BEATRIXHAVEN

Andere kunstwerken van de verbindingsweg?

Buitendienststelling

Voor de bouw van het kunstwerk zijn diverse buitendienststellingen van het treinverkeer nodig.
  • Zo hebben we in het weekend van 20 maart 2012 de bovenleidingen van het spoor aangepast. Deze aanpassing was nodig om met de bouw te kunnen starten. 
  • Vervolgens hebben we in het weekend van 24 augustus 2012 weer aanpassingen aan de bovenleidingen verricht. Ditmaal zijn de bovenleidingen verlaagd. 
  • Als laatste hebben we in het weekend van 2 november 2012 de liggers - die het dek vormen - geplaatst.


Wist u dat...

  • dat er 12 liggers zijn geplaatst
  • die 44 meter lang
  • en 1,5 meter hoog zijn

Ze wegen 70 ton per stuk

Weetjes

De aanvoer van de prefab liggers vindt op een bijzondere manier plaats. Komen de meeste betonnen liggers per vrachtauto aan, hier komen ze aan per boot en vrachtauto. In Friesland - waar het bedrijf ligt dat de betonnen liggers maakt - worden ze op de boot gelegd en komen ze aan bij de Beatrixhaven.  Vanuit hier worden ze met vrachtauto’s getransporteerd naar het spoorviaduct.

Station Maastricht Noord

De verbindingsweg sluit ook aan op het nieuwe station Maastricht Noord. De realisatie van dit station en bijhorende Park&Ride is een project van de gemeente en valt buiten het plan A2 Maastricht. Meer weten? Kijk op de website van Gemeente Maastricht of van Prorail.

KUNSTWERK SPOORVIADUCT

Bijgewerkt op 20 augustus 2013

In week 10 is Avenue2 begonnen met werkzaamheden voor het nieuwe kunstwerk  spoorviaduct. Dit kunstwerk is een onderdeel van de toekomstige verbindingsweg naar de Beatrixhaven.  

Verbindingsweg naar bedrijventerrein Beatrixhaven
In de huidige situatie heeft bedrijventerrein Beatrixhaven geen eigen afrit op de A2 of  A79. (Vracht)verkeer naar de Beatrixhaven moet via de omliggende wijken rijden om het terrein te bereiken. Door een directe aansluiting vanaf knooppunt Kruisdonk naar het bedrijventerrein, worden de afrit bij Meerssen, kruispunt Geusselt én de omliggende wijken ontlast. 

Kunstwerk Spoorviaduct
De nieuwe verbindingsweg loopt vanaf knooppunt Kruisdonk tot aan het bedrijventerrein Beatrixhaven aan de Galjoenweg en kruist daarbij het spoor. Om een snelle en goede verbinding naar de Beatrixhaven te maken, zorgen we ervoor dat het treinverkeer en de verbindingsweg elkaar niet hinderen. Dit maken we mogelijk door de verbindingsweg over het spoor te laten lopen. Het verkeer naar de Beatrixhaven rijdt dus over het viaduct heen. Dit kunstwerk noemen we dan ook Kunstwerk Spoorviaduct.


Bouwmethode
Het viaduct wordt in twee fases gebouwd. Eerst beginnen we met het landhoofd aan de oostzijde (aan de kant van de Mariënwaard). Daarna gaan we verder met het landhoofd aan de westzijde (aan de kant de Beukenlaan).


Voorbereidende werkzaamheden

Doordat de verbindingsweg over het spoor heen loopt, hoeft er geen bouwkuip gemaakt te worden. We bouwen namelijk het viaduct vanaf het bestaande maaiveld. Wel moeten we ervoor zorgen dat het spoor niet gaat verzakken, daarom brengen we wel diverse damwandplanken aan. Daarnaast moet het bouwterrein ingericht worden.

Grondwerk Grondwerk
Damwanden Damwanden

Landhoofden
Aan beide zijde van het viaduct komt een landhoofd. Een landhoofd is de constructie die de uiteinden van het dek ondersteunt. Om ervoor te zorgen dat de landhoofden en daarmee ook het viaduct niet gaan zakken, moet de ondergrond steviger gemaakt worden. Dit doen we door zand aan te brengen. 

Nadat deze grondverbetering klaar is, starten we met de bouw van de landhoofden. Deze bestaan voor een deel uit gewapende grond en een deel uit beton. Om ervoor te zorgen dat de grond verticaal opgebouwd kan worden, plaatsen we bekisting.

Bekisting gewapende grond van het landhoofd Bekisting gewapende grond van het landhoofd
Gewapende grond van het landhoofd Gewapende grond van het landhoofd

Op de gewapende grond wordt het betonnen deel van het landhoofd gemaakt.

Betonnen deel landhoofd Betonnen deel landhoofd
Het betonnen dek
Zodra de landhoofden gereed zijn, kunnen we de beginnen aan het dek. Het dek bestaat uit geprefabriceerde betonnen liggers. Dit houdt in dat de betonnen liggers door een onderaannemer op een andere locatie worden gebouwd en per vrachtauto aangevoerd. In het weekend van 2 november 2012 werden alle 12 liggers geplaatst. Om dit mogelijk te maken, moesten we een buitendienststellingen aanvragen. Zodra de liggers gelegd zijn, starten we met het vlechtwerk van het dek.

Vlechtwerk voor het betonnen dek Vlechtwerk voor het betonnen dek

Afwerken betonnen dek

Nadat de liggers geplaatst zijn, brengen we 28 betonnen randelementen aan. Ook deze elementen zijn  op een andere locatie gebouwd. Voordat we het kunstwerk in gebruik kunnen nemen, moeten we een verharding aanbrengen. In dit geval is dit asfalt. Maar ook markeringen aanbrengen en vangrails plaatsen.

Randelementen van het spoorviaduct Randelementen van het spoorviaduct

Afwerking landhoofden

Als afwerking van de gewapende grond brengen we schanskorven aan. Schanskorven zijn  constructies van stalen korven die worden gevuld met natuurlijke materialen zoals bijvoorbeeld vuurstenen. Het is dus als het ware een mand met stenen. Vuursteen is een afvalproduct uit de mergelgroeven en komt vrij bij het ontgraven van de tunnel. Schanskorven gevuld met vuursteen geven de kunstwerken een natuurlijke 'Maastrichtse' uitstraling.

Schanskorven Schanskorven

In gebruik name kunstwerk
Het kunstwerk kan pas in gebruik worden genomen, als de volledige verbinding naar de Beatrixhaven gereed is. Naar verwachting is dit medio 2014.

Fotografie: Reen van Beek
Fotografie luchtfoto('s): Peter Wijnands

Fotoboek