RIOLERINGSWERK BIJ STADIONPLEIN (VOOR GEUSSELTSTADION)

Op dit moment werkt Avenue2 aan een nieuw riool bij de Burgemeester Bauduinstraat. Dit is nodig voor het plan de Groene Loper en de bouw van de A2-tunnel. Begin 2012 gaan deze werkzaamheden verder via de Terblijterweg, richting Stadionplein en Geusseltvijver.

Wat gaat gebeuren?
In de tweede week van januari gaan de rioolwerkzaamheden verder in noordelijke richting. Naar verwachting wordt op 17 januari 2012 (nadat de Terblijterweg, Viaductweg en N2 zijn verlegd), met het riool de Terblijterweg overgestoken. Daarna gaat het werk verder via het tegenover gelegen parkeerterrein naar het Stadionplein en Geusseltvijver. De bestrating op de verschillende locaties wordt helemaal opengebroken. Dat gebeurt in verschillende fasen. Er komt een grote, diepe sleuf waarin riolering wordt aangelegd. Elk deel van de straat dat klaar is, wordt dichtgemaakt en is dan weer bereikbaar voor auto’s.

Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, moet eerst de grondwaterstand worden verlaagd. Dit gebeurt via bemaling, waarvoor vanaf begin januari diverse materialen (zoals aggregaten en buizen) in de omgeving worden geplaatst. Ook moeten bomen worden gekapt op het parkeerterrein.

Wanneer?
Het aanleggen van het riool over het hele traject duurt waarschijnlijk tot begin april 2012. Werktijden zijn van 7.00-17.00 uur. Als dat nodig is, wordt ’s avonds doorgewerkt.

Wat zijn gevolgen?
Om de rioleringswerkzaamheden uit te kunnen voeren, is het nodig het gedeelte van de weg of openbare ruimte waar op dat moment wordt gewerkt, af te sluiten voor alle verkeer. Ook parkeerplaatsen vervallen daarmee. Een aantal parkeerplaatsen op de openbare parkeerplaats tegenover het Stadionplein vervalt tijdelijk en in fasen, een aantal definitief. Concreet betekent dit dat hier vanaf medio januari minder parkeercapaciteit is. Het gaat dan om het westelijke gedeelte, tussen het Geusseltstadion en Hotel Golden Tulip Apple Park.

Ongeveer 50 parkeerplaatsen vervallen definitief op deze locatie. Avenue2 heeft deze ruimte als bouwterrein nodig voor de uitvoering van het plan de Groene Loper.

Bedrijven blijven tijdens de werkzaamheden gewoon bereikbaar.

Omdat machines worden ingezet, ondervindt u geluid- en/of stofhinder. Voor het rioolwerk geldt dat hinder door geur niet uit te sluiten is.

Vooruitblik
Na de eerste wegverleggingen medio januari 2012 en tegelijkertijd met het rioolwerk, wordt gestart met de toerit van de A2-tunnel bij kruispunt Geusselt. Op dit punt rijdt u straks, eind 2016, de tunnel in. Hiervoor wordt een bouwkuip van zogenaamde damwanden en cement-bentonietwanden gemaakt.