KABELWERK

Nachtwerk

In de eerste helft van september sluiten providers Ziggo (internet) en KPN (telefonie) kabels opnieuw aan. Het signaal valt dan voor korte tijd weg. Om hinder tot een minimum te beperken vinden deze werkzaamheden ’s nachts plaats.

Verkeersbrug Voltastraat

Zodra het kabelwerk bij de Voltastraat gereed is, start de volgende klus: het plaatsen van een gelijkvloerse verkeersbrug, vergelijkbaar met de verkeersbrug bij kruispunt Scharnerweg. Vanaf maandag 16 september – tot uiterlijk maandag 25 november – is de oversteek afgesloten voor alle verkeer. Lees hier meer over deze werkzaamheden.

Bouwverkeer

Het werkterrein bij de Professor Cobbenhagenstraat is niet bereikbaar vanaf de N2. Dat betekent dat omwonenden rekening moeten houden met bouwverkeer door hun straat.
Klik hier voor meer informatie over bouwverkeer voor A2 Maastricht.

KABELWERK BIJ OVERSTEEK VOLTASTRAAT - PROF. COBBENHAGENSTRAAT

Bijgewerkt op 16 september 2013

Sinds enkele maanden vinden tal van werkzaamheden plaats in het noordelijke deel van het tunneltracé.  En het werk gaat verder: zo verlegt firma HAK – in opdracht van Avenue2 - diverse kabels onder de oversteek Voltastraat – Professor Cobbenhagenstraat.
Wat?
Onder de N2 liggen tal van kabels die ervoor zorgen dat bewoners in de omliggende wijken beschikken over voorzieningen zoals elektriciteit, internet en telefonie.  Die voorzieningen moeten in stand blijven, ook tijdens de bouw van de A2-tunnel.  Sinds 2011 zijn daarom tal van kabels verlegd en, in het noordelijke deel van het tunneltracé, samengebracht in mantelbuizen onder de oversteek Voltastraat – Professor Cobbenhagenstraat.  Zo blijven tijdens de tunnelbouw de oost-west voorzieningen in stand. 
Waarom?
Momenteel bevinden de kabels zich in een aantal mantelbuizen onder het noordelijke deel van de oversteek. Omdat de firma Züblin binnenkort noordelijk van de Voltastraat start met het graafwerk voor de bouwkuipwanden, moeten we de kabels onder de oversteek echter opnieuw verleggen:  deze keer naar het zuiden, ter hoogte van de Lourdeskerk. Daar plaatsen we eerst nieuwe mantelbuizen, dwars door de stalen bouwkuipwanden heen. Vervolgens  verleggen we de kabels naar en door de nieuwe mantelbuizen.
Wanneer? Update 16 september 2013
Inmiddels zijn alle kabels verlegd door de stalen mantelbuizen, onder het zuidelijke deel van de oversteek Voltastraat. Maar een paar gaten zijn nog zichtbaar. Dat zijn montagegaten (of lasgaten). Via deze montagegaten last HAK nog diverse kabels aan elkaar vast. Eind september zijn ook deze montagegaten dicht en is het kabelwerk klaar.
Hinder
Verkeer
Werk vindt vooral plaats in de berm, naast de weg en trottoir. Dat betekent dat verkeer minimale hinder ondervindt en de oversteek Voltastraat – Professor Cobbenhagenstraat normaal bereikbaar blijft.

Voetgangers
Het volledige  werkterrein zetten we af met bouwhekken. Bij de Professor Cobbenhagenstraat betekent dit dat de berm naast het voormalige KPN-terrein vanaf de Noormannensingel wordt afgesloten. In de Voltastraat sluit firma HAK het trottoir langs de Lourdeskerk tot aan de Voltastraat af. De ingang van de Lourdeskerk – bij de Voltastraat - blijft bereikbaar, net als het pad langs de peuterspeelzaal en voormalige Theresiaschool.

Omwonenden
Voor het verleggen van kabels, moet de firma HAK diepe sleuven graven. Dat betekent dat er met machines gewerkt wordt. Omwonenden moeten dan ook rekening houden met geluidshinder. Tijdens het nachtwerk – in de eerste helft van september – voor het opnieuw aansluiten van de internet en telefoniekabels, kan de verbinding kortstondig wegvallen.
Bewaking
Tijdens de werkzaamheden moeten de sleuven voor het kabelwerk open blijven liggen. Daarom bewaakt de firma Polygarde het werkterrein 24 uur per dag, ook tijdens de weekenden.
Vooruitblik
Als het tunnelwerk bij de oversteek Voltastraat – Professor Cobbenhagenstraat gereed is, verleggen we de kabels nog één keer. Want de nieuwe mantelbuizen liggen zo’n 70 centimeter boven het toekomstige A2-tunneldak. Dat is nodig om ruimte vrij te houden voor het graafwerk en de betonstort. Na afloop van het tunnelwerk laten we de mantelbuizen, mét kabels, bovenop het tunneldak zakken.
Fotografie: Reen van Beek