WYCKERPOORT-NOORD

De eerstvolgende flats die worden gesloopt, zijn de zogenaamde blokken 2, 3 en een deel van 4 aan de Pr. Rooseveltlaan-West (huisnummers 150 t/m 212). De eerstvolgende flats die worden gesloopt, zijn de zogenaamde blokken 2, 3 en een deel van 4 aan de Pr. Rooseveltlaan-West (huisnummers 150 t/m 212).

ASBESTVERWIJDERING BIJ SLOOPFLATS PR. ROOSEVELTLAAN-WEST

Geplaatst op 2 januari 2013

Om ruimte te maken voor de bouw van de A2-tunnel, moet een aantal flats verdwijnen. De eerstvolgende flats die worden gesloopt, zijn de zogenaamde blokken 2, 3 en een deel van 4 aan de President Rooseveltlaan-West (zie overzicht hiernaast). Dit zijn de huisnummers 150 t/m 212.

Voorbereidend werk
Wanneer deze blokken precies worden gesloopt, is nog onbekend. Die planning is afhankelijk van nog lopende onteigeningsprocedures. Toch vindt nu al voorbereidend werk plaats. Zo wordt bij de blokken 1, 4 en 5 sinds oktober van dit jaar gewerkt aan voorzieningen voor de centrale verwarming. Dat is nodig, omdat het bestaande, centrale ketelhuis - waarop de bewoners van de blokken 1, 2, 3, 4 en 5 zijn aangesloten - zich in het te slopen gedeelte bevindt.

Verwijderen van asbest
Eerder is ook asbestonderzoek in de sloopflats verricht, waarbij asbest is aangetroffen. Voordat de flats kunnen worden gesloopt, moet het asbest worden verwijderd. Omdat de te slopen woningen aan de President Rooseveltlaan-West op twee garageboxen na leeg staan, gebeurt dit vanaf maandag 7 januari 2013. Naar verwachting duren de totale werkzaamheden zo’n 16 weken. Werktijden zijn van 07.00 – 17.00 uur.

Waar?
OCT Sloop- en Milieutechniek begint bij blok 2 en werkt dan verder bij blok 3 en het te slopen gedeelte van blok 4. Er wordt vooralsnog alleen in de leegstaande appartementen gewerkt die in eigendom zijn van de Staat (overheid), niet in de gemeenschappelijke ruimtes.

Wat merkt de omgeving?
Het verwijderen van asbest vindt plaats in de te slopen gebouwen. Toch kunnen omwonenden iets van het werk meekrijgen. Zo lopen er uitvoerders in beschermende, witte kleding en komt buiten - aan de President Rooseveltlaan-West (de ventweg tussen N2 en de flats) - een container te staan, waarin het vrijkomend en verpakte materiaal wordt opgeslagen, en vervolgens afgevoerd en vernietigd. Daarnaast is een zogenaamde decontaminatie-unit nodig. Dat is een soort keet met een schone en een vuile zone, waarin uitvoerders die met asbest werken zichzelf kunnen reinigen en omkleden. Zo wordt ook de omgeving niet blootgesteld aan asbestvezels.

Het werkterrein wordt in de hekken gezet. Tijdens het werk bij blok 2 en 3 is de President Rooseveltlaan-West tussen Professor Quixstraat en Professor Cobbenhagenstraat daarom afgesloten voor alle verkeer. De onderdoorgang en fiets- en voetgangersoversteek blijven gewoon toegankelijk, net als de doorgang aan de achterzijde van de flats. Of en welke afzettingen nodig zijn tijdens het werk bij blok 4, wordt nog bekeken.

Vooruitblik
In een later stadium moeten ook bomen en ander groen worden weggehaald in de directe omgeving van de te slopen flats. Zodra deze voorbereidende werkzaamheden spelen, wordt dit bekend gemaakt via het digitale voortgangsbericht A2 Maastricht en de website www.a2maastricht.nl.
 
Meer weten?
Veelgestelde vragen en antwoorden over het verwijderen van asbest en sloop, leest u hier.