NACHTWERK BIJ GEUSSELT 4-8 JUNI EN WEGAFSLUITINGEN

Bijgewerkt op 5 juni 2012

Begin juni 2012 vindt in de omgeving van kruispunt Geusselt nachtwerk plaats, als voorbereiding op de bouw van de A2-tunnel. De werkzaamheden brengen wegafsluitingen en omleidingen met zich mee.
 
Wat gaat gebeuren?
In de week van maandag 4 juni 2012 wordt ’s nachts gewerkt in de omgeving van kruispunt Geusselt. De werkzaamheden die dan plaatsvinden, hebben te maken met het verleggen van de Terblijterweg over de Paardentunnel heen, het aanpassen van asfalt bij de Geusseltkruising en de aanleg van een inrit voor werkverkeer aan de oostkant van de N2, ten noorden van de Schepen Roosenstraat. 
 
Waar en wanneer?
Er wordt gewerkt op de N2/A2 in de omgeving van kruispunt Geusselt én bij de Terblijterweg. Daarbij gaat het om de volgende nachten:
 • maandag 4 op dinsdag 5 juni
 • dinsdag 5 op woensdag 6 juni
 • woensdag 6 op donderdag 7 juni
 • donderdag 7 op vrijdag 8 juni
OPGELET: de asfaltwerkzaamheden bij kruispunt Geusselt vinden later plaats, naar verwachting eind juni 2012. Dat betekent dat het nachtwerk en bijbehorende wegafsluitingen in de nachten van 6 op 7 en 7 op 8 juni vervallen.

De werkzaamheden gebeuren ‘s nachts om het verkeer zo min mogelijk te hinderen. Werktijden zijn dan van 20.00 tot 06.00 uur. Behalve in de nacht van 5 op 6 juni: dan wordt gewerkt tussen 00.00 en 06.00 uur. Buiten de genoemde tijden wordt ook gewerkt, alleen levert dat geen consequenties op voor verkeer. 
 
Wat zijn gevolgen?
 
Hinder voor omwonenden
Omdat ’s nachts wordt gewerkt en met machines, kunnen omwonenden overlast ervaren. Bijvoorbeeld van geluid veroorzaakt door werkzaamheden (zoals het opbreken van asfalt) of licht door bouwlampen.

Wegafsluitingen en omleidingsroutes
Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, zijn verkeersmaatregelen in de nacht nodig. Het gaat om rijstrookafzettingen op de N2/A2 en (gedeeltelijke) wegafsluitingen van de Terblijterweg en Viaductweg.
Rechtdoorgaand verkeer op de A2/N2 - richting Eindhoven of Luik - blijft altijd mogelijk. Wel gelden rijstrookafzettingen. 

auto

Nacht van 4 op 5 juni (20.00 – 06.00 uur) en mogelijke reservenacht 5 op 6 juni (00.00 - 06.00 uur)


Afsluiting Terblijterweg – ter hoogte van de aansluiting op de N2:
 • verkeer op de N2 kan niet afslaan naar de Terblijterweg of andersom;
 • verkeer vanuit de Viaductweg kan niet oversteken naar de Terblijterweg of andersom.

auto

Nacht van 6 op 7 juni (20.00 – 06.00 uur)


1. Afsluiting Terblijterweg - ter hoogte van de aansluiting op de N2
2. Afsluiting Viaductweg, uitzonderd de rijrichting Viaductweg > Luik:
 • verkeer op de N2 kan niet afslaan naar de Terblijterweg of andersom;
 • verkeer op de N2 kan niet afslaan naar de Viaductweg;
 • verkeer vanuit de Viaductweg kan niet oversteken naar de Terblijterweg of andersom;
 • verkeer vanuit de Viaductweg kan niet links afslaan naar de N2 richting Eindhoven;

Verkeer vanuit de Viaductweg richting Luik kan door.


auto

Nacht van 7 op 8 juni (20.00 – 06.00 uur)


Rechtsafslaande verkeersbewegingen bij kruispunt Geusselt zijn mogelijk, met uitzondering van de rijrichting Terblijterweg > Eindhoven:

 • verkeer vanuit het noorden (Eindhoven richting Maastricht) kan rechts afslaan richting Viaductweg en rechtdoor rijden richting Luik. Links afslaan richting Terblijterweg is niet mogelijk.
 • verkeer vanuit het zuiden (Maastricht richting Eindhoven) kan rechts afslaan richting Terblijterweg en rechtdoor rijden richting Eindhoven. Links afslaan richting Viaductweg is niet mogelijk.
 • verkeer vanuit de Viaductweg kan alleen rechts afslaan richting Luik. Oversteken naar de Terblijterweg of links afslaan richting Eindhoven is niet toegestaan.
 • verkeer vanuit de Terblijterweg is niet mogelijk: rechts afslaan richting Eindhoven,  links afslaan richting Luik en oversteken naar de Viaductweg is niet toegestaan.