NAZARETH/LIMMEL

NAZARETHFLATS EN TIJDELIJKE N2

Met een aantal bewoners van het blok dat het dichtste bij de tijdelijke N2 ligt, onderhouden Avenue2, Projectbureau A2 Maastricht en Woonpunt persoonlijke contacten. In overleg met de bewoners en eigenaar Woonpunt wordt bekeken welke maatregelen kunnen en moeten worden genomen. Wethouder Albert Nuss heeft al meerdere malen een bezoek aan enkele bewoners gebracht. Hij heeft betrokken verantwoordelijken uitdrukkelijk opgeroepen snel maatregelen te treffen in overleg met de bewoners. Alle betrokkenen erkennen dat het woongenot van het blok dat het dichtste bij de tijdelijke N2 ligt onder druk staat.
 
De tijdelijke N2 ter hoogte van Nazareth blijft in gebruik tot openstelling van de tunnel. De werkzaamheden zijn conform het Tracébesluit dat door de Raad van State is bekrachtigd. In de tijdelijke situatie ligt de N2 dichter bij Nazareth. Dit is onvermijdelijk omdat bouwput (oostkant) en tijdelijke N2 (westkant) naast elkaar moeten liggen. Zoals bekend ligt na realisatie van de tunnel de N2 verdiept en is deze verder opgeschoven van Nazareth af richting Geusselt. Na verschuiving van het kruispunt Geusselt starten de voorbereidingen voor de bouwkuip van de toerit Noord bij de Geusselt: de plek waar mensen eind 2016 de A2-tunnel inrijden. Alle bewoners van de dichtstbijzijnde Nazarethflats worden hierover persoonlijk geïnformeerd via huis-aan-huis-bezoeken. Deze bezoeken lopen nog de komende tijd.