IN VOGELVLUCHT

Realisatie voor A2 Maastricht 2010-2015

Snel naar:

1 bouwkuip, 3 technieken

Een bouwkuip kun je op verschillende manieren maken. Voor de tunnelbouwkuip zijn drie technieken gebruikt: intrillen van damwandplanken, cement bentonietwanden en betonnen diepwanden. Hier leest u meer. Of bekijk de allereerste filmpjes hieronder nog eens terug. 
Intrillen damwanden:
Betonnen diepwanden:

Een speciaal stukje tunnel

Tussen de ANWB-flat en de Gemeenteflat ligt een speciaal stukje tunnel: de wanden-dakconstructie. Omdat de ruimte tussen beide flats té krap was om een tijdelijke bouwkuip aan te leggen, moest Avenue2 hier - in twee fasen - een permanente bouwkuip realiseren. In december 2011 startte het werk voor fase 1, pal naast de ANWB-flat. In augustus 2012 werd begonnen aan fase 1, langs de Gemeenteflat. Meer weten over de bouwmethode? Klik dan hier.

Tijdelijke N2/A2

Om ruimte te maken voor de tunnelbouwkuip, werden de N2 (stadstraverse tussen Geusselt en Europaplein) en A2 in verschillende fasen naar het westen opgeschoven. Daarvoor moest bestaande bebouwing verdwijnen. Ook bij Kruisdonk werd een tijdelijke A2 aangelegd, om verkeer tijdens de realisatie van de verkeersinfrastructuur hier te kunnen laten doorstromen. Later werd er steeds weer geschoven met wegen en verkeer. 
Hele kruispunten moesten schuiven om ruimte te maken voor de bouw van de tunnel. Hele kruispunten moesten schuiven om ruimte te maken voor de bouw van de tunnel.

Tuinen voor de tunnel

In de eerste helft van 2012 begonnen de voorbereidingen voor het tunnelwerk bij Oranjeplein-Oost, met de sloop van de voortuinen. Bijna alle voortuinen lagen in het pad van de bouwweg en -kuip. Daarom verhuurden de eigenaren tijdelijk een deel van hun voortuin aan Avenue2. 

22 kunstwerken

Voor A2 Maastricht zijn eind 2015 tweeëntwintig kunstwerken gerealiseerd. Eéntje meer dan vooraf was ingepland, want de Sibematunnel bij Europaplein is er pas later bijgekomen. Het allergrootste kunstwerk is de dubbellaagse tunnel zelf, maar de overige eenëntwintig kunstwerken zijn net zo belangrijk voor de realisatie van A2 Maastricht. Van klein tot groot, u vindt ze op de overzichtskaart en themapagina.

Viering Heilige Barbara

Op 24 mei 2012 nodigde pastoor Mattie Jeukens onze tunnelbouwers, parochianen, buurtbewoners én oud-mijnwerkers uit voor een gezamenlijke viering in de Lourderkerk. Onder het genot van een ‘tas koffie’ en vlaai werd stilgestaan bij een voorspoedige en veilige tunnelbouw. Dat was het begin van een hechte band tussen de bouwers, pastoor Mattie en Sint Barbara, beschermheilige van onder andere de tunnelbouwers. Lees hier het verhaal van Barbara.

A2-stewards de wijken in

Op 22 mei 2012 startten Peter, Huub en Jean-Pierre als A2-stewards. Ze werden de ogen, oren en handen van het project in de wijken rond de bouwput. Omwonenden en vaste volgers konden bij hen terecht met allerlei vragen. 3,5 jaar later namen ze afscheid. Lees hier hun verhaal. 

Genieten in de kou

Zaterdagochtend 27 oktober, rond de klok van tien. Met behulp van 'Self Propelled Modular Transporters' werd het brugdek van het nieuwe viaduct A2/A79 - dat werd gebouwd op een tijdelijke locatie bij knooppunt Kruisdonk - naar z’n definitieve plek gereden. Een minutieuze technische operatie, pas één keer eerder vertoond in Nederland. Ongeveer 500 belangstellenden en veel regionale en landelijke media trotseerden de eerste ‘winterochtend’ om het spektakel van dichtbij mee te maken. Hier bekijkt u twee time-lapse filmpjes van de verhuisoperatie en foto's. 

2012: EERSTE ECHTE TUNNELWERK

Geplaatst op 31 december 2015

In 2012 ging de bouw van de tunnel, na het verlenen van de omgevingsvergunning, definitief van start. Er werd begonnen aan de kopse kanten van het tunneltracé: bij knooppunt Europaplein en kruispunt Geusselt. Daarvoor moesten eerst nog allerlei aanpassingen gebeuren aan het bestaande wegennet. Straten werden omgelegd en complete kruispunten opgeschoven. Ook in de wijken vonden nog tal van voorbereidende werkzaamheden plaats. Een meer overzichtelijke situatie ontstond pas in 2013. 

Tunnel: de eerste activiteiten

In 2012 kreeg de omgeving voor het eerst te maken met het tunnelwerk. Er werd door Avenue2 begonnen bij de kopse kanten van het tracé. Oftewel: daar waar de in- en uitgangen van de tunnel zijn gesitueerd. In het noorden is dat bij kruispunt Geusselt, in het zuiden bij knooppunt Europaplein. Op deze twee plekken werd gestart met de aanleg van de tunnelbouwkuip. Afhankelijk van de locatie en de afstand tot de bebouwing, werden daarvoor verschillende bouwtechnieken gebruikt: het intrillen van damwanden of het maken van cement-bentonietwanden. 
Europaplein: intrillen damwanden Europaplein: intrillen damwanden
Geusselt-Zuid: cement-bentonietwanden Geusselt-Zuid: cement-bentonietwanden
Ook halverwege het tunneltracé - tussen de ANWB-flat en de Gemeenteflat - werd in de loop van het jaar het tunnelwerk opgestart. Vanwege de beperkte ruimte op deze locatie gebeurde dat volgens het principe van de wanden-dakconstructie. Hiervoor werd weer een andere techniek toegepast, namelijk betonnen diepwanden. Zodra de bouwkuip op een locatie was gevormd, werd verder gegaan met de vervolgstappen: het ontgraven van grond uit de bouwkuip, het plaatsen van stempels en ankers om de bouwkuip stevig te houden en het betonwerk voor de tunnel. 
Bij de ANWB-flat (rechts) en Gemeenteflat (links) was de ruimte heel krap: daarom werd hier de wanden-dakconstructie toegepast. Bij de ANWB-flat (rechts) en Gemeenteflat (links) was de ruimte heel krap: daarom werd hier de wanden-dakconstructie toegepast.
Tunnelmijlpalen:
Stort tunnelvloer bij moot 100 (Geusselt): grootste betonstort voor A2 Maastricht. Stort tunnelvloer bij moot 100 (Geusselt): grootste betonstort voor A2 Maastricht.

Wegen: ruimte maken

Om de tunnel te kunnen aanleggen, moest Avenue2 aanpassingen doen aan bestaande wegen. Zo werden in 2012 tijdelijke fiets- en autoviaducten aangelegd langs de John F. Kennedysingel. Hierdoor kon de bestaande John F. Kennedysingel worden gesloopt, om de twee bouwkuipen Europaplein-Noord en -Zuid op elkaar aan te laten sluiten. Kruispunt Scharnerweg werd omgebouwd tot koude kruising, waarbij sindsdien alleen rechtdoorgaand verkeer is toegestaan en afslaand verkeer is verboden. De N2 (zo wordt de A2 binnen de bebouwde kom genoemd) tussen kruispunt Geusselt en knooppunt Europaplein werd gefaseerd naar het westen verlegd. 
De N2 werd in fasen opgeschoven: hier over het eerste deel van de wanden-dakconstructie (naast ANWB-flat) heen. De N2 werd in fasen opgeschoven: hier over het eerste deel van de wanden-dakconstructie (naast ANWB-flat) heen.
Kruispunt Geusselt werd twee keer aangepakt in 2012. Eerst werd de complete kruising - met alles erop en eraan - 20 meter opgeschoven. In fase twee werd alleen de Terblijterweg verlegd over de Paardentunnel heen. Dit alles was nodig om ruimte te maken voor het tunnelwerk. Maar niet alleen rond het tunneltracé werd geschoven met wegen, ook in het noordelijke uitvoeringsgebied. Zo werd de Ambyerstraat-Noord verlegd als voorbereiding op de ombouw van knooppunt Kruisdonk. Ook werd verder gewerkt aan de tijdelijke A2, die halverwege het jaar in gebruik werd genomen door verkeer richting Maastricht.  
Kruisdonk, juli 2012: op de foto is de tijdelijke A2 (helemaal rechts, toen net in gebruik genomen) te zien, met ernaast het viaduct A2/A79 in aanbouw. Kruisdonk, juli 2012: op de foto is de tijdelijke A2 (helemaal rechts, toen net in gebruik genomen) te zien, met ernaast het viaduct A2/A79 in aanbouw.

Kunstwerken: in aanbouw

Naast het grootste kunstwerk - de dubbellaagse tunnel - telt het project A2 Maastricht nog meer civiele bouwwerken: bruggen, viaducten. kleinere tunnels, onderdoorgangen en geluidsschermen. In 2012 werd gestart met de bouw van een flink aantal hiervan. Herkent u de werknamen nog? Paardentunnel, fiets- en voetgangerstunnel Geusselt (nu: Kolonel Johnsontunnel) en fietsbrug de Groene Loper (nu: de Wielerbaan)? En de volgende vier, allemaal gelegen in de verbindingsweg naar Beatrixhaven, de huidige Nieuwe Limmelderweg: viaduct A2 Beatrixhaven, spoorviaduct, viaduct Mariënwaard en tunneltje Beukenlaan. 
November 2012: fiets- en voetgangstunnel Geusselt November 2012: fiets- en voetgangstunnel Geusselt
Maart 2012: Paardentunnel Maart 2012: Paardentunnel
Bij Kruisdonk werd gewerkt aan de nieuwe fietsbrug Ambyerweg, de verbreding van het bestaande viaduct kruising Kruisdonk (ter hoogte van de weg Kruisdonk) en aan het nieuwe viaduct A2/A79. Dit laatste kunstwerk is ook wel bekend als het ‘vliegend viaduct’. Het viaduct werd op een tijdelijke locatie gebouwd en vervolgens via intelligente karretjes, zogeheten ‘self-propelled modular trailers’ - naar zijn definitieve plek gereden. 
Mei 2012: plaatsen liggers fietsbrug Ambyerweg Mei 2012: plaatsen liggers fietsbrug Ambyerweg
September 2012: betonstort voor nieuwe viaduct A2/A79 bij Kruisdonk September 2012: betonstort voor nieuwe viaduct A2/A79 bij Kruisdonk

Bijzondere momenten

Avenue2 schenkt bomen aan NME-Atelier (februari 2012)
Avenue2 leverde ongeveer twintig boomstammen aan het NME-Atelier. De boomstammen werden gebruikt bij de realisatie van praktisch educatief buitencentrum Moerveld in Moorveld. 

Avenue2 bezorgt kinderen lentegevoel (april 2012)
Op 4 april bezochten 56 kleuters van basisschool De Letterdoes de boerderij in huize Maasveld. De meeste kleuters van deze basisschool zijn woonachtig in het uitvoeringsgebied van A2 Maastricht, en hebben dagelijks te maken met de werkzaamheden. De Letterdoes en Avenue2 maakten het uitstapje naar de boerderij mogelijk.  

Opening archeologietentoonstelling (april 2012)
De belangrijkste vondsten uit het A2-plangebied liggen tentoongesteld in het Informatiecentrum A2 Maastricht. Op 12 april werd de tentoonstelling officieel geopend in aanwezigheid van wethouder Gerdo van Grootheest en Louis Prompers, directeur Projectbureau A2 Maastricht.

Omgevingsvergunning verleend (april 2012)
Op 12 april werd de omgevingsvergunning voor A2 Maastricht officieel overhandigd aan bouwer Avenue2 door vertegenwoordigers van de gemeente. De vergunning was voor Avenue2 een belangrijke stap om te kunnen starten met de werkzaamheden voor de definitieve tunnelconstructie inclusief toeritten en bedieningsgebouwen. 

Viering Heilige Barbara in Lourdeskerk (24 mei 2012)
Op 24 mei werd in de Lourdeskerk de Heilige Barbara gevierd. De Heilige Barbara is de beschermheilige van onder andere de tunnelbouwers. Tunnelbouwers, oud-mijnwerkers, parochianen, buurtgenoten en vertegenwoordigers van de gemeente Maastricht stonden samen met pastoor Mattie Jeukens stil bij een voorspoedige en veilige bouw van de A2-tunnel. Bekijk het fotoboek.
A2-stewards de wijken in (22 mei 2012)
Op 22 mei startten drie A2-stewards in het uitvoeringsgebied van A2 Maastricht. Vanaf dat moment waren ze elke dag in de wijken rond de bouwterreinen te vinden, voor het geven van uitleg, beantwoorden van vragen en oplossen van kleine problemen.  

5.500 bezoekers tijdens Dag van de Bouw (2 juni 2012)

A2 Maastricht deed voor de eerste keer met de landelijke Dag van de Bouw. 5.500 geïnteresseerde bezoekers kwamen een kijkje nemen achter de schermen van de tunnelbouw. Ze konden een wandeling maken door de bouwkuipen bij Europaplein en Geusselt en het Informatiecentrum bezoeken.

Zonnebloemen voor Nazarethflats (augustus 2012)
De zonnebloemen langs de A2 ter hoogte van de Nazarethflats werden geplukt en bezorgd bij de bewoners. Een zonnige vakantiegroet voor bewoners die direct wonen langs het uitvoeringsgebied van A2 Maastricht.
Eerste uitzending A2 Actueel (3 juni 2012)
Op 3 juni 2012 werd de eerste aflevering van A2 Actueel, een eigen programma van A2 Maastricht, uitgezonden op de regionale tv-zender L1. Via dit programma houden we iedereen op de hoogte van de voortgang. 

Flikken in de tunnel (oktober 2012)
Flikken Maastricht maakte voor de eerste keer opnames bij A2 Maastricht. 

Opening uitkijktoren Geusselt-Zuid (oktober 2012)
Op 4 oktober vierden we met een aantal buurtbewoners uit Wittevrouwenveld de officiële opening van de toren die een uitgelezen kijkje bood op het tunnelwerk bij Geusselt-Zuid.

Start VVV-rondleiding voor A2 Maastricht (oktober 2012)

A2 Maastricht, VVV Maastricht en Centrummanagement willen inwoners en bezoekers van A2 Maastricht graag betrekken bij de actualiteiten in de stad. En dus ging in oktober 2012 de allereerste VVV-rondleiding langs de tunnelbouwkuip van start.

Grond en keien voor Kindcentrum Nutsschool (oktober 2012)
De natuurspeeltuin bij Kindcentrum Nutsschool werd uitgebreid met maar liefst dertien ton zwerfkeien uit de tunnelbouwkuip.
Inrijden viaduct A2/A79 bij Kruisdonk (oktober 2012)
Op 27 oktober werd onder belangstelling van 500 gasten het nieuwe viaduct A2/A79 op z’n plek gereden. Het kant-en-klare dek werd op een tijdelijke locatie gebouwd en met behulp computer gestuurde voertuigen met hydraulische liften zo’n 50 meter verplaatst naar de definitieve plek.