N2 TUSSEN EUROPAPLEIN EN GEUSSELT

De haakse bocht wordt uit de fiets- en voetgangersoversteek bij de Scharnerweg gehaald. De haakse bocht wordt uit de fiets- en voetgangersoversteek bij de Scharnerweg gehaald.

NACHTWERK 29 OP 30 JANUARI 2013 EN WEGAFSLUITINGEN N2

Geplaatst op 21 januari 2013

Van dinsdag 29 op woensdag 30 januari (21.00 - 06.00 uur) wordt 's avonds en ’s nachts gewerkt op de N2 tussen knooppunt Europaplein en kruispunt Geusselt, kruispunt Scharnerweg én bij de Meerssenerweg.

Wat gaat gebeuren?
In deze nacht vinden verschillende werkzaamheden plaats:

Aanpassen fiets- en voetgangersoversteek Scharnerweg > SCHUIFT OP VANWEGE HET WEER
Bij kruispunt Scharnerweg wordt de fiets- en voetgangersoversteek aangepast tussen Gemeenteflat en Koningsplein-West. Sinds afgelopen zomer zit er een haakse bocht in de oversteek. De bocht is niet zomaar aangelegd, maar om ervoor te zorgen dat met name bromfietsers snelheid minderen. In de praktijk gebeurt dit echter niet en is de bocht vooral hinderlijk voor (brom)fietsers. Daarom wordt de oversteek in diagonale richting aangepast (zie afbeelding hiernaast).

Aanbrengen van verkeerslussen
Daarnaast worden op verschillende plekken zogenaamde verkeerslussen aangebracht:

1) Op de rijbaan Luik-Eindhoven van de N2:
 • bij de toerit vanuit de Akersteenweg naar de N2/A2 (richting Eindhoven)
 • zuidelijk van kruispunt Scharnerweg - ter hoogte van Oranjeplein-Oost
 • zuidelijk van de oversteek Voltastraat - Professor Cobbenhagenstraat (ter hoogte van de Lourdeskerk)

2) Iets ten noorden van het kruispunt Meerssenerweg - Viaductweg: ter hoogte van de flat Kasteel Terwormstraat 25E t/m 37A.

De verkeerslussen zijn nodig om de verkeerslichten aan te sturen en verkeersdrukte te meten. 

En ook
Bij kruispunt Geusselt en op de N2 ter hoogte van de brug Regentesselaan wordt ook nog gewerkt. Bij de N2 iets ten noorden van de oversteek Professor Quixstraat / Schepen Roosenstraat wordt een verkeersmast geplaatst waaraan verkeersborden komen te hangen. Op de N2 ter hoogte van de Regentesselaan wordt een in- en uitvoeger voor werkverkeer in gebruik genomen.

Wanneer?
Het totaalwerk gebeurt in de avond en nacht van dinsdag 29 op woensdag 30 januari tussen 21.00 - 06.00 uur.

Het slijpen van verkeerslussen duurt per locatie zo’n 2-3 uur en vindt plaats in deze volgorde:

 • toerit Akersteenweg naar de N2/A2 (richting Eindhoven): naar verwachting tussen 21.00 en 00.00 uur
 • Oranjeplein-Oost: naar verwachting tussen 21.00 en 00.00 uur
 • Voltastraat: naar verwachting tussen 00.00 en 02.00 uur
 • Meerssenerweg: naar verwachting tussen 02.00 en 05.00 uur
Reservenachten
Als reservenachten staan ingepland:
 • 30 op 31 januari
 • 31 januari op 1 februari
 • 5 op 6 februari
 • 6 op 7 februari 

Wat merkt de omgeving?

Omwonenden
Omdat wordt gewerkt met machines, kunnen omwonenden geluidsoverlast ervaren. Zeker in de nacht, omdat er dan minder omgevingsgeluid is. Vooral het aanbrengen van verkeerslussen in het asfalt met een slijpmachine levert een ‘zagend’, vervelend geluid op. Ook kan hinder ontstaan door licht van bouwlampen. Die worden zoveel mogelijk op het werk zelf gericht. 

Verkeer
Om het werk te kunnen uitvoeren, zijn verkeersmaatregelen nodig. In de nacht van dinsdag 29 op woensdag 30 januari (21.00 uur - 06.00 uur) is de N2 richting Eindhoven tussen Europaplein en Geusselt afgesloten. Ook de toerit vanaf de John. F. Kennedysingel naar de N2 is dan dicht. Verkeer wordt omgeleid via de Akersteenweg, Vijverdalseweg en Terblijterweg. Omleidingsroutes worden met gele borden aangegeven. Verkeer richting Luik kan doorrijden. Datzelfde geldt voor verkeer op de Meerssenerweg.