Voorbeeld van een boorstelling Voorbeeld van een boorstelling

BORING ONDER DE A2

Om de A2-tunnel te kunnen bouwen, moeten heel wat kabels, leidingen en rioleringen worden verlegd. In sommige gevallen gaat het dan om tijdelijke verleggingen. Als het betonwerk voor de tunnel klaar is, kunnen de definitieve verbindingen over de tunnel worden aangelegd.

Wat gaat er gebeuren?

Ook bij de President Rooseveltlaan-West moet, tijdens de bouw van de tunnel, een tijdelijke verbinding voor kabels en leidingen worden gelegd naar de President Rooseveltlaan-Oost. Naar de overkant dus. Dat kan niet zonder ook de N2 ter plaatse over te steken. Om dat te kunnen doen zónder dat verkeer op deze weg overlast heeft, voert firma BAM vanaf volgende week boringen uit vanaf de President Rooseveltlaan-West, ongeveer ter hoogte van de huisnummers 142-144. Hier komt een grote machine (een zogenaamde boorstelling) te staan. Die boort onder het wegdek van de N2 door, en maakt genoeg ruimte voor een dikke buis waar later kabels en leidingen doorheen worden getrokken. Deze buis beschermt kabels en leidingen onder de grond. Aan de oostzijde van de N2 loopt de buis met kabels en leidingen over de stempels (dat zijn de grote stalen buizen) in de tunnelbouwkuip.

Wanneer?
De werkzaamheden starten op donderdag 4 april en duren naar verwachting ongeveer 2 weken. Werktijden zijn van 7.00-17.00 uur. Als dat nodig is, wordt langer doorgewerkt.

Wat merkt u?

Wegafsluiting
De boringen gebeuren vanaf de President Rooseveltlaan-West, ter hoogte van huisnummers 142-144. Op deze plek wordt de straat opengebroken. Omdat de boormachine daarnaast de weg blokkeert, kunnen bewoners de President Rooseveltlaan-West niet in- en uitrijden via de Professor Quixstraat. De straat blijft bereikbaar via de Generaal Marshalllaan. Ook vervallen tijdelijk enkele parkeerplekken. De stoep blijft toegankelijk. 
 
Geluidsoverlast
Het boren zelf levert niet zozeer geluidsoverlast op. De omgeving kan wel last hebben van het bijbehorend aggregaat, dat nodig is om stroom op te wekken.

Vooruitblik

De boringen zijn een voorbereiding op het verleggen van kabels en leidingen in uw buurt. Die verleggingen gebeuren in een later stadium: na de sloop van de flats met huisnummers 150 t/m 212 aan de President Rooseveltlaan-West. In de week van maandag 15 april moet wel nog een stukje gasleiding worden gelegd in de stoep aan de zuidkant van de Professor Quixstraat. Dit duurt enkele dagen. Voordeuren en toegangspoorten blijven bereikbaar.