Hoe ziet de verkeersbrug eruit?

 • De verkeersbrug bestaat uit 7 verschillende elementen (brugdekken)
 • Elk brugdek is circa 2m50 breed en 34 meter lang
 • De binnenste brugdekken wegen 36 ton per stuk
 • De buitenste brugdekken zijn voorzien van leuningen en wegen 41 ton per stuk
 • De totale breedte van de verkeersbrug is 18 meter (inclusief leuningen)    
 • De verkeersbrug rust op de bouwkuipwanden
 • De verkeersbrug is gelijkvloers

Klik hier voor meer informatie over de verkeersbrug.

  Werkterrein Werkterrein
  Verkeersmaatregelen tijdens afsluiting kruispunt Scharnerweg Verkeersmaatregelen tijdens afsluiting kruispunt Scharnerweg

  Bent u slecht ter been?

  Meldt u dan bij de Servicelijn Maastricht Oost, één van onze A2-Stewards of het Gehandicaptenplatform. Samen met Maastricht Bereikbaar zoeken wij een maatwerkoplossing.

  VERKEERSBRUG VOOR KRUISPUNT SCHARNERWEG

  Bijgewerkt op 16 april 2013

  Let op: kruispunt Scharnerweg gaat 1 week eerder open voor alle verkeer. Lees hier meer.

  Vanaf zondagavond 3 maart, omstreeks 18.00 uur (na afloop van de verkeersdrukte in verband met de koopzondag), is het kruispunt Scharnerweg gedurende 10 weken afgesloten voor alle oost-westverkeer. Oftewel: voor alle verkeer – ook voetgangers en (brom)fietsers - dat van Scharn naar Wyckerpoort gaat, of andersom. De afsluiting is nodig omdat de bouw van de A2-tunnel verder gaat, en ook de Scharnerweg moet passeren. Tegelijkertijd moet het verkeer van Scharn naar Wyckerpoort en andersom ook tijdens de bouw van de tunnel tussen de Gemeenteflat en Oranjeplein-Oost kunnen doorrijden. Daarom legt Avenue2 een gelijkvloerse verkeersbrug over de N2/A2 aan. De brug kan dezelfde hoeveelheid verkeer aan als het huidige kruispunt zodat alle verkeer, ook voetgangers en (brom)fietsers, tot tijdens de bouw van de A2-tunnel het kruispunt Scharnerweg van oost naar west en andersom kan oversteken.

  Verkeer op de N2/A2 ondervindt geen hinder door de afsluiting van kruispunt Scharnerweg. Woningen, winkels en bedrijven blijven bereikbaar.
  Verkeersbrug kruispunt Scharnerweg Verkeersbrug kruispunt Scharnerweg
  Waarom 10 weken afsluiten?
  Voordat de verkeersbrug kan worden geplaatst, moet eerst nog heel veel werk verzet worden. Dat heeft vooral te maken met het vrijmaken van het werkterrein en het verwijderen van asfalt, oude kabels, leidingen en rioleringen, maar ook met het saneren van een bodemverontreiniging. Daarnaast moet Avenue2 een deel van de bouwkuip aanleggen. De verkeersbrug wordt daar vervolgens overheen geplaatst. Om al deze werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren, is het noodzakelijk kruispunt Scharnerweg voor alle verkeer – ook voetgangers en (brom)fietsers - van oost naar west en andersom gedurende 10 weken volledig af te sluiten.

  Waarom helemaal afsluiten?
  Avenue2 heeft , samen met de gemeente Maastricht, twee mogelijke werkwijzen onderzocht: het kruispunt Scharnerweg (beperkt) openhouden of volledig afsluiten.

  Beperkte openstelling
  De ruimte tussen de Gemeenteflat en Oranjeplein is erg krap. Hierdoor is het onmogelijk om het kruispunt Scharnerweg (beperkt) open te houden voor alle verkeer en gelijktijdig een verkeersbrug te plaatsen die breed genoeg is. Verkeer ondervindt dan niet alleen tijdens de werkzaamheden hinder, maar ook daarna. Een smallere brug betekent immers dat er minder ruimte beschikbaar is voor verkeer. Die hinder is langdurig: tot eind 2014, als de betonnen ruwbouw van de A2-tunnel bij kruispunt Scharnerweg gereed is.

  Volledige afsluiting
  Door de afsluiting van kruispunt Scharnerweg kan Avenue2 een brede verkeersbrug plaatsen. Dat betekent dat de verkeerssituatie na openstelling van de verkeersbrug vergelijkbaar is met het huidige kruispunt Scharnerweg: brede rijstroken voor auto’s en bussen, maar ook aparte voet- en fietspaden. De verkeershinder tijdens de afsluiting is weliswaar fors, maar beperkt van duur. Na 10 weken gaat het kruispunt Scharnerweg weer open en is de verkeerssituatie weer normaal.
  Wat gaat er gebeuren?
  De werkzaamheden bestaan uit drie fasen:
  - Fase 1: inrichten werkterrein en voorbereidende werkzaamheden
  - Fase 2: aanleg van de bouwkuip bij kruispunt Scharnerweg
  - Fase 3: plaatsen van de verkeersbrug en afbouwwerkzaamheden

  Fase 1: zondag 3 maart tot en met zaterdag 23 maart
  Zondagavond 3 maart 2013 gaat het kruispunt, na afloop van de verkeersdrukte in verband met de koopzondag, dicht. Avenue2 sluit het kruispunt tussen de Gemeenteflat en Oranjeplein-Oost af. Ook de Scharnerweg tussen de N2 en Noormannensingel wordt afgesloten. Verkeer kan hier immers niet meer doorrijden richting kruispunt. Avenue2 richt als eerste het werkterrein in en maakt dit ‘functievrij’. Dat betekent dat Avenue2 onder andere oude kabels en leidingen en een deel van het asfalt weghaalt en rioolbuizen verwijderd. 
  Bodemverontreiniging
  Ter hoogte van het kruispunt Scharnerweg is bodemverontreiniging – waaronder asbest - aangetroffen. De vervuiling vormt geen gevaar voor de omgeving, maar Avenue2 moet de grond wel saneren. Dat gebeurt volgens een vast protocol, om verspreiding van bodemstofdeeltjes tegen te gaan. Het vervuilde terrein wordt afgezet zodat Avenue2 de grond kan weggraven en afvoeren naar een depot.
  Fase 2: maandag 25 maart tot en met zaterdag 13 april
  Als het werkterrein helemaal vrij is, kan de aanleg van de bouwkuip voor de A2-tunnel beginnen. De firma Züblin plaatst eerst zogenaamde geleidebalken, waarna het graafwerk voor de cement-bentonietsleuven kan beginnen. In de sleuven worden damwandplanken afgehangen die samen de uiteindelijke bouwkuipwanden vormen. De damwandplanken zijn niet alleen de uiteindelijke bouwkuipwanden, maar ook de steunpunten voor de verkeersbrug.
  Daarna graaft Avenue2 de grond tussen de bouwkuipwanden tot circa 2,5 meter diep weg en boort de firma Van Tongeren de bronnen voor de grondwaterbemaling van de bouwkuip. Gelijktijdig met het uitgraven van de bouwkuip saneert Avenue2 het nog resterende asbest.

  Fase 3: Maandag 15 april tot zaterdag 4 mei 2013
  Zodra de bouwkuip gereed is, kan Avenue2 starten met de laatste voorbereidingen voor het plaatsen van de verkeersbrug. De verkeersbrug is vergelijkbaar met de tijdelijke viaducten die in het voorjaar van 2012 langs de John F. Kennedysingel werden geplaatst. De brugdekken worden op de bouwkuipwanden gelegd en door de firma Janson Bridging aan elkaar gekoppeld.

  Afbouw
  De brug kan nog niet meteen in gebruik worden genomen: eerst moet Avenue2 deze op het bestaande wegennet aansluiten. Zo plaatst Avenue2 rij- en stootplaten die voor een goede aansluiting op het bestaande wegdek zorgen. Op de verkeersbrug komt asfalt en wegmarkeringen voor de verschillende rijstroken. Ook de verkeerslichten worden opnieuw geplaatst. Installeren en gebruiksklaar maken van de verkeersbrug duurt drie weken. Zaterdagochtend 4 mei 2013 is het dan zover: de verkeersbrug is klaar voor gebruik en kruispunt Scharnerweg gaat weer open voor alle verkeer.

  Afsluiting
  De afsluiting van het kruispunt Scharnerweg geldt tussen Oranjeplein-West en Oranjeplein-Oost (zie afbeelding hiernaast). Oversteken van Wyckerpoort naar Scharn – en omgekeerd – is tijdens de afsluiting niet mogelijk. Ter hoogte van de Gemeenteflat eindigt de afsluiting zodat Koningsplein-Oost en Oranjeplein-Oost bereikbaar zijn. Zowel Albert Heijn als het Lukoil-tankstation blijven bereikbaar tijdens de werkzaamheden.
  Werktijden
  Om binnen een periode van 10 weken een bouwkuip aan te leggen én een verkeersbrug te plaatsen, moet Avenue2 zes dagen per week doorwerken. Dat betekent dat er van maandag tot en met zaterdag gewerkt wordt. Werktijden zijn van 07.00-19.00 uur, maar er kan langer doorgewerkt worden. Sommige werkzaamheden moeten namelijk doorgaan. Dit geldt met name voor:
  - Aanleg van bouwkuipwanden
  - Storten en afwerken van beton
  - Grondwaterbemaling

  auto

  Verkeersmaatregelen van zondag 3 maart, 18.00 uur tot zaterdag 4 mei 2013, 06.00 uur:


  Verkeer vanuit het oosten (Scharn) richting westen (Wyckerpoort):
  Omleiding  ter hoogte van de Sibemaweg via de Dr. Nevenstraat – Akersteenweg – John F. Kennedysingel.

  Verkeer vanuit het westen (Wyckerpoort) richting oosten (Scharn):
  Omleiding ter hoogte van de Wilhelminasingel/Limburglaan via de John F. Kennedysingel – Akersteenweg - 1 Juliweg – Sibemaweg.

  Verkeer op de N2/A2 ondervindt geen hinder door de afsluiting van kruispunt Scharnerweg.

  Aanvullende verkeersmaatregelen:

  • In de President Rooseveltlaan – tussen de Lourdeskerk en de Frankenstraat – verandert de rijrichting: verkeer moet hier vanaf de Voltastraat richting Frankenstraat / Koningsplein-Oost reizen.
  • Ook in de Edisonstraat wijzigt de verkeerssituatie tijdelijk: tijdens de afsluiting van kruispunt Scharnerweg is in de Edisonstraat eenrichtingsverkeer van kracht. Verkeer rijdt hier vanaf de Frankenstraat richting Voltaplein.
  • De Scharnertunnel blijft open voor verkeer, maar komend vanuit Wyck, kan verkeer alleen via Oranjeplein verder reizen (rechtsafslaan).
  • In de Koepelstraat is tijdens de werkzaamheden eenrichtingsverkeer van kracht. Verkeer rijdt vanaf de Heerderweg verder richting Oranjeplein.

  Voetgangers en fietsers:
  Voetgangers en fietsers kunnen oversteken via:
        ·       de John F. Kennedysingel
        ·       de tijdelijke brug Regentesselaan – Prinsenlaan
        ·       de tijdelijke brug Frankenstraat – ANWB-parkeerterrein
        ·       Voltastraat– Professor Cobbenhagenstraat
        ·       Schepen Roosenstraat – Professor Quixstraat

  Bromfietsers:
  Bromfietsers worden omgeleid via het kruispunt Voltastraat – Professor Cobbenhagenstraat en de John F. Kennedysingel.

  Openbaar vervoer:
  De bushalte bij het Oranjeplein – richting Scharn - wordt verplaatst: ter hoogte hoek Scharnerweg/Koningsplein richt Veolia tijdelijk een bushalte in.
  De bushalte bij het Koningsplein – richting station – vervalt tijdelijk. Busreizigers kunnen opstappen bij de bushalte langs Koningsplein-West (verlengde van de Noormannensingel).
  Op de Scharnerweg richt Veolia - in beide richtingen - tijdelijke bushaltes in ter hoogte van de Albert Heijn.

  Wilt u meer weten over de omleidingsroutes voor bussen? Kijk dan op de website van Veolia Transport.

  Bereikbaarheid woningen en winkels
  Woningen en winkels in de omgeving van kruispunt Scharnerweg blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar.

  Hinder
  Omwonenden
  Door de werkzaamheden ondervinden omwonenden hinder. Meer informatie voor omwonenden vindt u hier.