ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING VOOR A2-TUNNEL GEPUBLICEERD

Vanaf 17 februari ligt de gemeentelijke ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage. Deze vergunning is voor de bouwer Avenue2 een belangrijke stap om voor de zomer te kunnen starten met de werkzaamheden voor o.a. de definitieve tunnelconstructie inclusief toeritten en bedieningsgebouwen.  Stuurgroepvoorzitter A2 Maastricht wethouder Albert Nuss is blij met de volgende mijlpaal: “Dankzij de goede samenwerking tussen publieke partners en de bouwer liggen we goed op koers.”

Voor de uitwerking van veiligheidvoorzieningen is gekeken naar o.a. brandwerendheid van twee uur, 24-uurs camerabewaking in en buiten de tunnel, ventilatoren, verkeerssystemen die de doorstroming bewaken, blusvoorzieningen, luidsprekersysteem, ventilatie en een veilige vluchtweg.

Voor Maastricht Zuid-Oost en omgeving komt er een hulppost voor de Brandweer Zuid-Limburg op het bedrijfsterrein Maastricht-Eijsden. Hierdoor kan de brandweer sneller ter plekke zijn bij de zuidelijke tunnelmond, de omgeving aan de zuidoost kant van Maastricht en de (monumentale) binnenstad.