WITTEVROUWENVELD

De route van het rioolwerk in de Voltastraat. Tijdens het werk is de Voltastraat, inclusief oversteek, afgesloten voor autoverkeer. (Brom)fietsers en voetgangers kunnen door. De route van het rioolwerk in de Voltastraat. Tijdens het werk is de Voltastraat, inclusief oversteek, afgesloten voor autoverkeer. (Brom)fietsers en voetgangers kunnen door.
Omleidingsroutes tijdens afsluiting oversteek Voltastraat - Professor Cobbenhagenstraat. Omleidingsroutes tijdens afsluiting oversteek Voltastraat - Professor Cobbenhagenstraat.

Van A naar B

De winkels in Wittevrouwenveld blijven tijdens het rioolwerk bereikbaar. Datzelfde geldt voor de Pr. Rooseveltlaan-Oost (huisnummers 165a t/m 191d). De Lourdeskerk is bereikbaar via de voorkant (Pr. Rooseveltlaan-Oost) of achterkant (Edisonstraat).

RIOOLWERK VOLTASTRAAT VANAF 14 JANUARI

Bijgewerkt op 18 januari 2013

In de Voltastraat ligt het rioolwerk sinds de zomer 2012 stil. Tijdens de uitvoering ontdekte Avenue2 dat uit het bestaande riool in de Voltastraat niet alleen schoon regenwater komt, maar ook vuilwater (huishoudelijk afvalwater). En dus kon dit riool niet worden aangesloten op het nieuwe riool in de Burgemeester van Oppenstraat, dat zorgt voor de afvoer van schoon regenwater naar de Geusseltvijver. Schoon en vuil water moeten namelijk gescheiden blijven. 

Start in het nieuwe jaar
Na de bouwvak gingen de gemeente Maastricht en Avenue2 daarom op zoek naar mogelijke oplossingen. Vanwege de naderende decembermaand met alle feestdagen is - in samenspraak met enkele vertegenwoordigers van buurtplatform Wittevrouwenveld Actief en ondernemersvereniging Kleurrijk Vrouwenveld - besloten pas in het nieuwe jaar te beginnen. Zo kan in één keer worden doorgewerkt, zonder tussentijds te hoeven stoppen. Met kerst en Nieuwjaar werken de uitvoerders van Avenue2 namelijk niet.

Wat gaat gebeuren?
Vanaf maandag 14 januari wordt gestart met de aanleg van een nieuw riool in de Voltastraat tussen Burgemeester van Oppenstraat en de N2. Eerst brengen we een zogenaamd rioolgemaal aan bij de kruising Burgemeester van Oppenstraat - Voltastraat. Deze maatregel zorgt ervoor dat het afvalwater op de juiste plek terecht komt, gescheiden van het schone regenwater. Daarna werken we verder in de Voltastraat tussen Burgemeester van Oppenstraat en de N2, voor de aanleg van een nieuw riool. Hier wordt de straat opengebroken opengebroken van stoep tot stoep. Dat gebeurt in fasen. Er komt een grote, diepe sleuf waarin nieuwe riolering wordt aangelegd. 

Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, moet eerst de grondwaterstand worden verlaagd. Dit gebeurt via bemaling, waarvoor diverse materialen (zoals pompen) in de omgeving worden geplaatst. 

Tot wanneer?*
Het rioolwerk duurt ongeveer 6 weken. Naar verwachting is de Voltastraat eind februari weer helemaal bestraat en bereikbaar voor verkeer. Werktijden zijn van 7.00-17.00 uur. Als dat nodig is, wordt ’s avonds doorgewerkt. 

Van 16 tot en met 25 januari lag het rioolwerk stil door het winterweer en de vorst in de grond. Om de opgelopen achterstand in te halen, werkt Avenue2 de komende weken langer door in de Voltastraat: van 07.00 tot 18.00 uur. Afhankelijk van de voortgang, worden ook de zaterdagen benut. Dat is nodig om het rioolwerk op tijd af te kunnen ronden, vóór begin maart. Dan gaat kruispunt Scharnerweg namelijk dicht voor oost-werkverkeer en vice versa (verkeer van Scharn naar Wyckerpoort en andersom), vanwege het plaatsen van de verkeersbrug. Zo is het in de uitvoering voor A2 Maastricht continu passen en meten, om alle werkzaamheden goed op elkaar af te stemmen en het totaalwerk op koers te houden.

Wat zijn gevolgen?

Voor verkeer
Tijdens het rioolwerk is het nodig de Voltastraat tussen Burgemeester van Oppenstraat en de N2 af te sluiten voor autoverkeer. Tegelijkertijd vervallen de aanwezige parkeerplaatsen. Winkels en kerk blijven bereikbaar.


auto

Afsluiting oversteek Voltastraat - Professor Cobbenhagenstraat voor autoverkeer


Tijdens de rioolwerkzaamheden in de Voltastraat is ook de oversteek Voltastraat - Professor Cobbenhagenstraat afgesloten voor autoverkeer. (Brom)fietsers en voetgangers kunnen wel gebruik maken van de oversteek. Winkels en kerk blijven bereikbaar.

Omleiding via Scharnerweg
Autoverkeer wordt omgeleid via de Scharnerweg. Volg de gele borden.
Voor bewoners
Omdat machines worden ingezet bij het rioolwerk, kunnen omwonenden last hebben van geluid- en/of stofhinder. Ook in de nacht, omdat aggregaten voor de bemaling (die zo stil mogelijk zijn uitgevoerd) aan blijven staan en er minder omgevingsgeluid is. Rioolwerk brengt daarnaast met zich mee dat overlast door geur niet uit te sluiten is. Als dat kan, worden buizen afgesloten.

*Let op: planningen kunnen veranderen. Bij aanhoudende vorst kan bijvoorbeeld niet aan het riool worden gewerkt. Actuele informatie is te vinden op deze website.