OPDRACHTGEVER

Wie is opdrachtgever?

Opdrachtgever voor de aanbesteding zijn Rijkswaterstaat en gemeente Maastricht.
In de Stuurgroep A2 Maastricht werken samen: ministerie van Verkeer en Waterstaat, gemeente Maastricht, Provincie Limburg en gemeente Meerssen. Voor het gunningsbesluit heeft de stuurgoep zich laten adviseren door een Gunningadviescommissie.