GEUSSELT

Meerssenerweg en Viaductweg
Intrillen stalen damwandplank Intrillen stalen damwandplank
Ankers aanbrengen Ankers aanbrengen

Wist u dat...

... de damwandplanken straks niet meer worden verwijderd? Ze maken namelijk onderdeel uit van de op- en afrit van het brugdek.

Avond- en nachtwerkzaamheden

De bouw van Viaductweg Zuid is in volle gang. Werkzaamheden vinden niet alleen overdag plaats, maar soms ook ’s nachts. Wilt u weten wanneer deze avond- en nachtwerkwerkzaamheden plaatsvinden? Klik dan hier verder.

Zakken tot de juiste hoogte

Ook het brugdek van kunstwerk Viaductweg Noord hebben we via hydraulische vijzels een stukje laten zakken naar de definitieve plek. Bekijk hier de fotoreportage.
Hydraulische vijzels Hydraulische vijzels

Wist je dat...

de officiële naam van kunstwerk Viaductweg Zuid ‘Noorderpoort Zuid’ is? Waarom twee namen? Lees dat hier.

Fotoboeken werkzaamheden

KUNSTWERK VIADUCTWEG ZUID

Gewijzigd op 11 juni 2015

De bouw van de A2-tunnel is in volle gang. Maar A2 Maastricht is meer dan alleen een tunnel. Zo passen we kruispunt Geusselt en kruispunt Meerssenerweg/Viaductweg aan om de doorstroming van het verkeer in de toekomst te verbeteren.

Ongelijkvloerse kruising kijkende vanaf de Meerssenerweg richting het zuiden bij Nazareth Ongelijkvloerse kruising kijkende vanaf de Meerssenerweg richting het zuiden bij Nazareth

Waarom passen we het kruispunt aan?

Een groot deel van het autoverkeer, dat via het kruispunt rijdt, gaat richting Centrum Maastricht of komt vanuit het Centrum en rijdt vervolgens naar de A2 en de A79, richting noorden. De drukte op het kruispunt neemt af als dit verkeer niet meer hoeft te wachten voor de verkeerslichten. Voor dit verkeer bouwen we twee kunstwerken, Viaductweg Noord en Viaductweg Zuid.

Kunstwerken Viaductweg Noord en Zuid Kunstwerken Viaductweg Noord en Zuid

De kunstwerken worden parallel aan de Viaductweg gerealiseerd. Kunstwerk ‘Viaductweg Noord’ is bedoeld voor verkeer dat naar Centrum Maastricht rijdt. Het andere kunstwerk, ‘Viaductweg Zuid’, is bestemd voor verkeer vanaf Centrum Maastricht naar de A2 en de A79, richting noorden.

Wat gaat er gebeuren?

Fase 1 t/m 4: Afgerond
De eerste vier faseringen zijn reeds afgerond. Wilt u meer informatie over deze faseringen, kijk dan bij kunstwerk Viaductweg Noord.

Fase 5A: Voorbereidende werkzaamheden
Op maandag 18 augustus 2014 zijn we met de eerste voorbereidingen gestart voor het tweede viaduct, aan de zuidzijde van de Viaductweg. De werkzaamheden hadden vooral te maken met het vrijmaken en inrichten van het werkterrein. Om ruimte te maken voor de bouw van het zuidelijke viaduct, moest een deel van het verkeer opnieuw een stukje opschuiven. Dit keer naar het noorden. In de avond en nacht van maandag 18 op dinsdag 19 augustus 2014 werd daarvoor reeds een deel van de wegmarkering aangepast. De rest van het kruispunt verschoof medio oktober.

De veranderingen waren groter voor (brom)fietsers en voetgangers. Want ook het fietspad aan de zuidzijde van de Viaductweg moest plaats maken voor de bouw van het zuidelijke viaduct. Bekijk de afbeelding hiernaast voor de huidige routes of klik hier voor meer informatie.
Fase 5B: Wegverlegging najaar 2014
Het verleggen van kruispunt Meerssenerweg / Viaductweg gebeurde – net als de wegverlegging in 2013 – tijdens een weekend. Dit was het weekend van vrijdagavond 17 oktober van 19.00 uur tot en met 07.00 uur op maandagochtend 20 oktober . Of het werk door kon gaan, was niet alleen afhankelijk van het weer, maar ook van de voortgang van de voorbereidende werkzaamheden. Daarom was het reserveweekend van vrijdag 24 tot en met maandag 27 oktober.

24 uur eerder klaar dan gepland
In de eerste nacht zijn meer werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden dan verwacht. Hierdoor was de kruising al in de nacht van zaterdag 18 op zondag 19 oktober 2014 volledig verlegd. Bekijk hier de foto's van de wegverlegging in het najaar van 2014.
Fase 5C: Bouwen kunstwerk Viaductweg Zuid
Periode oktober 2014 t/m najaar 2015
Doordat het hele kruispunt richting het noorden verschoof, ontstond ruimte voor de bouw van kunstwerk Viaductweg Zuid. Kijk hieronder bij 'Bouwmethode' hoe kunstwerk Viaductweg Zuid wordt gebouwd.

Bouwmethode

Fundering landhoofden en tussensteunpunten
Om ervoor te zorgen dat het viaduct op zijn plekje blijft liggen, wordt de ondergrond steviger gemaakt. Dit doen we door diverse funderingen aan te brengen onder de beide landhoofden en tussensteunpunten.
Locatie steunpunten kunstwerk Viaductweg Zuid. Locatie steunpunten kunstwerk Viaductweg Zuid.
Een landhoofd is de constructie die de uiteinden van het brugdek ondersteunt. Omdat de afstand tussen de beide landhoofden erg groot is, bouwen we ook twee tussensteunpunten. Ter plaatse van de landhoofden brengen we Leka-palen aan. Dit zijn als het ware holle buizen waarin beton en wapening komt. Bij de tussensteunpunten brengen we mortelschroefpalen aan. Dit is een grondverwijderend systeem en dat wil zeggen dat we grond weghalen om een paal te kunnen maken. De boor bestaat uit een holle buis met aan de buitenzijde een doorgaande schroefgang. De boor gaat als een soort kurkentrekker de grond in. Wanneer de boor op diepte is, persen we beton door de holle kern van de boor. Tijdens het omhoog trekken van de boor neemt deze de boorgrond mee en blijft een gat gevuld met beton over. Als laatste brengen we wapening aan. Bij A2 Actueel van zondag 24 november 2013 hebben we het aanbrengen van de mortelschroefpalen behandeld. Vanaf 1.21 minuten start de uitleg.
Machine voor Leka-palen Machine voor Leka-palen
Machine voor mortelschroefpalen Machine voor mortelschroefpalen
Na 5 dagen is het beton van de palen uitgehard en kunnen we verder met het maken van een betonnen blok, genaamd poer. Op deze poer bouwen we het daadwerkelijke steunpunt.
Damwanden t.b.v. toeritten
De toeritten van het toekomstige kunstwerk leggen we met behulp van stalen damwandplanken aan. De damwandplanken trillen we tot circa 8 meter diep in de grond. Tussen de damwandplanken vullen we aan met grond, die we met een trilwals verdichten. Daarnaast brengen we ankers aan die er voor zorgen dat de damwandplanken op hun plek blijven. Het gebruik van de wals, maar ook het intrillen van de damwandplanken brengen trillingen met zich mee, die bij direct omwonenden tot in het huis merkbaar kunnen zijn.

Halverwege november 2014 zijn de paalfunderingen aangebracht en de damwandplanken ingetrild. Maar let op, dan zijn nog niet alle damwandplanken aangebracht. In het voorjaar van 2015 trillen we de resterende damwandplanken in de grond.
Bouwen van de steunpunten
Zowel de landhoofden als de tussensteunpunten worden van beton gemaakt. Om het beton in de juiste vorm te krijgen, hebben we een mal – oftewel bekisting – nodig. Traditioneel wordt zo’n bekisting met hout in elkaar getimmerd. Maar dat kost veel tijd, en dus gebruiken we waar mogelijk een kant-en-klare bekisting.
Wapeningsnet van de betonnen poer. De blauwe/grijze platen zijn de 'kant-en-klare' bekistingspanelen. Wapeningsnet van de betonnen poer. De blauwe/grijze platen zijn de 'kant-en-klare' bekistingspanelen.
Zodra de bekisting geplaatst is, starten we met het aanbrengen van de wapening en de in te storten onderdelen zoals leidingen. Als eenmaal alles is aangebracht, kunnen we het steunpunt storten.
Bouwen van het brugdek
Alvorens gestart kan worden met de bouw van het brugdek, moet er een tijdelijke ondersteuning worden aangebracht. Deze tijdelijke stalen ondersteuning heeft als doel de bekisting van het brugdek op z'n plaats te houden. Een deel van de constructie bevindt zich boven de Meerssenerweg. Om verkeershinder tot een minimum te beperken, maar ook om de veiligheid van zowel de omgeving als van ons eigen personeel te garanderen, brengen we de stalen ondersteuning gedurende enkele nachten in februari 2015 aan.

Op de bekisting, die boven op de stalen ondersteuning ligt, brengen we wapening aan. Zodra het vlechtwerk is afgerond en alle in te storten voorziening zijn aangebracht, storten we het brugdek. Door de beperkte ruimte naast het viaduct en de grote aanvoer van beton over de Meerssenerweg, vindt deze stort in de avond en nacht plaats Net als bij het brugdek van Viaductweg Noord. Bekijk hier de foto's van de betonstort van het zuidelijke brugdek in de nacht van maandag 16 op dinsdag 17 maart.
Aanbrengen stalen ondersteuning Viaductweg Zuid. Aanbrengen stalen ondersteuning Viaductweg Zuid.
Betonstort brugdek Viaductweg Zuid. Betonstort brugdek Viaductweg Zuid.
Wist u dat het brugdek circa 7 meter breed is, 71 meter lang en een hoogte heeft van 1 meter? Het is dus 2 meter langer dan het noordelijke viaduct.
Brugdek op z’n plekje
Om de bekisting van het brugdek aan te kunnen brengen, moeten we het brugdek iets hoger bouwen dan de definitieve locatie. Zodra het beton is gestort en uitgehard, kunnen we de tijdelijke stalen ondersteuning en bekisting weghalen. Het brugdek rust dan op een rode ondersteuning. Om het brugdek op z’n plekje te krijgen, plaatsen we hydraulische vijzels, die het brugdek een klein beetje omhoog drukken. Zo kunnen we de rode ondersteuning laag voor laag weghalen.
Afwerken brugdek en steunpunten
Net als veel andere bruggen en viaducten van A2 Maastricht, kleden we ook de landhoofden van Viaductweg Zuid aan met schanskorven. Daarnaast kleden we de stalen damwandplanken - omdat deze in de grond achterblijven - aan met gaas en beplanting. Het brugdek werken we af met prefab randelementen.
Aanleggen op- en afrit
Bij het uittrillen van de laatste damwandplanken voor de tunnelbouwkuip lieten we het al weten: het trillen is nog niet voorbij. In juni 2015 gaan we bij het kunstwerk Viaductweg de laatste damwandplanken voor de op- en afrit intrillen. Het kunstwerk is dan echter nog niet klaar, want na het trillen gaan we verder met de aankleding. De stalen damwandplanken van de op- en afrit verdwijnen dan achter gaas en beplanting en de landhoofden sieren we op met schanskorven, net als bij kunstwerk Viaductweg-Noord. Als tot slot ook de wegfundering is opgebouwd en asfalt is aangebracht zit het werk er voor de komende tijd ook voor kunstwerk Viaductweg-Zuid op.
Ingebruikname viaduct
Net als kunstwerk Viaductweg Noord wordt ook kunstwerk Viaductweg Zuid niet direct in gebruik genomen als het klaar is. De reden hiervan is de aansluiting op de A2. Deze aansluiting kan pas gemaakt worden als het verkeer van de N2 in de tunnel rijdt. Vanaf dat moment kunnen we de huidige N2 verwijderen en de aansluiting met de A2 maken. Onderstaande luchtfoto geeft deze aansluiting met nummer 'D' weer.
Rijrichtingen van en naar kunstwerken Rijrichtingen van en naar kunstwerken
Klik hier verder voor de andere rijrichtingen op Geusselt.

Wat zijn de gevolgen?

Hinder voor omwonenden 
Omdat met machines wordt gewerkt, ondervinden omwonenden overlast. Denk aan geluidshinder door het opbreken van asfalt of lichthinder door bouwlampen. Deze worden zoveel mogelijk op het werk zelf gericht. Tijdens het intrillen van de damwandplanken of het verdichten van de grond met een trilwals kunnen omwonenden trillingshinder ervaren, zoals rammelende kopjes in de kast. Bouwer Avenue2 probeert hinder zoveel mogelijk te vermijden, maar soms overlast onvermijdelijk: denk bijvoorbeeld aan de wettelijk verplichte 'achteruitrijpiep' van vrachtverkeer.

Kijk voor actuele reisinformatie, wegafsluitingen en omleidingsroutes op de website van Maastricht Bereikbaar.

Werktijden

De werkzaamheden vinden van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 19.00 uur plaats. Ook tijdens het intrillen van de stalen damwandplanken werken we op weekdagen van 07.00 tot 19.00 uur. Maar er kan langer doorgewerkt worden. Sommige werkzaamheden moeten namelijk doorgaan. Het kan daarom voorkomen dat we ook in de avonden of nachten, net als op zaterdag moeten doorwerken.

Alle informatie is naar huidige inzichten. Planningen kunnen wijzigen en zijn, onder andere, afhankelijk van weersomstandigheden.

Houdt u onze website, digitale voortgangsberichten en onze wekelijkse A2-Actueelpagina in de Ster in de gaten voor meer informatie.