HOE VERDER

Hoe verder?

Het gunningsbesluit van de Stuurgroep A2 Maastricht is de afronding van de aanbestedingsprocedure. Tegelijkertijd worden ook de antwoorden op vragen die aan Avenue2 en Unie van Maastricht zijn gesteld tijdens de consultatie bekend gemaakt via www.a2maastricht.nl

Voor de realisatie van A2 Maastricht moeten verschillende wettelijke procedures worden doorlopen. Het plan de ‘Groene Loper’ wordt straks opgenomen in een ontwerp-tracébesluit en een ontwerp-bestemmingsplan. Hierover kunnen geïnteresseerden in de loop van 2010 nogmaals hun mening geven. Oplevering van de verkeerskundige onderdelen (infrastructuur) vindt naar verwachting in 2016 plaats. De vastgoedontwikkeling loopt door tot 2026.