NACHTWERK OP N2 27-28 SEPTEMBER

In de nacht van donderdag 27 op vrijdag 28 september werkt aannemer Avenue2 ’s avonds en ’s nachts bij kruispunt Geusselt.

Aanpassingen aan markering
Om de doorstroming bij kruispunt Geusselt in de richting Luik-Eindhoven te bevorderen, past Avenue2 in de nacht van donderdag 27 op vrijdag 28 september de markering op het wegdek aan. Het gaat dan om het gedeelte van de N2 tussen het kruispunt en de oversteek Professor Quixstraat- Schepen Roosenstraat. Werktijden zijn van 21.00 tot 06.00 uur.

Waarom doen we dit?
Rechtdoorgaand verkeer vanuit Luik richting Eindhoven heeft bij kruispunt Geusselt drie opstelstroken ter beschikking. De praktijk laat zien dat weggebruikers vooral gebruik maken van de rijstrook direct naast de tunnelbouwkuip Geusselt-Zuid. Dat zorgt voor onnodig oponthoud. Door de wegmarkering ter plaatse aan te passen, hopen we de doorstroming te bevorderen.

Aanvullend nachtwerk op N2
Op de N2/A2 - ter hoogte van het kruispunt Scharnerweg - slijpt Avenue2 in dezelfde nacht zogenaamde detectielussen in het asfalt. Detectielussen zijn nodig om verkeerslichten aan te sturen en verkeersdrukte te meten.

Gevolgen
Voor omwonenden
Omdat wordt gewerkt met machines, kunnen omwonenden geluidsoverlast ervaren. Zeker in de nacht, omdat er dan minder omgevingsgeluid is. Ook kunt u last hebben van licht door bouwlampen. Deze worden zoveel mogelijk op het werk gericht.

Voor verkeer
Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren, is de N2 vanuit Luik richting Eindhoven tussen knooppunt Europaplein en kruispunt Geusselt afgesloten. Verkeer richting Eindhoven wordt tijdens de afsluitingen omgeleid via de Akersteenweg, Vijverdalseweg en Terblijterweg. Omleidingsroutes worden aangegeven met gele borden.

Verkeer vanuit Eindhoven richting Luik kan tijdens de werkzaamheden gewoon doorrijden op de N2, maar moet wel rekening houden met een rijstrookafzetting.