SCHARN

Bereikbaarheid scholen

Leerlingen van zowel de Bernard Lievegoed School als de Nutsschool kunnen gebruik maken van de ingang aan de Hunnenweg. De ingang aan de Regentesselaan is te voet bereikbaar.
Afsluiting Regentesselaan Afsluiting Regentesselaan

WERKZAAMHEDEN AAN RIOLERING EN KABELS EN LEIDINGEN SCHARNERWEG, HUNNENWEG EN REGENTESSELAAN

Bijgewerkt op 2 september 2012

Vanaf dinsdag 29 mei 2012 werkt Avenue2 aan een nieuw riool in de Scharnerweg, Hunnenweg en Regentesselaan. Op deze locaties wordt de weg opengebroken. Dat gebeurt in fases:
  • Fase 1: AFGEROND. Dinsdag 29 mei tot en met vrijdag 8 juni 2012: Scharnerweg, tussen Koningsplein-Oost en de Hunnenweg (rijrichting Scharn-Wyck).
  • Fase 2: AFGEROND. Vrijdag 8 juni, 19.00 uur tot en met maandag 11 juni 2012, 06.00 uur: kruispunt Scharnerweg en ter hoogte van de Hunnenweg.
  • Fase 3: AFGEROND. Vanaf maandag 11 juni tot 20 juli 2012: Hunnenweg
  • Fase 4: Vanaf 7 augustus tot 3 september 2012: Regentesselaan

Tijdens de werkzaamheden komt een grote, diepe sleuf in de straat waarin de riolering wordt aangelegd. Elk deel van de straat dat gereed is, wordt voorzien van puinverharding.

Hunnenweg

Kabels en leidingen
Sinds eind juni 2012 is de Hunnenweg weer geasfalteerd. Vanaf maandag 3 september 2012 legt firma BAM in opdracht - en onder verantwoordelijkheid - van Enexis een nieuwe gasleiding aan in het trottoir voor de woningen tussen Hunnenweg huisnummer 13 en de ingang bij de Scharnerweg. Alleen in dit deel van de Hunnenweg is de gasleiding aan vernieuwing toe. Naar verwachting is BAM hier zo’n 2 tot 3 weken bezig.
 
Gevolgen
De gasleiding wordt in het trottoir voor de woningen tussen huisnummer 13 en de ingang bij de Scharnerweg aangelegd. Er wordt alleen aan deze kant van de weg gewerkt. Woningen blijven altijd bereikbaar. Datzelfde geldt voor de rijbaan.

Vooruitblik
Na de werkzaamheden in het trottoir van de Hunnenweg, graaft BAM nog een sleuf in de drempel bij de ingang van de Hunnenweg aan de zijde Scharnerweg. Dit duurt naar verwachting enkele dagen. Het is nog niet bekend wanneer deze werkzaamheden precies plaatsvinden. Het werk wordt afgestemd op het rioolwerk in de Regentesselaan. 
 
Nadat de gasleiding in de Hunnenweg is aangelegd, gaat BAM nog met de gasleiding onder de Scharnerweg door. De werkzaamheden steken dan over vanaf de Hunnenweg naar het parkeerterrein van Albert Heijn.  

Regentesselaan

Sinds dinsdag 7 augustus 2012 werkt Avenue2 aan het riool in de Regentesselaan. Inmiddels is het riool vernieuwd en wordt de straat aangevuld. Vrijdag 31 augustus asfalteert Avenue2 de Regentesselaan. De riool werkzaamheden zijn daarmee afgerond. Vanaf maandag 3 september zijn de reguliere verkeersmaatregelen weer van kracht.

De komende maanden werkt Avenue2 verder in Oranjeplein-Oost.

auto

Verkeersmaatregelen Regentesselaan, vanaf dinsdag 7 augustus tot begin september 2012


  • Regentesselaan: afgesloten tot en met de hoek Hunnenweg/Atillaweg
  • Atillaweg: tweerichtingsverkeer voor bestemmingsverkeer
  • Adelbert van Scharnlaan: tweerichtingsverkeer

(zie kaartje hiernaast)

Fotografie: Frans Senden