AVENUE2 SCHENKT BOMEN AAN NME-ATELIER

Avenue2 heeft ongeveer twintig boomstammen geleverd aan het NME-Atelier. Deze boomstammen worden gebruikt bij de realisering van praktisch educatief buitencentrum Moerveld in Moorveld. Hier worden lessen en activiteiten in milieu, natuur, duurzaamheid en erfgoed gegeven door het NME-Atelier.
Eén van de projecten van het NME-Atelier is ‘In Limburg staat een huis’. Dit schoolproject wil de kinderen van nu bewust maken van de toekomst: Hoe willen ze in de toekomst met elkaar wonen, met respect voor mensen en hun omgeving? Om hierover te kunnen nadenken, is het belangrijk het verleden te begrijpen. In het buitencentrum kunnen de kinderen straks hutten bouwen, speerwerpen, sporen zoeken en stil jagen.
De geleverde boomstammen door Avenue2 zullen worden gebruikt voor het maken van bankjes, tafels, krukken, drempels enz., die uiteindelijk een plekje krijgen in het buitencentrum.
Fotografie: Reen van Beek