GROEN

NATUURCOMPENSATIE BIJ MILLENNIUMBOS

Geplaatst op 4 december 2012

Volgend jaar wordt het Millenniumbos op de Cannerberg uitgebreid door de aanplant van negen hectare nieuwe natuur. De uitbreiding van het Millenniumbos vormt een deel van de natuurcompensatie voor de A2-tunnel.

De uitvoering van het plan de Groene Loper voor A2 Maastricht is in volle gang. Om ruimte vrij te maken, zijn door Avenue2 op verschillende plekken bomen gekapt. Daarmee zijn stukken natuur verloren gegaan, die elders moeten worden aangeplant. Samen met Projectbureau A2 Maastricht en de gemeente Maastricht is een plan gemaakt om het Millenniumbos uit te breiden. Het plan voorziet in de aanplant van zeven hectare eiken-haagbeukenbos en twee hectare bloemrijk grasland. Op dit moment wordt al archeologisch onderzoek in het gebied gedaan. Naar verwachting kan de daadwerkelijke aanplant in het voorjaar van 2013 starten.

Meer weten
Wilt u meer weten over de natuurcompensatie bij het Millenniumbos? Lees dan het persbericht van de gemeente Maastricht. Ook op verschillende plekken in de Landgoederenzone komen bomen en planten. En na realisatie van de A2-tunnel slingert er een lint van tweeduizend lindebomen van zuid (Avenue Céramique) naar noord (Landgoed Vaeshartelt). Weten wat Avenue2 nog meer voor de natuur doet? Kijk dan de A2 Actueel-aflevering van 11 september terug.