MIJN GROENE LOPER

Over voorbereidingen bovengrondse herinrichting

Blijf op de hoogte!

Alle informatie over de bovengrondse ontwikkelingen op of aan de toekomstige Groene Loper vindt u op een aparte website: www.mijngroeneloper.nl. U kunt Mijn Groene Loper ook volgen op Facebook en Twitter.
Impressie van de nieuwe AH aan de Scharnerweg Impressie van de nieuwe AH aan de Scharnerweg

Samenwerken via co-design

Voor zowel de bovengrondse herinrichting als de aanpak van de tijdelijke situatie werken we samen met de omgeving. Dat gebeurt via ‘co-design’. Meer weten? Kijk op www.mijngroeneloper.nl.
Voorbeeld van tijdelijk vrijkomende ruimte bij Geusselt Voorbeeld van tijdelijk vrijkomende ruimte bij Geusselt

Wethouder ruimtelijke ordening Gerdo van Grootheest over transitie: "Het roer moet om."

De afgelopen 200 jaar hebben we een explosieve groei van de Nederlandse bevolking meegemaakt, van 2 miljoen naar bijna 17 miljoen inwoners. Als je kijkt hoe wij nu omgaan met stedelijke ontwikkeling, is deze volledig gefocust op groei. In Maastricht hebben wij de afgelopen jaren het roer omgegooid. Hoe gaan we om met terreinen die langer leeg liggen? Ik noem maar het Belvedère plan en het voorbeeld van de Tapijnkazerne. Je moet er met een totaal andere blik naar kijken. Het blauwdruk-denken waar we heel goed in zijn geweest moeten we achter ons laten. Geen plan voor het gebied maken, dit plan uitvoeren en vervolgens afwachten wat er gebeurd, maar meer stapje voor stapje ontdekken hoe we dit gebied met elkaar zo goed mogelijk kunnen gebruiken. De gemeente en ontwikkelaars kunnen dit niet alleen, daar hebben we partners uit de omgeving bij nodig.”



MIJN GROENE LOPER: DE WERELD BOVENOP DE TUNNEL

Bijgewerkt: december 2015

De Groene Loper voor A2 Maastricht staat voor het totaalplan waarin de verkeersinfrastructuur en bovengrondse herinrichting samen worden aangepakt. Met de aanleg van de dubbellaagse tunnel verdwijnt straks 80% van het huidige verkeer onder de grond en kan bovengronds een nieuw stuk stad ontstaan. Dat brengt niet alleen kansen voor de ontwikkeling van aangrenzende wijken, maar verbindt deze ook met elkaar. Maastricht Oost wordt één.

Bovenop de tunnel ligt nu een bouwterrein en de tijdelijke autoweg tussen Geusselt en het Europaplein. Streven is dat hier in 2017 en 2018 een 2,5 kilometer lange bomenlaan - de parklaan - wordt aangelegd. Tegen die tijd start ook de ontwikkeling van woningen en commercieel vastgoed.

Vastgoedopgave 2016-2026

Langs de totale Groene Loper is - volgens de vastgoedopgave zoals overeengekomen in 2009 - ruimte voor circa 1.100 nieuwe woningen (inclusief herbouw sloop en 89 te renoveren appartementen in de Gemeenteflat) en maximaal 30.000 m2 commercieel vastgoed (waarvan maximaal 6.000 m2 detailhandel en horeca). Verder is het streven zo mogelijk unieke functies voor de stad aan te trekken. De vastgoedontwikkeling is vooral gepland bij Europaplein en Geusselt en op het bedrijventerrein Beatrixhaven bij het P+R-terrein Maastricht Noord. Bekijk hier de kaart met toekomstige vastgoedlocaties.

Start planontwikkeling Maastricht Oost

De eerste voorbereidingen voor de bovengrondse herinrichting zijn in 2014 gestart. Nog voor de opening van de tunnel eind 2016 krijgt de bovengrondse herinrichting  van Maastricht Oost extra kansen door de samenwerking van Albert Heijn, gemeente Maastricht en bouwer Avenue2. Met Albert Heijn ontwikkelden we in co-design met de buurt een nieuwbouwplan voor de winkel. Het nieuwbouwplan van Albert Heijn staat niet op zichzelf. Avenue2 gaat de Gemeenteflat renoveren en gemeente Maastricht heeft gekozen voor een nieuw stadspark tussen ANWB-flat en Torenflat.

Toekomstimpressie nieuwe centrum Maastricht Oost Toekomstimpressie nieuwe centrum Maastricht Oost

Transitie: aanpak tijdelijke situatie

In 2026 moet de totale vastgoedontwikkeling klaar zijn, maar tot die tijd bevindt het gebied zich in een overgangsfase van een tijdelijke naar een definitieve situatie. Transitie noemen we dat proces ook wel. De centrale vraag daarbij is: Hoe voorkom je een troosteloze aanblik van locaties waar pas over jaren wordt gebouwd? Met een gevarieerd gezelschap zochten we - ook via het co-design principe - naar antwoorden hierop. Het uitgebreide verslag en de eerste ideeën van toen (najaar 2014) kunt u hier bekijken.  

Om richting te geven aan de ideeën, is in het voorjaar 2015 een Transitiemanager aangesteld: Makelaars van de Tussentijd. Zij zijn aan de slag om - samen met initiatiefnemers - ideeën en initiatieven te ontwikkelen voor de tijdelijke situaties van locaties waar niet meteen op wordt gebouwd. Zodat de toekomstige Groene Loper nu al stukje Maastricht wordt, waar het leuk wonen, leven en vertoeven is.