GEUSSELT

Tunnelwerk
Voor de bouw van de tunnelmonden moest de Geusseltvijver worden aangepast. Voor de bouw van de tunnelmonden moest de Geusseltvijver worden aangepast.
Sloop van huizen aan de Burg. Bauduinstraat om ruimte vrij te maken. Sloop van huizen aan de Burg. Bauduinstraat om ruimte vrij te maken.

Eén bouwkuip, 3 technieken

De bouwkuip kun je op verschillende manieren maken. Voor de A2-tunnel zijn 3 verschillende technieken gebruikt. Bij Geusselt is het intrillen van damwandplanken en het maken van cement-bentonietwanden toegepast. Lees hier meer.

Moten, wat zijn dat?

De bouwkuip bestaat uit moten. Elke moot is 24 meter lang. Bij Europaplein ligt moot 1. De laatste moot - moot 108 - ligt ten noorden van kruispunt Geusselt.
Overzicht van A2/N2-tunnelbuizen en Dienstengebouw-Noord. Overzicht van A2/N2-tunnelbuizen en Dienstengebouw-Noord.
Het aanvullen met grond gebeurt onder andere tussen de betonnen tunnelwanden en stalen bouwkuipwanden. Het aanvullen met grond gebeurt onder andere tussen de betonnen tunnelwanden en stalen bouwkuipwanden.

Blik vooruit

Langs heel de bouwkuip krijgen omwonenden tot begin 2015 te maken met grote hinder door het uittrillen van damwandplanken. Het trilwerk is gestart in het zuiden, bij de Nassaulaan. In een later stadium - vanaf dit najaar - gebeurt dat ook in de buurt van Geusselt. Meer weten? Kijk op www.a2maastricht.nl/uittrillen.
Schets van tunnelbuizen bij Geusselt Schets van tunnelbuizen bij Geusselt

Geusselt in beeld?

Bekijk de foto's
Grootste betonstort Grootste betonstort
Eind mei 2012: storten van het eerste beton voor de werkvloer bij Geusselt-Noord. Eind mei 2012: storten van het eerste beton voor de werkvloer bij Geusselt-Noord.
Diepste punt van de tunnel Diepste punt van de tunnel

Wist u dat?

Voor de hele tunnel zo'n 1200 stempels nodig zijn.

Vlechtwerk voor de hoogste tunnelwand Vlechtwerk voor de hoogste tunnelwand
Doorbraak bij Geusselt Doorbraak bij Geusselt

BOUWKUIP GEUSSELT

Update 4 augustus 2014

De bouw van de A2-tunnel in Maastricht begon in het najaar van 2011 bij Europaplein, ten zuiden van de John F. Kennedysingel. Dit is de plek van de zuidelijke in- en uitgangen. Rond dezelfde tijd voerden we bij kruispunt Geusselt in het noorden van de stad allerlei voorbereidende werkzaamheden uit om ruimte vrij te maken voor de noordelijke in- en uitgangen van de A2-tunnel. Zo is de Geusseltvijver aangepast en kruispunt Geusselt verlegd.

Wat maakt bouwkuip Geusselt speciaal?

Bij kruispunt Geusselt ligt de bouwkuip Geusselt. De bouwkuip Geusselt bestaat uit 2 delen: Geusselt-Noord en Geusselt-Zuid. Dat komt omdat ertussen de Terblijterweg loopt: een gemeentelijke weg die aansluit op de A2/N2 bij kruispunt Geusselt. Tijdens de bouw van de tunnel moet deze weg altijd bereikbaar blijven. Daarom is bij Geusselt gefaseerd gebouwd. Medio 2013 verlegden we de Terblijterweg over een stukje kant-en-klaar betonwerk bij Geusselt-Noord heen. Hierdoor konden de tot dan toe twee afzonderlijke bouwkuipen Geusselt-Noord en Geusselt-Zuid met elkaar worden verbonden. Met als resultaat: één grote bouwkuip die net zo groot is als 5 voetbalvelden bij elkaar.

Terugblik

Bouwkuip Geusselt-Noord
Nadat eind 2011 de Geusseltvijver is aangepast en begin 2012 het hele kruispunt Geusselt zo’n 20 meter werd opgeschoven in zuidwestelijke richting, kon in februari 2012 de aanleg van de tunnelbouwkuip aan de noordkant van de Terblijterweg starten. Op deze plek werden daarvoor stalen damwandplandplanken in de grond getrild. Samen vormden ze de bouwkuipwanden die nodig zijn om droog en veilig te kunnen bouwen.

Bouwkuip Geusselt-Zuid
Begin maart 2012 zijn aan de zuidkant van de Terblijterweg verschillende woningen aan de Burgemeester Bauduinstraat gesloopt. Aansluitend werd het werkterrein vrijgemaakt van oude kabels, leidingen en riolering. Omdat op deze plek de bebouwing dichterbij het werkterrein ligt, is dit deel van de tunnelbouwkuip gemaakt van cementbentoniet wanden. Deze techniek levert minder overlast op dan het intrillen van damwanden.

Graafwerk
Tijdens het graafwerk is gebruik gemaakt van stempels en/of ankers. Beide zorgen ervoor dat de bouwkuipwanden rechtop blijven staan en niet kunnen inklappen. De keuze voor stempels of ankers hangt af van de breedte van de bouwkuip. Bij Geusselt-Noord én bij een gedeelte van Geusselt-Zuid kunnen stempels de bouwkuip niet overspannen. Daarom zijn hier ankers toegepast. Ankers zijn stalen kabels die door de damwandplank worden geboord en in de grond worden vastgezet met een soort betonblok.

Betonwerk
Eind 2013 is het betonwerk voor de A2-buizen - oftewel de onderste tunnelbuizen - afgerond. Al gauw werd dit deel bedekt onder een laag aanvulmateriaal, waardoor de onderste tunnelbuizen bij Geusselt-Zuid sinds begin 2014 niet meer te zien zijn. Daarentegen krijgen de bovenste tunnelbuizen (N2-buizen) meer en meer vorm. Aan de oostkant van de bouwkuip (zijde Wittevrouwenveld) zijn de tunneluitgangen voor verkeer richting de Terblijterweg/Viaductweg of het noorden grotendeels gereed. Aan de andere kant is de bovenste buis voor verkeer van noord naar zuid ook bijna klaar. Begin juli storten we hiervoor het laatste stukje dak.

2014

Bouwen aan de bovenste buizen
Bij Geusselt-Zuid bouwt Avenue2 sinds begin dit jaar aan de bovenste tunnelbuizen. De noordelijke tunnelingangen en -uitgangen liggen hier verspreid van elkaar. Op deze manier is straks al het verkeer bij het bestaande kruispunt Geusselt aangesloten op de tunnel en andersom.

Inmiddels is de betonnen ruwbouw alweer een stuk opgeschoten. Aan de oostkant van de bouwkuip (zijde Wittevrouwenveld) zijn de tunneluitgangen voor verkeer richting de Terblijterweg/Viaductweg of het noorden (A en B uit het overzicht hiernaast) gereed. Tet hoogte van de Burgemeester Bauduinstraat komt verkeer in de N2-buizen eind 2016 bovengronds.

Ook de bovenste buis voor verkeer van noord naar zuid (C in het overzicht) klaar. Ernaast - aan de N2-zijde van de bouwkuip - gaat het werk verder voor nog een inrit. Die is voor verkeer vanuit het centrum Maastricht of de Terblijterweg naar het zuiden. Deze stroom voegt in bij de bovenste tunnelbuis naar het zuiden (C).

Aanvullen met grond
De ruimte tussen de verschillende tunnelbuizen vullen we aan met grond. Hier moeten we een aantal meters ophogen. Dat aanvullen met grond gebeurt ook op de tunneldaken en tussen de betonnen tunnelwanden en stalen bouwkuipwanden, vanaf begin juli tot naar verwachting half november. Tijdens het aanvullen verdichten we de grond steeds met een trilwals, om deze stevig en compact te maken. Het gebruik van de wals brengt trillingen met zich mee, die ook buiten de bouwkuip en in huis merkbaar kunnen zijn.

Dive-under
Vanaf half juli is bij Geusselt-Zuid ook gestart met de bouw van de zogenaamde dive-under. Dat is de technische benaming die de bouwers gebruiken voor de rijbanen die onder de Terblijterweg doorlopen (B en D uit het overzicht). Het betonwerk hiervoor bij Geusselt-Zuid vindt momenteel plaats in het hoekje van de bouwkuip, tussen de tunneluitgangen naast Wittevrouwenveld en de Terblijterweg.

Dienstengebouw-Noord
Op het tunneldak bij de moten 97 en 98 - dat is net naast de Terblijterweg - krijgt het noordelijke dienstengebouw steeds meer vorm. Hierin worden de installaties en besturingsystemen ondergebracht, die ervoor zorgen dat de tunnel goed kan functioneren. De betonnen ruwbouw is sinds januari 2014 in volle gang.

Hinder

Trillingen 
Tijdens het aanvullen verdichten we de grond steeds met een trilwals, om deze stevig en compact te maken. Het gebruik van de wals brengt trillingen met zich mee, die ook buiten de bouwkuip en in huis merkbaar kunnen zijn. 

Geluid
Omwonenden kunnen ook geluidsoverlast ervaren door machines, zeker nu het werk dichter bij de oppervlakte gebeurt. Daarnaast gaat het betonwerk regelmatig ’s avonds en ’s nachts door, als er minder omgevingsgeluiden (bijvoorbeeld van verkeer op de weg) zijn. De betonpomp en de machine die wordt ingezet voor het afwerken van beton kunnen dan hoorbaar zijn.

Werktijden zijn van 07.00-19.00 uur. Als dat nodig is, bijvoorbeeld voor een betonstort, werken we langer door. Het tunnelwerk gaat ook in de zomervakantie gewoon door.

Mijlpalen Geusselt

 • voorjaar 2012: graafwerk voor bouwkuipwanden van start (Geusselt-Noord);  
 • 2 juni 2012: 5500 belangstellenden brengen tijdens de eerste Dag van de Bouw een bezoekje aan de bouwkuipen bij Geusselt en Europaplein;
 • 14 juni 2012: eerste vloer voor A2-tunnelbuizen (Geusselt-Noord);
 • 17 augustus 2012: eerste wanden voor A2-tunnelbuizen (Geusselt-Noord);
 • september 2012: grootste betonstort binnen project A2 Maastricht (Geusselt-Noord);
 • 13 november 2012: bereiken diepste punt A2-tunnel (Geusselt-Zuid);
 • 19 november 2012: start bouw eerste waterkelder (Geusselt-Zuid);
 • 28 februari 2013: eerste dak voor A2-tunnelbuizen;
 • 4 juli 2013: doorbraak Geusselt (één tunnelgrote bouwkuip);
 • 23 september 2013: uittrillen eerste damwandplanken (Geusselt-Noord);
 • 24 mei 2014: 12.000 belangstellenden brengen bij Dag van de Bouw een bezoekje aan Geusselt.

Tunnel weetjes

Grootste bouwkuip
De bouwkuip Geusselt is in totaal meer dan 5 voetbalvelden groot.

Grootste betonstort en hoogste wand
In september 2012 vond de grootste betonstort binnen het project A2 Maastricht plaats, voor de tunnelvloer bij moot 100. Op deze dag was 2.100 m3 beton nodig voor een oppervlak van 1.100 m2. Twee maanden later, in dec. 2012, werkte op dezelfde plek een 10-koppig team aan de hoogste tunnelwand.

Breedste bouwkuip
Bij Geusselt-Zuid is de tunnelbouwkuip met ruim 95 meter op z’n breedst. Dat komt omdat we hier bouwen aan meerdere verbindingen, die aansluiten op bestaande wegen zoals de Terblijterweg en de Viaductweg. Het overzicht hiernaast geeft de rijrichtingen in de eindsituatie weer.

Diepste punt
In het algemeen is de bouwkuip circa 17 meter diep. Dat wil zeggen dat Avenue2 vanaf het maaiveld (het bestaande grondoppervlak) tot 16 meter diep heeft gegraven. Omdat Maastricht hoger ligt dan het noordelijke deel van Nederland, is dit nog altijd meer dan 35,00 meter boven NAP (Normaal Amsterdams Peil). Het diepste punt van de tunnel ligt ter hoogte van de Bauduinstraatbrug en is ongeveer 22 meter diep. Dat hier dieper moest worden gegraven, komt omdat hier een van de twee waterkelders komt. 

Waterkelder
Wist u dat boven de waterkelder (moot 85) 4 lagen stempels nodig waren? En dat de waterkelder een capaciteit heeft van 850 m3. Oftewel: 12 grote tankwagens.

Staalwerk
In totaal is bij de bouwkuip van Geusselt bijna 7,5 miljoen kilo aan staal en ijzer gebruikt. Dit bestaat onder andere uit :  
 • damwandplanken: 5 miljoen kilo 
 • stempels: 125 stuks of 2,3 miljoen kilo  
Ter vergelijking: de Eiffeltoren weegt 7300 ton (7.300.000 kilo). Tijdens de bouw van de Eiffeltoren is 9441 ton (9.441.000 kilo) ijzer gebruikt.

Ontgraven
Over de hele bouwkuip Geusselt-Zuid is ongeveer 200.000 m3 grond ontgraven. Het gaat dan om zand en klei (65.000 m3), maar ook om grind (80.000 m3) en mergel (55.000 m3). In totaal zo’n 10.500 vrachtauto’s.

Retourveld
Om de tunnel droog te kunnen bouwen wordt grond- (en regen)water uit de bouwkuip weggepompt. Dat proces noemen we bemaling. Het opgepompte water brengen we op andere plekken dicht bij de bouwkuip terug in de grond. Daarvoor zijn zogenaamde retourvelden ingericht. Onder andere bij het Geusseltpark zien voorbijgangers leidingen bovengronds liggen. Dor het water terug in de bodem te pompen, houden we de grondwaterstand in de omgeving stabiel en zorgen we ervoor dat de natuurlijke grondwaterstromen tijdens het bouwen niet worden verstoord.

In beeld

Hieronder treft u enkele fotoboeken van bouwkuip Geusselt aan. Wilt u actuele foto’s bekijken, kijk dan bij Geusselt in beeld.

Fotografie: Reen van Beek en Peter Wijnands