KRUISDONK/BEATRIXHAVEN

Definitieve situatie bij Kruisdonk. A t/m G zijn sinds zomer 2014 in gebruik. H en I volgen na ingebruikname van de tunnel (eind 2016). Definitieve situatie bij Kruisdonk. A t/m G zijn sinds zomer 2014 in gebruik. H en I volgen na ingebruikname van de tunnel (eind 2016).

Knooppunt uitgebreid!

Kruisdonk is nu een volledig knooppunt dankzij de directe aansluiting tussen de A2 en A79. Vanaf beide autosnelwegen is er ook een rechtstreekse route naar bedrijventerrein Beatrixhaven: de Nieuwe Limmelderweg. Maar de infrastructuur is nog niet af. Daarom kan de doorstroming van verkeer niet optimaal zijn. We werken er aan!

Welke rijroutes?

Wilt u weten hoe u van A naar B rijdt in de nieuwe situatie? Klik hier voor kaartjes met de verschillende rijroutes.

Vraag en antwoord?

Klik hier en lees meer...

Help ons op weg

Door hier te klikken, komt u uit bij een factsheet over de nieuwe wegverbindingen bij Kruisdonk. U kunt de pdf gebruiken om te verspreiden, bijvoorbeeld onder uw klanten, medewerkers en/of leveranciers. Zo helpt u ons om weggebruikers te informeren.

Megaklus Kruisdonk

In totaal voor de nieuwe verbindingen:

 • ruim 10.000 ton asfalt
 • +/- 25.000 m2 nieuwe weg
 • circa 100 verkeersborden (waarvan 15 ANWB-borden)
 • 4 verkeersregelautomaten
 • 900 meter vangrails
 • meer dan 100 detectielussen
 • 3 dassentunnels, 2 ecoduikers, 1 amfibietunnel en 2 hop-overs voor vleermuizen
 • circa 26 ha. nieuwe natuur tussen de wegen (wordt nog aangeplant)
 • 1 ketenpark (blijft volgens huidige inzichten staan tot eind 2016).

Hoe verder?

De gemeente Maastricht streeft ernaar om in de loop van 2015 duidelijkheid te hebben over de mogelijke aanleg van de Kraakweg, of één van de alternatieven waaronder een rotonde bij de kruising Hoekerweg-Fregatweg. Meer informatie is te vinden op www.maastrichtbereikbaar.nl/ fregatweg

Inrijden nieuwe viaduct A2/A79 bij Kruisdonk. Inrijden nieuwe viaduct A2/A79 bij Kruisdonk.
Aanleg van nieuwe verbindingsweg Beatrixhaven met bodemassen. Aanleg van nieuwe verbindingsweg Beatrixhaven met bodemassen.
Na de wegverleggingen eind 2014 werd de vrijgekomen tijdelijke A2-rijbaan omgebouwd tot nieuwe afrit 52. Na de wegverleggingen eind 2014 werd de vrijgekomen tijdelijke A2-rijbaan omgebouwd tot nieuwe afrit 52.

Blijf op de hoogte

Wilt u de ontwikkelingen blijven volgen? Hier kunt u zich aanmelden voor het digitale voortgangsbericht. U ontvangt dan elke week het laatste A2-nieuws

VERNIEUWD KNOOPPUNT KRUISDONK

Bijgewerkt: juli 2015

A2 Maastricht is meer dan een tunnel. Een belangrijk onderdeel is de ombouw van knooppunt Kruisdonk tot een volledige verknoping van de autosnelwegen A2 en A79, via een kort stukje onderliggend wegennet. Nu die verknoping is gerealiseerd, kan verkeer eenvoudig van de A2 naar de A79 rijden en omgekeerd. Bovendien is er een rechtstreekse verbinding vanaf de autosnelwegen naar bedrijventerrein Beatrixhaven in Maastricht: de Nieuwe Limmelderweg. Zie daarvoor de roze lijn in de foto hiernaast.

Onderdelen

Volledige verknoping A2 en A79
Knooppunt Kruisdonk is zo aangelegd dat alle verkeersbewegingen mogelijk zijn. U rijdt nu makkelijk en snel van de A2 naar de A79 en andersom. Weggebruikers op de A2 vanuit het noorden (Eindhoven) kunnen voortaan direct naar de A79 richting Valkenburg/Heerlen en andersom. Bovendien is bestemmingsverkeer richting de wijken Rothem en Amby mogelijk. Dit alles levert een betere bereikbaarheid en doorstroming op en minder sluipverkeer via de binnenwegen.

Nieuwe verbindingsweg naar bedrijventerrein Beatrixhaven
Bedrijventerrein Beatrixhaven is het grootste bedrijventerrein van Maastricht. Het moet daarom goed toegankelijk zijn. U bereikt de Beatrixhaven vanaf de A2 en de A79 via een nieuwe verbindingsweg (F uit het overzicht hiernaast): de Nieuwe Limmelderweg. Door de directe aansluiting vanaf knooppunt Kruisdonk worden de afrit van de A2 bij Meerssen (afrit 51), kruispunt Geusselt én de omliggende wijken ontlast.
De nieuwe verbindingen bij knooppunt Kruisdonk in een overzicht. De nieuwe verbindingen bij knooppunt Kruisdonk in een overzicht.

In gebruik sinds 24 juli 2014

Sinds 24 juli 2014 is een belangrijk deel van de nieuwe infrastructuur bij Kruisdonk open voor verkeer. Het gaat dan om de verbindingen A t/m G uit het overzicht met definitieve rijrichtingen bovenaan de pagina. U kunt nu:

 • gemakkelijk en snel van de A2 naar de A79 rijden en andersom
 • rechtstreeks van de A2/A79 naar bedrijventerrein Beatrixhaven en P+R Maastricht Noord
 • vanuit Beatrixhaven naar de A2/A79 richting noorden (Eindhoven/Heerlen)
 • via nieuwe afritten van de A2 en A79 naar Amby, Rothem, Meerssen en Bunde

auto

Nieuwe afritten A2 en A79


 • afrit 52 van de A2: voor verkeer vanuit het noorden naar Maastricht Noord (bedrijventerrein Beatrixhaven en P+R Noord), Valkenburg/Heerlen (A79) of naar de wijken Rothem of Amby
 • afrit 1 van de A79: voor verkeer vanuit Maastricht naar Amby, Rothem, bedrijventerrein Beatrixhaven, P+R Noord, Meerssen of Bunde.

Tip: ga voorbereid op weg. Hier bekijkt u de kaartjes met de verschillende rijroutes.

Onderweg? Voor weggebruikers is het altijd even wennen als er veranderingen zijn op de weg. Het advies is dan ook om niet op de ‘automatische piloot’ te rijden, goed op de borden te letten en het navigatiesysteem uit te zetten. Daarnaast vragen we u extra te letten op het (onverwachtse) rijgedrag van anderen.

Van A2 naar A79 en v.v. Van A2 naar A79 en v.v.
Van A2/A79 naar Beatrixhaven Van A2/A79 naar Beatrixhaven

auto

En langzaam verkeer?


Voor (brom)fietsers en voetgangers geldt - ook in de nieuwe situatie - de oude, vertrouwde route via het viaduct aan de Ambyerweg.

Infrastructuur nog niet af

De infrastructuur bij Kruisdonk en in de Beatrixhaven is nog niet af. Bij Kruisdonk ontbreken de verbindingen H en I uit het overzicht. Deze aansluitingen kunnen pas worden opengesteld als de tunnel in gebruik is. 

In de Beatrixhaven mist het wegdeel van de Nieuwe Limmelderweg tussen de Hoekerweg en Galjoenweg (zie grijze, onderbroken lijn in de afbeelding hieronder). De gemeente Maastricht wil dit stuk - de Kraakweg - graag aanleggen. Bij de aanleg van de Nieuwe Limmelderweg is door Avenue2 ook rekening gehouden met de aanleg van de Kraakweg. De kruising met de Hoekerweg is al zoveel mogelijk ingericht als kruispunt voor 4 richtingen. 

Onderzoek door gemeente Maastricht
De gemeente Maastricht onderzoekt de haalbaarheid van de aanleg van de Kraakweg en kijkt tegelijkertijd naar andere alternatieven. De resultaten van het onderzoek worden eind 2015 verwacht. Zodra er duidelijkheid is, kan de gemeente Maastricht toewerken naar een definitieve structuur in de Beatrixhaven. Als de gemeente Maastricht de Kraakweg kan aanleggen, zullen de verkeersstromen sterk wijzigen en zal de kruising Hoekerweg-Fregatweg weer worden teruggebracht naar de oude situatie. Als de Kraakweg niet kan worden aangelegd, dan zal de kruising Hoekerweg-Fregatweg moeten worden omgebouwd om de verkeersstromen beter te kunnen verwerken. Verschillende varianten zijn dan mogelijk, maar het meest reëel lijkt een kruispunt met verkeerslichten, waarbij zoveel mogelijk rijrichtingen een eigen rijstrook krijgen. Een andere mogelijkheid is de aanleg van een rotonde. Beide scenario’s worden overigens door de gemeente Maastricht voorbereid.

Terugblik

2012
Voor de ombouw van knooppunt Kruisdonk, is in de voorgaande jaren veel werk verricht. Zo pasten we in 2012 de Ambyerstraat-Noord aan, net als het viaduct over de Ambyerweg. Ook werkten we aan de autosnelwegen. De A2 is diverse keren verlegd en we verminderden het aantal rijstroken van de A79 om de bouw van een fly-over mogelijk te maken bij de kruising A2/A79, ook wel bekend als het ‘vliegend viaduct’. In oktober 2012 reden we dit gloednieuwe kunstwerk op z’n plek.

2013
De verschillende kunstwerken in de nieuwe verbindingsweg naar Beatrixhaven zijn al geruime tijd klaar. De aanleg van het grondlichaam is in de zomer van 2013 gestart. Ook het terrein rondom de bouwkeet Kruisdonk is behoorlijk veranderd. De contouren van de nieuwe wegverbindingen zijn hier zichtbaar, zoals de toekomstige oprit van de Ambyerweg naar de A2 en de verlegde Ambyerweg als nieuwe ontsluiting van Rothem. 

Tot slot namen we eind 2013 bij Kruisdonk de nieuwe rijbanen van de A2 richting Eindhoven en de A79 richting Heerlen in gebruik. Daarmee liggen de autosnelwegen in noordelijke richting op hun definitieve plek. Om de geluidsoverlast in de omliggende wijken te beperken, bouwden we nieuwe geluidsschermen bij Amby en Rothem. 

Eerste helft 2014
Voor de verdere aanleg en inrichting van de nieuwe wegverbindingen rondom bouwkeet Kruisdonk was ruimte nodig binnen het werkterrein. Het merendeel van de aanwezige grond in het depot is daarom afgevoerd. Daarnaast is een deel van de grond ter plekke verwerkt, bijvoorbeeld voor het opzetten van de taluds. In april is een stevige fundering opgebouwd voor de nieuwe wegdelen. Daarvoor mengden we freesmateriaal (oud gebroken asfalt) door met cement, zand en water. Het mengsel dat hierdoor ontstaat, noemen we agrac. Deze laag moet eerst een tijdje uitharden, voordat het asfalt erop kan.

Eind mei 2014 schoof het verkeer naar Maastricht op. Ook deze rijbanen kregen een plek onder het reeds gebouwde oostelijk brugdek van fietsbrug de Groene Loper. Daarmee is niet alleen ruimte ontstaan om verder te bouwen aan het westelijk brugdek, maar ook om het gebied tussen Kruisdonk en Geusselt opnieuw in te richten voor de toekomstige aansluitingen op de tunnel én de verbindingsweg naar de Beatrixhaven.
Juli 2014
Van 30 juni tot en met 24 juli was de Ambyerweg afgesloten. Net als de afrit van de A79 naar Amby/Rothem (afrit 1 Bunde). De wegenbouwers en mannen van verkeerstechniek werkten in deze periode op het viaduct over de A79, om de aanpassingen uit te voeren die nodig waren voor de komst van de nieuwe afrit van de A79 naar Amby/Rothem (voor verkeer vanuit het zuiden) en de oprit naar de A2 richting Eindhoven. Tegelijkertijd ging de Ambyerweg tussen de bestaande afrit A79 en de fietsoversteek volledig op de schop. Een nieuw, dubbelzijdig fietspad met trottroir is teruggebracht op deze locatie. De rijbaan voor (vracht)auto’s is verlegd.

Rondom bouwkeet Kruisdonk en bij de nieuwe verbindingsweg Beatrixhaven is in de maand juli keihard gewerkt door de mannen van grondwerken en verkeerstechniek. Van straatwerk tot het aanbrengen van vangrails en wegmarkering en van het plaatsen van nieuwe bewegwijzering tot het installeren van de tijdelijke verkeersregelinstallaties.

Testen en controleren
Voordat de eerste auto’s over het nieuwe asfalt mochten, heeft een uitgebreid controletraject plaatsgevonden samen met de wegbeheerders: Rijkswaterstaat, gemeente Maastricht en gemeente Meerssen. Dat is belangrijk om de kwaliteit van nieuwe wegen én een verkeersveilige situatie voor alle weggebruikers te kunnen garanderen. Tijdens de controlerondes is onder andere gelet op de kwaliteit van het asfalt, plaatsing van vangrails en bebording en of de wegmarkering goed is aangebracht. Ook de tijdelijke verkeersregelinstallaties (VRI) zijn gezamenlijk getest en gecontroleerd. Dat gebeurt straks opnieuw bij de definitieve verkeersregelinstallaties.

Planning: stap voor stap naar definitieve situatie

Afgerond:  

 • juni-juli 2014: tijdelijke verkeerssituatie Hoekerweg - Fregatweg gerealiseerd door de gemeente Maastricht.
 • 24 juli 2014: vernieuwd knooppunt Kruisdonk open voor verkeer, met tijdelijke verkeersregelinstallaties.
 • eind november 2014: plaatsen definitieve verkeersregelinstallaties bij Kruisdonk-Beatrixhaven door Avenue2.
 • medio 2015: aansluiten detectielussen bij Fregatweg op verkeerslichten knooppunt Kruisdonk door de gemeente Maastricht.  

Toekomstig:
  

 • 2015: onderzoek naar Kraakweg en alternatieven door de gemeente Maastricht. Uitvoering naar verwachting in de eerste helft van 2016.
 • eind 2016: ingebruikname A2-tunnel, definitieve verkeersstructuur Kruisdonk-Beatrixhaven.