GEUSSELT

Tunnel Severenstraat

Het is zover...

De Severentunnel is op vrijdag 1 mei opengesteld voor alle verkeer. Dit betekent dat de mannen van GWW (Grond-, Weg- en Waterbouw) verder gaan met de inrichting van de ‘Wielerbaan’, de fietsbrug tussen Geusselt en Landgoederenzone. Daarom sluiten we van we brug de Wielerbaan weer af om definitief in te richten. Lees hier meer over de tijdelijke afsluiting van de Wielerbaan.

Belangrijke verbinding

De Severentunnel zorgt dat het doorgaande verkeer over de A2 en het lokale verkeer tussen de Maastrichtse wijken Nazareth en Amby ongelijkvloers kan plaatsvinden.

Damwanden wat zijn dat?

Damwanden zijn stalen planken van relatief geringe dikte, die naast elkaar de grond in worden getrild. Alle losse damwandplanken vormen samen de wand. Met een speciale damwandkraan worden de damwandplanken één voor één in de grond getrild. Door de trillingen gaan gronddeeltjes zoals zand en grind bewegen, waardoor het eenvoudiger is om de damwandplank in de grond te duwen.

Natuurlijk talud

Het talud is een schuin vlak. De helling, die het schuine vlak heeft, is afhankelijk van de grondsoort. De eigenschappen van iedere grondsoort (klei, zand, grind en mergel) zijn namelijk anders. Een geotechnicus bepaalt hoe groot de helling mag zijn, want het talud mag niet gaan schuiven. Rens Servais, Geotechnicus bij Avenue2, legt bij A2 Actueel [ minuut 1.23] uit welke werkzaamheden hij uitvoert.

Digitale voortgangsberichten

Houdt u onze website en de voortgangsberichten in de gaten voor meer informatie. Ontvangt u onze digitale voortgangsberichten nog niet? Meldt u dan hier aan.

Fotoboeken

TUNNEL SEVERENSTRAAT

Severentunnel weer open!

Bijgewerkt op 1 mei 2015

Het was één van de grootste hinderklussen van vorig jaar én van dit jaar: de afsluiting van de Severentunnel. Ruim 7 maanden - meer dan 200 dagen - moest verkeer tussen Amby en Nazareth een andere route volgen. Maar sinds 1 mei kunnen auto’s, (brom)fietsers en voetgangers hier weer oversteken. Door heel wat buurtbewoners is er lang naar uitgekeken. Want het was toch wel vervelend, elke keer weer dat stukje omrijden. Een mijlpaal dus voor de omgeving. En natuurlijk ook voor het project. Weer een stap vooruit in het totale uitvoeringsproces!

Het verlengen van de tunnel is nodig om in de toekomst al het verkeer van en naar de tunnel te kunnen afwikkelen. De tunnel is aan de oostzijde van de A2 (kant van het MVV stadion) verlengd. Deze verlenging bestaat een uit gesloten deel en een open gedeelte. Hiervoor hebben we het huidige open gedeelte gesloopt om plaats te maken voor de verlenging van de tunnelconstructie.
Bèr en Bertha bewaken de tunnel! Bèr en Bertha bewaken de tunnel!

De bouwmethode

Voorbereidende werkzaamheden
In de laatste twee weken van juni 2014 werden de nodige kabels en leidingen verlegd. Hierdoor was de Severenstraat tijdelijk eenrichting.

Wist u dat de kabels en leidingen allemaal in één mantelbuis onder de A2 moesten passen? Maar door een propvolle buis is dat niet mogelijk. Met puzzelen, passen en meten kwamen de kabelmaatschappijen er samen uit: de ene bindt een beetje in zodat de andere meer ruimte krijgt. Sinds woensdag 16 juli is het kabelwerk weer in volle gang. Eind augustus ronden we het kabelwerk af en worden sleuven en gaten weer gedicht.
Aanbrengen tijdelijke damwanden
Voor het verlengen van de Severentunnel is het nodig een bouwkuip te maken. Dit gebeurt gedeeltelijk onder natuurlijk talud en gedeeltelijk met stalen damwandplanken. Het is namelijk niet mogelijk vlak langs de snelweg een talud te maken.
Locatie verlenging tunnel Locatie verlenging tunnel
Aanbrengen bemaling
Binnen de bouwkuip wordt de betonnen tunnel aangelegd. Dat moet natuurlijk in een droge omgeving gebeuren. De damwanden houden het grondwater maar voor een deel tegen. Dit komt omdat de bouwkuip niet volledig uit damwanden bestaat. Daarom moet het grondwater uit de bouwkuip worden weggepompt. Dat betekent wel dat het grondwaterpeil in de directe omgeving van de bouwkuip tijdelijk wordt verlaagd. Om deze verlaging buiten de bouwkuip te beperken, wordt het water via een stelsel van leidingen naar zogenaamde retourvelden in de directe omgeving van de bouwkuip gepompt. Zo zorgen we ervoor dat we de natuurlijke grondwaterstromen niet verstoren en de grondwaterstanden in de omgeving nagenoeg gelijk blijven.
Ontgraven bouwkuip en sloop bestaande toerit
Tijdens het ontgraven  van de bouwkuip, slopen we ook de oude oostelijke toerit. De sloop kan met name voor de direct omwonende hinderlijk zijn. Avenue2 doet er alles aan om de hoeveelheid hinder voor de omgeving te minimaliseren. Toch is hinder onvermijdelijk.
Grondverbetering
Om ervoor te zorgen dat de verlengde tunnel niet gaat zakken, moet de ondergrond steviger gemaakt worden. Dit doen we door zand en/of grind aan te brengen en vervolgens met een trilwals te verdichten.
Betonwerk
Als eerste start het betonwerk met de werkvloer, daarna de constructievloer en de wanden. Zijn de wanden gestort en uitgehard, vullen we laag voor laag aan de buitenzijde weer aan zodat ook de bemaling weer kan worden uitgeschakeld. Als laatste volgt het betonwerk voor het dek.
Verwijderen tijdelijke damwanden
Als het betonwerk nagenoeg klaar is, trillen we de stalen damwandplanken weer uit.
Afwerking
Het nieuwe deel van de Severentunnel moet één geheel worden met het bestaande deel. Zo brengen we in de gehele onderdoorgang meer en nieuwe verlichting aan en is besloten de wanden opnieuw te beschilderen. In goed overleg tussen Avenue2, Projectbureau A2 Maastricht en buurtenplatform Nazareth is gekozen voor een ontwerp (een Mosasaurus) dat de onderdoorgang voor het oog korter maakt. De kleuren zijn zó gekozen dat deze bijdragen aan een hoger veiligheidsgevoel.

Eerst maken we met een hogedrukreiniger de bestaande wanden schoon. Vervolgens brengen we de basiskleuren aan zodat daarna kunnen beginnen met de nieuwe beschilderingen.
Het ontwerp van de Mosasaurus wordt door kunstenaars van de Verfraaiers aangebracht. Het ontwerp van de Mosasaurus wordt door kunstenaars van de Verfraaiers aangebracht.
In gebruik name van het kunstwerk
Vanaf vrijdag 1 mei 2015 kan verkeer weer gebruik maken van de tunnel.

Verkeer

Totdat de Severentunnel open gaat, gelden onderstaande omleidingsroutes.

auto

Gemotoriseerd verkeer


Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via de Stadionweg - Terblijterweg - Viaductweg - Meerssenerweg en omgekeerd.

auto

Langzaam verkeer


Voetgangers en (brom)fietsers worden via de nieuwe fiets- en voetgangersbrug omgeleid.
Commercial afsluiting Severentunnel
Wilt u weten hoe de bestaande tunnel Severenstraat in 1958 werd gebouwd? Klik dan op een van de onderstaande links (video's zijn eigendom van visionfotos.nl).