BOVENGRONDS

Wegenwerk

#nachtvd4buizen

Ingebruikname Koning Willem Alexandertunnel

Met de ingebruikname van de Koning Willem Alexandertunnel ontstaat een nieuwe verkeerssituatie. Vanaf dat moment zijn de dagelijkse routes bij Maastricht anders. Dat zal even wennen zijn. Waar moet u straks op letten? Welke rijroutes gelden voor doorgaand verkeer en hoe moet lokaal verkeer rijden? We hebben het allemaal voor u op een rij gezet op www.a2maastricht.nl/rijroutes.
LET OP: planningen zijn afhankelijk van diverse omstandigheden en kunnen wijzigen.

Slim(mer) op weg

Er staat veel te gebeuren voor A2 Maastricht. Tegelijkertijd vinden ook op andere plekken in en om de stad werkzaamheden plaats voor een betere infrastructuur. Gaat u de weg op? Kijk vóór vertrek op de Slimme Kaart van Maastricht Bereikbaar. Zo bent u op de hoogte van afsluitingen en omleidingen, extra reistijd en verkeersdrukte. Of maak gebruik van één van de alternatieven voor reizen met de auto. Kijk voor meer informatie op de website van Maastricht Bereikbaar.

WERK AAN DE (SNEL)WEG

Update 9 december 2016

Voor de realisatie van het totale verkeerssysteem voor A2 Maastricht werkt Avenue2 volop aan de weg. Meestal ’s avonds en ’s nachts zodat verkeer zo min mogelijk hinder ondervindt. Maar soms moeten we ook overdag – of zelfs een heel weekend lang – aan de slag. De ene keer hebben alleen automobilisten te maken met omleidingen, andere keren zijn het juist voetgangers en (brom)fietsers die een omweg moeten maken. Kortom: wie in Maastricht-Oost woont en/of werkt moet regelmatig rekening houden met hinder door afsluitingen en extra reistijd.

A2 Maastricht hangt nauw samen met het project Noorderbrugtracé. Als de Koning Willem Alexander tunnel vanaf vrijdag 16 december 2016 in gebruik is genomen, verbetert de verkeersdoorstroming in noord-zuid richting. Het is van groot belang dat ook verkeer van oost naar west en vice versa dan goed doorstroomt. De werkzaamheden voor het nieuwe Noorderbrugtracé sluiten daarom aan op A2 Maastricht. Tegelijkertijd timmeren ook de gemeente Maastricht en Rijkswaterstaat regelmatig aan de weg. Voor een compleet overzicht van afsluitingen en omleidingen in en om Maastricht en actuele reisinformatie verwijzen we u naar de Slimme Kaart van Maastricht Bereikbaar. 

Voor de realisatie van het totale verkeerssysteem voor A2 Maastricht staat met regelmaat wegenwerk in de planning Voor de realisatie van het totale verkeerssysteem voor A2 Maastricht staat met regelmaat wegenwerk in de planning

Kabelwerk bij de Kolonel Millerstraat - van 22 november tot eind 2016

In 2015 heeft firma BAM mantelbuizen voor kabels en leidingen aangebracht onder het wegdek van de Meerssenerweg, tussen Mosaterrein en Kolonel Millerstraat. De kabels en leidingen worden de komende weken omgelegd naar de nieuwe mantelbuizen. Firma BAM werkt van dinsdag 22 november tot en met vrijdag 16 december door aan het verleggen van de kabels en leidingen. De hoek Kolonel Millerstraat/Meerssenerweg is afgesloten voor alle doorgaande verkeer. Verkeer op de Meerssenerweg kan gewoon in beide rijrichtingen doorgaan.

Verder werken aan de aansluitingen tussen oprit Luik en afrit 55 (Randwyck) - avond en nacht van 13 op 14 december

In de avond en nacht van dinsdag 13 op woensdag 14 december werken we verder aan de A2-rijbanen tussen John F. Kennedysingel en afrit 55 (Randwyck/Oeslingerbaan). Van 20.00 tot 06.00 uur is de oprit naar Luik én de op- en afrit Gerardusweg afgesloten. 

Verkeer tijdens de #nachtvd4buizen

In de-nacht-van-de-vier-buizen nemen we alle vier verkeersbuizen van de Koning Willem Alexandertunnel in gebruik. Een technische operatie die niet mogelijk is zonder afsluitingen en omleidingen. Weggebruikers moeten vanaf donderdagavond 15 december rekening houden met afsluitingen en omleidingen van korte én lange duur.
Fotografie: Reen van Beek