ONDERZOEK NAAR KABELS, LEIDINGEN EN RIOLERING

Geplaatst op 4 februari 2011

Vanaf maandag 7 februari a.s. verricht de firma BAM in opdracht van Avenue2 onderzoek naar de ligging van kabels, leidingen en riolering aan het Koningsplein tussen de Scharnerweg en de Frankenstraat. Voor de bouw van de tunnel moeten in de loop van 2011 kabels en leidingen worden verlegd. Daarom worden nu op diverse locaties proefsleuven gegraven om te controleren waar precies kabels, leidingen en riolering liggen.
Wanneer en hoe vindt het onderzoek plaats?
Er wordt gewerkt van maandag 7 februari tot en met vrijdag 11 februari 2011. De proefsleuven worden gegraven met daarvoor bestemd materieel. Omdat de machines geluidshinder kunnen veroorzaken, vinden de werkzaamheden overdag plaats, van 07.30 uur ‘s ochtends tot 16.30 uur in de middag.
Wat zijn de gevolgen van het onderzoek?
Fase 1
Om ervoor te zorgen dat supermarkt Albert Heijn bereikbaar blijft, vindt het werk in twee fasen plaats. Tijdens de eerste fase wordt het eerste deel van de weg afgezet vanaf de Scharnerweg. Albert Heijn is dan bereikbaar via de Frankenstraat (zie afbeelding hieronder).
Omleidingsroute fase 1
Fase 2
Tijdens de tweede fase is Albert Heijn bereikbaar via de Scharnerweg. Het afzetten van de weg voor verkeer gebeurt uit veiligheidsoogpunt. De omleidingsroute wordt via borden aangegeven. Vanaf drie dagen voor aanvang van de werkzaamheden, geldt daarnaast een parkeerverbod ter hoogte van de proefsleuven. Zodra de werkzaamheden helemaal zijn afgerond, wordt dit parkeerverbod opgeheven. Weggebruikers zijn een week van tevoren ingelicht over de werkzaamheden door middel van vooraankondigingsborden.
Omleidingsroute fase 2
Aanvullende informatie en vragen
Wilt u meer informatie over deze werkzaamheden of andere voorbereidende werkzaamheden? Kijk op www.a2maastricht.nl voor actuele en aanvullende informatie. Of neem contact op met de Servicelijn Maastricht Oost via 043 – 350 7150 of servicelijnmaastrichtoost@maastricht.nl.