VERLEGGING N2 EN AANPASSING KRUISPUNT SCHARNERWEG

Geplaatst op 8 juni 2012

Sinds eind 2011 werkt Avenue2 ter hoogte van de ANWB-flat aan de zogenaamde 'wanden-dakconstructie', een in de grond aangelegde, betonnen bouwkuip. Inmiddels is de eerste fase - de bouwkuip voor de tunnelbuizen richting Geusselt-Europaplein - vrijwel gereed. De tweede fase van de wandendak-constructie - rijrichting Europaplein-Geusselt - start begin augustus bij de Gemeenteflat
Verleggen A2/N2 en aanpassingen kruispunt Scharnerweg
Om ruimte vrij te maken voor de tweede fase van de wanden-dakconstructie, verlegt Avenue2 de N2 naar het westen. De nieuwe, tijdelijke N2 wordt dan over de huidige bouwkuip bij de ANWB-flat gelegd. Gelijktijdig wordt ook kruispunt Scharnerweg aangepast. De verlegging van de N2 heeft tot gevolg dat verkeer vanaf vrijdag 29 juni 2012 niet meer kan afslaan vanaf de N2 richting Scharnerweg en vice versa.

Verkeersmaatregelen tijdens werkzaamheden
In de weekenden van vrijdag 29 juni tot en met maandag 2 juli én het weekend van vrijdag 6 tot en met 9 juli 2012, zijn er tijdens de avonden en nachten verkeersmaatregelen van kracht.
Fotografie: Reen van Beek en Paul Rutten