GEUSSELT

Heistelling met trilblok Heistelling met trilblok
Het uittrillen van damwandplanken bij Geusselt-Noord is net afgerond. Het uittrillen van damwandplanken bij Geusselt-Noord is net afgerond.

Van zuid naar noord

In juni 2013 begon firma Terracon met het uittrillen van damwandplanken langs de bouwkuip bij Europaplein. Nu is Geusselt aan de beurt.

Hergebruik

Wist u dat we de planken opslaan in één van onze depots bij Geusselt? Zodra we aan de slag gaan voor het tunneltje Severenstraat, krijgen deze planken namelijk een nieuw plekje in de grond. Materialen proberen we zoveel mogelijk her te gebruiken.

In beeld

In deze aflevering van A2 Actueel vertellen Olav Plompen en Harmen Mellies meer over het uittrillen van damwandplanken en het meten van trillingen.

UITTRILLEN DAMWANDPLANKEN BIJ GEUSSELT

Bijgewerkt op 21 oktober 2013

Begin 2012 startte bouwer Avenue2 bij Geusselt met de aanleg van de bouwkuip voor de dubbellaagse A2-tunnel. Inmiddels zijn delen van de betonnen ruwbouw klaar en is de tijdelijke bouwkuip op deze plekken niet meer nodig. Daarom worden sinds eind september damwandplanken - die samen de bouwkuipwanden vormen - verwijderd. Dat gebeurt zowel aan de noord- als zuidkant van de Terblijterweg.
Waarom?
De bouwkuip is een tijdelijke constructie, bedoeld om de A2-tunnel in een droge omgeving te bouwen. Zodra de betonnen tunneldelen gereed zijn, is de tijdelijke bouwkuip niet meer nodig. En dus trekken we de stalen damwandplanken weer uit de grond, zodat ze geen hindernis vormen voor toekomstige (bouw)werkzaamheden.
Wat gaat er gebeuren?
Firma Terracon trilt - in opdracht van Avenue2 - de stalen damwandplanken één voor één uit de grond. Dat gebeurt met een zogenaamde heistelling: een grote machine met daaraan vast een trilblok (zie afbeelding hiernaast). Het trilblok bevestigen we aan het uiteinde van de stalen damwandplank, waardoor de grond in beweging komt. Dan trekken we de plank langzaam omhoog. Soms lukt het niet om de grond met trillen in beweging te krijgen. Dan geven we, met behulp van een heiblok, een klap op de bovenkant van de stalen plank zodat de grond alsnog in beweging komt.
Wanneer?
Het uittrillen van damwandplanken begon in de week van maandag 23 september, ten noorden van de Terblijterweg. Inmiddels is het trilwerk op deze plek afgerond. Het verwijderen van de planken verliep zo soepel, dat we minder tijd nodig hadden dan vooraf ingeschat. Een meevaller dus!

Toch verdwijnt de damwandstelling niet. Op maandag 21 oktober verhuist hij naar de zuidkant van de Terblijterweg, ter hoogte van de groenwitte bouwkeet aan de Burgemeester Bauduinstraat. Ook hier halen we de eerste damwandplanken weg. Maar omdat het betonwerk voor het tunneldak hier nog bezig is, duurt dat nog heel even. Naar verwachting kunnen we op dinsdag 22 oktober van start. Afhankelijk van de voortgang, zijn we op deze plek 2 tot 3 weken bezig.

Werktijden
Werktijden zijn van 07.00-19.00 uur. In principe wordt gewerkt van maandag tot en met vrijdag. Toch laat de vergunning ook zaterdagwerk toe. Als dat nodig is, maken we daarvan gebruik. Dat gebeurde onlangs bij het Europaplein. Vanwege materiaalpech ging daar het uittrillen ’s avonds langer en ook op zaterdag door.
Waar?
Zuidelijk van de Terblijterweg trillen we damwandplanken uit bij de moten 90 - 92. Dat is ter hoogte van de groenwitte bouwkeet, bij de Burgemeester Bauduinstraat. We beginnen aan de oostkant (Burgemeester Bauduinstraat) en werken naar de westkant (N2-zijde) toe.
Hinder voor omwonenden en bedrijven
Het trekken van de damwandplanken levert overlast op, vergelijkbaar met de hinder die ontstond tijdens het aanbrengen van de stalen damwandplanken. Geluid- en trillingshinder is onvermijdelijk, met name als we gebruik moeten maken van het heiblok. De planken steken bij Geusselt-Zuid verder boven de grond uit dan bij Geusselt-Noord. Bij het uittrillen zetten we de plank dan ‘in de lucht’ aan. Dat kan vooral in het begin, als de plank net wordt vastgepakt, voor meer geluid zorgen. Trillingen kunnen daarnaast merkbaar zijn door, bijvoorbeeld, rammelende kopjes in de kast.

Vinger aan de pols
Avenue2 houdt via monitoring zicht op alle onderdelen van de bouwkuip en omgeving. Dat gebeurt met verschillende technieken. Zo zijn onder andere spiegeltjes gemonteerd aan woningen waarmee kleine bewegingen nauwkeurig worden gemeten. Maar we maken ook gebruik van trillingsmeters en peilbuizen (voor grondwaterstanden). Via een geavanceerd systeem krijgt Avenue2 een waarschuwing als sprake is van een afwijking. Als dat nodig is, worden meteen maatregelen genomen. Naast Avenue2 zelf ziet de gemeente Maastricht er voortdurend op toe dat normen voor geluid- en trillingshinder niet worden overschreden. Lees hier meer over de werkwijze van Team Handhaven.
Vooruitblik
Volgens huidige inzichten kan het uittrillen begin november voorlopig worden afgerond. Maar het trilwerk is daarmee nog niet klaar. Naarmate het betonwerk vordert, trillen we meer planken uit langs de bouwkuip bij Geusselt. Dat is pas volgend jaar. Dit najaar trilt bouwer Avenue2 wel nog planken in, ter hoogte van de Viaductweg. Daar start dan de bouw van het kunstwerk Viaductweg-Noord.
Fotografie: Reen van Beek