WITTEVROUWENVELD / WYCKERPOORT-NOORD

AANPASSINGEN OVERSTEEK PROFESSOR QUIXSTRAAT-SCHEPEN ROOSENSTRAAT

Geplaatst op 25 november 2011

Fase 1: begin december 2011

In de avond en nacht van donderdag 1 op vrijdag 2 december (21.00 – 06.00 uur) en de avond en nacht van vrijdag 2 op zaterdag 3 december (20.30 – 06.00 uur) wordt de oversteek Professor Quixstraat-Schepen Roosenstraat aangepast.

Onder andere de verkeerslichten, de markering en het stukje tussen de twee rijbanen van de N2 (de zogenaamde middengeleider) worden onder handen genomen. De aanpassingen zijn nodig omdat vanaf begin december de fietstunnels bij Geusselt dicht gaan. Fietsers die in de buurt van kruispunt Geusselt willen oversteken, moeten dit voortaan doen via de oversteek Professor Quixstraat - Schepen Roosenstraat óf via het tunneltje Severenstraat. Bij de oversteek Professor Quixstraat – Schepen Roosenstraat komt een rechte oversteek en een zebrapad voor voetgangers naast elkaar.

Verkeersmaatregelen
De werkzaamheden brengen de volgende verkeersmaatregelen met zich mee:

• van donderdag 1 op vrijdag 2 december zijn de verkeerslichten bij de Geusselt uitgeschakeld tussen 01.00 en 04.00 uur. Tussen deze tijdstippen geldt het volgende:

- Verkeer vanuit het noorden (Eindhoven richting Maastricht) kan rechts afslaan richting Viaductweg en rechtdoor rijden richting Luik. Links afslaan richting Terblijterweg is niet mogelijk.
- Verkeer vanuit het zuiden (Maastricht richting Eindhoven) kan rechts afslaan richting Terblijterweg en rechtdoor rijden richting Eindhoven. Links afslaan richting Viaductweg is niet mogelijk.
- Verkeer vanuit de Viaductweg kan alleen rechts afslaan richting Luik. Oversteken naar de Terblijterweg of links afslaan richting Eindhoven is niet toegestaan.
- Verkeer vanuit de Terblijterweg kan alleen rechts afslaan richting Eindhoven. Oversteken naar de Viaductweg of links afslaan richting Luik is niet toegestaan.

Omleidingsroutes worden aangegeven met gele bebording.

• van vrijdag 2 op zaterdag 3 december (20.30 – 06.00 uur) is per rijrichting één rijstrook afgesloten ter hoogte van de Professor Quixstraat.

Fietsers en voetgangers
De oversteek Professor Quixstraat - Schepen Roosenstraat blijft gewoon toegankelijk. Er worden verkeersregelaars ingezet.

Reservenacht
Als dat nodig is, wordt doorgewerkt in de avond en nacht van zaterdag 3 op zondag 4 december (reservenacht).


Fase 2: begin januari 2012

Op maandag 9 januari 2012 worden de portalen aangepast waaraan de verkeerslichten hangen. Er wordt gewerkt in de nacht van maandag 9 op dinsdag 10 januari 2012.

Verkeersmaatregelen
De werkzaamheden brengen verkeersmaatregelen met zich mee. In de nacht van maandag 9 op dinsdag 10 januari 2012:

• zijn de verkeerslichten bij de Geusselt enkele uren uitgeschakeld, naar verwachting tussen 21.00 en 24.00 uur. Tussen deze tijdstippen geldt het volgende:

- Verkeer vanuit het noorden (Eindhoven richting Maastricht) kan rechts afslaan richting Viaductweg en rechtdoor rijden richting Luik. Links afslaan richting Terblijterweg is niet mogelijk.
- Verkeer vanuit het zuiden (Maastricht richting Eindhoven) kan rechts afslaan richting Terblijterweg en rechtdoor rijden richting Eindhoven. Links afslaan richting Viaductweg is niet mogelijk.
- Verkeer vanuit de Viaductweg kan alleen rechts afslaan richting Luik. Oversteken naar de Terblijterweg of links afslaan richting Eindhoven is niet toegestaan.
- Verkeer vanuit de Terblijterweg kan alleen rechts afslaan richting Eindhoven. Oversteken naar de Viaductweg of links afslaan richting Luik is niet toegestaan.

Omleidingsroutes worden aangegeven met gele bebording.

• is tussen 19.00 en 06.00 uur per rijrichting één rijstrook afgesloten ter hoogte van de Professor Quixstraat.

Fietsers en voetgangers
De oversteek Professor Quixstraat - Schepen Roosenstraat blijft gewoon toegankelijk. Er worden verkeersregelaars ingezet.

Omzetten van verkeer
In de nacht van maandag 9 op dinsdag 10 januari 2012 wordt ook het verkeer op de N2 ter hoogte van de President Rooseveltlaan-West al omgezet. Via een slingerbeweging ter hoogte van kruispunt Geusselt komen auto’s richting Luik dichter langs de President Rooseveltlaan-West te rijden, op de westelijke verlegde N2. Op dinsdag 10 januari om 06.00 uur in de ochtend is de N2 hier omgelegd.