WYCKERPOORT-NOORD

Dit voorjaar worden de blokken 2, 3 en een deel van 4 gesloopt aan de President Rooseveltlaan-West. Dit voorjaar worden de blokken 2, 3 en een deel van 4 gesloopt aan de President Rooseveltlaan-West.
Sloopkranen breken de flats beetje bij beetje af. Sloopkranen breken de flats beetje bij beetje af.
Het puin van blok 2 gaat tijdelijk naar de overkant, om werkruimte vrij te maken. Later gaat dit weer terug naar de plek van blok 2, waar de puinbreker komt te staan. Het puin van blok 2 gaat tijdelijk naar de overkant, om werkruimte vrij te maken. Later gaat dit weer terug naar de plek van blok 2, waar de puinbreker komt te staan.

Wist u dat?

We ongeveer 80% van het puin meteen hergebruiken in ons werk, namelijk als fundering voor de verlegde, tijdelijke N2. Dit levert minder vrachten door de wijk op. Ook de kozijnen van de sloopflats krijgen een nieuw leven: ze worden gebruikt voor de nieuwe kringloopwinkel in Maastricht-Zuid.
De flats worden nu al van binnen nat gehouden, zodat er straks minder stof is. De flats worden nu al van binnen nat gehouden, zodat er straks minder stof is.

Buurtavond gemist?

Hier vindt u de presentatie terug.
En hier leest u de vragen en antwoorden.

Sloop in beeld?

Bekijk hier de foto's.
Zodra de sloop de onderdoorgang bereikt, verandert de Pres. Rooseveltlaan in een doodlopende weg. Bewoners bereiken én verlaten de straat via de Gen. Marshalllaan. Zodra de sloop de onderdoorgang bereikt, verandert de Pres. Rooseveltlaan in een doodlopende weg. Bewoners bereiken én verlaten de straat via de Gen. Marshalllaan.
Na de sloop - naar verwachting rond eind mei - start Avenue2 met de werkzaamheden voor de verlegging van de N2. Na de sloop - naar verwachting rond eind mei - start Avenue2 met de werkzaamheden voor de verlegging van de N2.

SLOOP FLATS PRESIDENT ROOSEVELTLAAN-WEST

Bijgewerkt op 20 april 2013

Dit voorjaar moet nog een aantal flats langs de N2 verdwijnen. Het gaat dan onder andere om de zogenaamde blokken 2, 3 en een deel van 4 aan de President Rooseveltlaan-West met huisnummers 150 t/m 212. Op vrijdag 29 maart is het cassatieberoep tegen de onteigening van bovengenoemde blokken door de Hoge Raad verworpen. De weg is nu vrij voor bouwer Avenue2 om te gaan slopen.

Waarom ook alweer?

De sloopflats aan de President Rooseveltlaan-West met huisnummers 150 t/m 212 moeten plaats maken voor de laatste verlegging van de N2. Zo ontstaat ook op deze plek ruimte om de A2-tunnel te kunnen graven en bouwen, terwijl ernaast verkeer gewoon kan blijven doorstromen.

Voorbereidingen

In de afgelopen tijd zijn al de nodige voorbereidingen gedaan, zoals het verwijderen van asbest. Sinds kort worden ook het dakleer en de kozijnen weggehaald. Deze week wordt ook de bestaande klinkerverharding (achterterrein van de sloopflats) opgebroken. Deze werkzaamheden duren nog tot eind deze week.

Het echte slopen

De daadwerkelijke sloop start op vrijdag 26 april. Op dinsdag 30 april (Koningsdag) wordt niet gewerkt.

Het slopen duurt ongeveer 3 weken en het breken van materiaal in kleine stukjes ongeveer 2 weken: samen zo’n 5 weken. Werktijden zijn van 07.00 - 17.00 uur. Als dat nodig is, wordt langer doorgewerkt tot 19.00 uur. Ook op zaterdag gaat het sloop- en breekwerk door.

Hoe slopen?
Het slopen gebeurt met meerdere sloopkranen, die de gebouwen beetje bij beetje afbreken. Vier sloopkranen gaan tegelijkertijd aan de slag, om de sloop zo snel mogelijk te laten verlopen. Firma BTH begint bij de blokken 2 en 3 (de meest zuidelijke flats) en gaat dan verder bij blok 4. 

Ruimte maken
Het merendeel van het totale slooppuin gebruiken we voor de fundering van de verlegde N2. Op die manier hergebruiken we materialen in ons eigen werk, en zorgen we voor minder vrachten door de wijk. Het betekent wel dat, naast genoeg werkruimte, ter plaatse ook voldoende opslagruimte nodig is. Om daarvoor te zorgen, brengen we het puin dat vrijkomt bij blok 2 eerst naar de overkant (zie de afbeelding hiernaast). Op de strook tussen het voormalig KPN-terrein en de N2 maken we een tijdelijk depot voor dit puin*. 

Breken en opslaan van puin
Op de plek van blok 2 verzamelen we daarna het puin van blok 3 en 4. Ook een deel van het puin van blok 2 komt hier later weer terug. Grote stukken puin worden op deze locatie met een speciale breekmachine in kleine stukjes gebroken en ter plekke - binnen het eigen werkterrein - opgeslagen. Er ontstaat dus tijdelijk een grote, berg gebroken puin. Dit restmateriaal gebruiken we voor de fundering van de verlegde N2.

Weghalen geluidsmuurtje
Ter hoogte van blok 2 wordt ook het laatste stukje geluidsmuur tussen de N2 en de flats afgebroken. Dat gebeurt in de avond en nacht van donderdag 16 op vrijdag 17 mei (reservenacht: 17 op 18 mei) tussen 20.00 en 06.00 uur. Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren, is een rijstrookafzetting op de N2 richting Luik nodig.

Wat merkt de omgeving?

Leefbaarheid
Het slopen en breken, inclusief gerelateerde transporten, brengt geluid- en stofoverlast en mogelijke trillingen met zich mee. Zeker voor omwonenden is dat erg vervelend. Om verspreiding van stof tegen te gaan, worden meerdere sproei-installaties ingezet. 

Tijdelijk meer geluid
Door de sloop verandert ook de omgeving sterk. Bebouwing verdwijnt en dat levert een heel ander aanzicht op. Het nieuwe straatbeeld zal voor omwonenden én weggebruikers erg wennen zijn. Daarbij houden de flats nu nog de verkeersgeluiden van de N2 tegen voor de achterliggende straten, zoals de Professor Kernstraat en het Old Hickoryplein. Tijdens en na de sloop is dat niet meer het geval. Er komt wel een geluidsvoorziening, maar daarvoor moeten eerst de flats zijn gesloopt en de fundering voor de verlegde N2 klaar zijn (zie hieronder). Voor aanwonenden betekent dit dat er tijdelijk - voor ongeveer 9 weken - geen geluidswering is. In deze periode zullen zij meer last hebben van het verkeer dat over de bestaande N2 rijdt. 

Bereikbaarheid
Het werkterrein wordt afgezet met hekken. Tijdens de sloop van de blokken 2 en 3 blijft de onderdoorgang bij de Professor Quixstraat nog open voor verkeer. Deze gaat dicht op het moment dat de sloopkranen de onderdoorgang naderen.

auto

Naar de overkant


Zodra de sloop de onderdoorgang bij de Professor Quixstraat nadert, gaat ook de oversteek Professor Quixstraat - Schepen Roosenstraat buiten gebruik. Dit geldt voor de periode vanaf 6 tot en met 29 mei om 09.00 uur. Wilt u in deze 3 weken met de fiets of te voet de N2 oversteken? Dat kan bij de Voltastraat - Professor Cobbenhagenstraat of via de nieuwe, gelijkvloerse verkeersbrug Scharnerweg.
Geen doorgaand verkeer
Tegelijkertijd verandert de President Rooseveltlaan-West in een doodlopende weg, ter hoogte van huisnummer 148. In de situatie van de verlegde N2 is bij de hoek Professor Quixstraat / President Rooseveltlaan-West namelijk geen ruimte voor auto’s. Tijdens de bouw van de A2-tunnel is de President Rooseveltlaan-West voor bewoners te bereiken én te verlaten via de Generaal Marshalllaan. Voetgangers kunnen - na de sloop - wel langs bij de hoek Professor Quixstraat / President Rooseveltlaan.

Om ervoor te zorgen dat bewoners aan het einde van de President Rooseveltaan-West met de auto kunnen draaien, vinden nog aanpassingen plaats. Dat gebeurt voordat de sloop de onderdoorgang bereikt.

Vooruitblik: verleggen N2 naar het westen

Na het sloop- en breekwerk, rond eind mei, gaan we verder met de voorbereidingen voor de verlegging van de N2 tussen Professor Quixstraat en de Lourdeskerk naar het westen. Daarmee komt de N2, tijdens de bouw van de A2-tunnel, op de plek van de sloopflats te liggen. De verlegging is nodig om ook op deze locatie de tunnelbouwkuip en tijdelijke weg naast elkaar te kunnen leggen. Zo kan verkeer doorstromen, terwijl ernaast wordt gebouwd.

Richting Wyckerpoort-Noord
Met het verleggen van de N2 schuift de autoweg dichter naar de bebouwing in Wyckerpoort-Noord toe. Daarom maken we een geluidswering langs de N2, ongeveer tussen de Professor Cobbenhagenstraat en de scheiding tussen de blokken 4 en 5. Voor het grootste deel is dat een grondwal, met daarop containers, een barrier of scherm. Die exacte uitwerking vindt nu nog plaats. Alleen ter hoogte van blok 1 aan de Professor Cobbenhagenstraat en het resterende stuk van blok 4 aan de President Rooseveltlaan (flatnummers 138 t/m 148) is er niet genoeg ruimte voor een wal. Hier is een andere constructie nodig, bijvoorbeeld in de vorm van een scherm. De mogelijkheden worden momenteel verder bekeken. Uitgangspunt voor elke locatie is dat de geluidswering voldoet aan de normen uit het Tracébesluit A2 Passage Maastricht. Zodra meer bekend is, krijgen aanwonenden - zoals afgesproken tijdens de informatieavond op 18 april - nader bericht.

Naar verwachting is de nieuwe tijdelijke N2 bij de President Rooseveltlaan-West, mét geluidsvoorzieningen, eind juni klaar. Tot die tijd blijft het verkeer op de bestaande N2 rijden. Volgens huidige inzichten kan de verlegde N2 begin juli in gebruik worden genomen. Dat is vóór de zomer- en bouwvakvakantie.