TUSSEN GEUSSELT (SEVERENSTRAAT) EN KRUISDONK

Sinds mei 2013 rijdt verkeer op de A2 richting Eindhoven over het vliegend viaduct. Eind dit jaar verandert dit weer. Sinds mei 2013 rijdt verkeer op de A2 richting Eindhoven over het vliegend viaduct. Eind dit jaar verandert dit weer.

Opgelet!

Eind 2013 ontstaat een nieuwe verkeersssituatie. Waar automobilisten op de A79 > Heerlen nu links rijden, moeten zij dan rechts aanhouden en uitvoegen. En verkeer op de A2 > Eindhoven moet juist links blijven rijden. Tegenovergesteld aan de huidige situatie dus!

Wist u dat?

Met de wegverleggingen eind dit jaar al het verkeer vanuit Maastricht onder het oostelijk deel van fietsbrug de Groene Loper doorrijdt? En dat daar in het voorjaar van 2014 de rijbanen richting Maastricht bijkomen?

Wegenbouwers aan de slag

Naar de foto's
De toekomstssituatie bij Kruisdonk. De toekomstssituatie bij Kruisdonk.

WEGVERLEGGING A2/A79 VANUIT MAASTRICHT NAAR HET NOORDEN

Bijgewerkt op 11 november 2013

Om het verkeer van en naar de toekomstige A2-tunnel te kunnen afwikkelen, is een verbreding van rijbanen tussen Geusselt en Kruisdonk nodig. Bovendien wordt knooppunt Kruisdonk zo aangelegd, dat alle verkeersbewegingen mogelijk zijn. U rijdt straks makkelijk van de A2 naar de A79 en andersom. Om al deze verbindingen te creëren, is nu eerst ruimte nodig. Die ruimte ontstaat door bestaande wegen te verleggen.

Terugblik
In 2012 en 2013 werkten we al aan de autosnelwegen. Zo werd de A2 diverse keren verlegd. En verminderden we het aantal rijstroken van de A79 om de bouw van een nieuw kunstwerk mogelijk te maken, namelijk de fly-over (ook wel bekend als het ‘vliegend viaduct’). De eerstvolgende wegverleggingen staan eind 2013 gepland.  

Nieuwe wegverleggingen
Naar verwachting verleggen we de A2 en de A79 in de avond en nacht van 18 op 19* december 2013. Het gaat dan om A79 richting Heerlen/Aachen en de A2/E25 in de richting Eindhoven/Amsterdam. De rijbanen vanuit Maastricht naar het noorden dus. De A2 en A79 in zuidelijke richting (Eindhoven - Maastricht en Heerlen - Maastricht) blijven voorlopig nog op hun plek. 

*De voortgang van het werk is weersafhankelijk. De datum van 19 december kan opschuiven. Actuele informatie is te vinden op deze website of via het digitale voortgangsbericht A2 Maastricht.

Waar rijden we eind dit jaar? 
De roze en oranje lijn in de onderstaande afbeelding laten de nieuwe rijroutes zien. De A79 richting Heerlen (roze lijn) schuift op naar het oosten en komt op haar definitieve plek te liggen. Verkeer op de A2 richting Eindhoven (oranje lijn) zetten we om naar het ‘oude’ viaduct bij de kruising A2/A79, dat onlangs is opgeknapt. Het nieuwe viaduct A2/A79 - dat in mei 2013 in gebruik werd genomen - komt dus weer vrij.

Rijrichtingen bij knooppunt Kruisdonk vanaf eind 2013 Rijrichtingen bij knooppunt Kruisdonk vanaf eind 2013

Wat gebeurt de komende maand?

Vanaf de zomer is heel wat grondwerk verricht. Wie vanuit Maastricht over de A2 richting noorden rijdt, ziet rechts naast zich een nieuwe wegtracé liggen. Hier brachten we in oktober een speciale funderingslaag aan, die een tijd heeft moeten rusten. Inmiddels is de ondergrond hard genoeg en kan het asfalt erop. De eerste lagen - de zogenaamde onderlagen - brengen we vanaf half november aan. Daarna volgen de tussenlagen en uiteindelijk de deklaag. Tot begin december rijden daarvoor vrijwel dagelijks heel wat vrachten met asfalt richting het werkterrein. Tegelijkertijd moeten er nog een boel andere dingen gebeuren, voordat medio december het verkeer vanuit Maastricht in noordelijke richting kan worden omgezet. Zo plaatsen we straatkolken voor de afvoer van water, leggen we nieuwe kabels aan voor onder andere openbare verlichting en zorgen we voor de afwerking van bermen en geluidsschermen. Tot slot is het wegmeubilair aan de beurt. Dat is de verzamelnaam voor alles op en rond een weg, zoals lichtmasten, verkeersportalen (de witte masten over de weg waaraan verkeers- en matrixborden hangen), geleiderails en de wegmarkering. De afbeelding hieronder geeft aan waar welke werkzaamheden plaatsvinden.

Overzicht werkzaamheden Kruisdonk tot eind 2013 Overzicht werkzaamheden Kruisdonk tot eind 2013
Welke overlast?
De werkzaamheden gebeuren tot medio december 2013, op werkdagen van 07.00 tot 19.00 uur. Als dat nodig is, wordt langer doorgewerkt. Voor omwonenden en omliggende bedrijven kan overlast ontstaan. Bijvoorbeeld geluid door machines of stof en wegvervuiling door vrachtverkeer dat het werkterrein op- en afrijdt. En tijdens het verdichten van de wegfundering met een trilwals ontstaan vervelende trillingen.

Voor de wegverleggingen is daarnaast heel wat grond, zand en andere materialen nodig. Het merendeel hiervan is al op het bouwterrein aanwezig. Toch is het niet te voorkomen dat ook transporten door de wijk rijden. De hoofdroute voor de asfalttransporten loopt via de A2, Terblijterweg, Olympiaweg, Stadionweg, Severenstraat en verder via het depot Wielerbaan richting werkterrein. Toch komt het voor dat asfalttransporten via de Ambyerweg gaan. Het werk aan de viaducten A2/A79 en A2 Beatrixhaven loopt ook de komende tijd nog door. Op sommige momenten is het dan niet mogelijk om de hoofdroute te nemen. In die gevallen, en tijdens spitstijden op de A2, kiezen we voor de Ambyerweg. 

We doen ons best om hinder te beperken. Ook team Handhaven van de gemeente Maastricht is daarbij betrokken.

Blijf op de hoogte
Wilt u de laatste actualiteiten rondom de wegverleggingen blijven volgen? Meld u dan aan voor onze digitale voortgangsberichten. Dat kan hier.