM, Avenue2), team Veiligheid en Leefbaarheid van de gemeente Maastricht, een veiligheidskundige en arbeidshygiënist over eventueel aanvullende maatregelen. Deze adviezen zijn bindend. Lees hier meer over bodemverontreiniging.
Constante bewaking
Avenue2 houdt via monitoring zicht op alle onderdelen van de bouwkuip en omgeving. Dat gebeurt met verschillende technieken. Zo maken we gebruik van onder andere trillingsmeters en peilbuizen (die meten de grondwaterstanden). Via een geavanceerd systeem worden we gewaarschuwd als sprake is van een afwijking. Als dat nodig is, nemen we meteen maatregelen.
Vooruitblik
Uittrillen damwandplanken
Naarmate de betonnen ruwbouw van de A2-tunnel vordert, gaan we verder met het trekken van damwandplanken. Dat betekent dat – afhankelijk van de voortgang – we tot in de zomermaanden damwandplanken uittrillen langs de bouwkuip bij Europaplein.
Verlegging N2/A2
Ter hoogte van de John F. Kennedysingel verleggen we de tijdelijke N2/A2 in westelijke richting óver het dak van de A2-tunnel (zie afbeelding hiernaast). Dat is nodig om ruimte vrij te maken voor de start van de tunnelbouwtrein ter hoogte van Nassaulaan-West. Dit is meteen de laatste verlegging van de tijdelijke N2/A2 in het zuidelijke deel van het A2-tunneltracé.